Regulamin Z ote Usta 2016 .pdf

File information


Original filename: Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf
Title: Sztumskie Centrum Kultury
Author: ViolettaSCK

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.4, and has been sent on pdf-archive.com on 14/02/2017 at 20:34, from IP address 178.19.x.x. The current document download page has been viewed 272 times.
File size: 70 KB (3 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf (PDF, 70 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Sztumskie Centrum Kultury
Komenda Hufca ZHP w Sztumie
zapraszają
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
powiatu sztumskiego, oraz reprezentację Hufców
ZHP Chorągwi Gdańskiej
do wzięcia udziału w kolejnej edycji

Konkursu Recytatorskiego
O „ZŁOTE USTA”
Konkurs odbędzie się w dniach

25 i 26 marca 2017r. o godz. 11.00
w Sali Sztumskiego Centrum Kultury
ul. Reja 13

Z A P R A S Z A M Y!

Regulamin Konkursu
1. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie Karty Zgłoszenia na
adres:
Sztumskie Centrum Kultury
ul. Reja 13, 82 - 400 Sztum,
w terminie nie później niż do dnia

20. marca 2017r.

2. Szkoły, oraz hufce mogą wytypować po trzech kandydatów z każdej
kategorii wiekowej.
UWAGA! Nie dotyczy to Szkoły Podstawowej nr 2 w Sztumie,
Gimnazjum nr 1 w Sztumie oraz Zespołu Szkół w Czerninie. Te
placówki – ze względu na dużą liczebność uczniów mogą wytypować
5 osób w każdej kategorii wiekowej.
3. Uczniowie prezentować się będą w następujących kategoriach:
a) klasy I – III, zuchy
b) klasy IV – VI, harcerze
c) klasy gimnazjalne, harcerze starsi
Całość konkursu przebiegać będzie w następujący sposób:
25 marca odbędą się prezentacje uczestników ze szkół podstawowych,
zuchów, harcerzy;
26 marca odbędą się prezentacje uczestników ze szkół gimnazjalnych,
harcerzy starszych.
4. Uczestnicy wszystkich kategorii wiekowych przygotowują wiersz i
fragment prozy!!!
5. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć 5 min w przypadku klas IVI, zuchów i harcerzy.
Czas prezentacji klas gimnazjalnych i harcerzy starszych nie powinien
przekroczyć 10 minut.

6. Kategorie konkursu:
 Recytacja (fragment prozy i wiersz)
 Poezja śpiewana (dwa utwory śpiewane, dodatkowo jeden utwór
recytowany) Twórczość własna adresowana dla klas gimnazjalnych
i harcerzy starszych (wiersz lub poezja śpiewana)
7. Tematyka utworów jest dowolna
8. Uczestnik konkursu może wziąć udział w kilku kategoriach,
wypełniając osobne karty zgłoszeniowe.
7. Oceny dokona powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dowolnego podziału nagród.
9. Dojazd uczestników na koszt własny.
10. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem tel. 55 277 23 06


Document preview Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf - page 1/3

Document preview Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf - page 2/3
Document preview Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf - page 3/3

Related documents


regulamin z ote usta 2016
powiatowy konkurs literacki
regulamin
regulamin ii memoria marka cichosza 2013 kopia
regulamin og lnopolski wy cig prze ajowy
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Regulamin_Z_ote_Usta_2016_.pdf