Snatky ceskych nevest 2015 (PDF)


Document preview - Snatky_ceskych_nevest_2015.pdf - Page 1/1

File preview


B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha
Marriages: by citizenship of groom

2015

Státní občanství ženicha

Státní občanství nevěsty
Citizenship of bride
celkem
Total

Citizenship of groom

Česko
Czech Republic

Celkem

48191

46037

Total

Česko
Slovensko
Německo
Velká Británie
Ukrajina
Spojené státy
Itálie
Rakousko
Francie
Rusko
Polsko
Tunisko
Turecko
Švýcarsko
Španělsko
Nizozemsko
Rumunsko
Austrálie
Vietnam
Řecko
Egypt
Kanada
Kosovo
Alžírsko
Nigérie
Indie
Belgie
Irsko
Bulharsko
Pákistán
jiné

44823
829
350
272
192
147
124
103
101
88
73
71
60
50
47
45
43
41
38
37
29
28
26
24
24
23
22
21
20
20
420

43021
773
345
260
75
143
119
101
98
36
69
70
56
50
47
44
37
40
35
36
28
28
23
24
22
22
21
21
18
19
356

Czech Republic
Slovakia
Germany
United Kingdom
Ukraine
United States
Italy
Austria
France
Russian Federation
Poland
Tunisia
Turkey
Switzerland
Spain
Netherlands
Romania
Australia
Viet Nam
Greece
Egypt
Canada
Kosovo
Algeria
Nigeria
India
Belgium
Ireland
Bulgaria
Pakistan
Other

Pravděpodobné vysvětlení významu sloupců "celkem" a "Česko" spočívá v tom, že "celkem"
zahrnuje sňatky cizinek žijících na území ČR a majících zde trvalý pobyt (azyl, apod.), ovšem
nemajících české státní občanství.
Sloupec "Česko" (raději mám "Česká republika", "Země Koruny české"...) pak uvádí pouze
takové sňatky, kdy něvesta měla české státní občanství. Heuréka :-)
Zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/demograficka-rocenka-ceske-republiky | http://bit.do/csu-metodicka-prirucka
"Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství."


Download Snatky ceskych nevest 2015Snatky_ceskych_nevest_2015.pdf (PDF, 47.74 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Snatky_ceskych_nevest_2015.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000553475.
Report illicit content