e book pembiayaan perniagaan MARA.pdf


Preview of PDF document e-book-pembiayaan-perniagaan-mara.pdf

Page 1...3 4 56755

Text preview


(b) Kerja Mempunyai Bayaran Kemajuan
Bagi kerja kontrak pembekalan yang mempunyai bayaran
kemajuan kerja, had pembiayaan maksimum ialah 80%
daripada purata nilai kontrak bagi tiga (3) bulan pertama.
80% daripada purata nilai kontrak bagi 3 bulan pertama untuk
kerja kontrak yang mempunyai bayaran kemajuan.
Contoh

$
Nilai Kontrak
RM300,000.00
Tempoh kerja 2 tahun
(24 bulan)

RM300,000.00 = RM12,500.00 x 80%
24 bulan = RM10,000.00
10,000.00 x 3 bulan = RM30,000.00

Jabatan Yang Menawarkan/Pemberi Kerja
Jabatan Kerajaan atau Agensi Kerajaan Persekutuan atau
Negeri (Bersetuju menerima Surat Ikatan Serahak yang
dikeluarkan oleh Perbendaharaan Malaysia – Surat Pekeliling
Perbendaharaan Bil 4 Tahun 1999 (Skim Pembiayaan Kontrak
Oleh MARA Dalam Perolehan Kerajaan).
Syarikat milik kerajaan (GLC). – Syarikat yang dimiliki oleh
kerajaan persekutuan atau negeri dan anak syarikat yang
berkaitan
Syarikat senaraian awam (Public Listed Company) yang
disenaraikan sebagai kaunter patuh syariah di Bursa
Malaysia.

Jenis Kerja
Jenis-jenis kerja kontrak meliputi semua kontrak binaan,
perkhidmatan, bekalan dan elektrik yang mematuhi syariah.

3

Skim Pembiayaan Kontrak Ekspres (SPiKE)