Upitnik za posao (PDF)
File information


Title: APLIKACIJSKI UPITNIK
Author: TERMINUS

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 17/02/2017 at 14:50, from IP address 195.222.x.x. The current document download page has been viewed 1924 times.
File size: 105.16 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


1

MALAK Group d.o.o. Sarajevo
Podružnica JANJ Donji Vakuf

UPITNIK ZA POSAO
I-OPŠTI PODACI
IME I PREZIME:
POL:

JMBG:

M - Ţ

DATUM ROĐENJA:

MJESTO ROĐENJA:

ADRESA I MJESTO STANOVANJA:
MOBILNI TEL:
E-MAIL ADRESA:
II-RADNI STATUS
Odredite što preciznije vaš trenutni radni status:
1. ZAPOSLEN/A: (zaokruţite jedan odgovor)
a) na neodreĊeno vrijeme
b) na odreĊeno vrijeme
c) obrtnik (zanatska radnja ili firma)
d) nešto drugo. Šta?_____________________________________

2. NEZAPOSLEN/A-trajanje nezaposlenosti (zaokruţite jedan odgovor):
a) od 0 do 6 mjeseci
c) od 1-3 godine

b) od 7 do 12 mjeseci
d) više od 3 godine

3. OSNOVNI RAZLOG INTERESA ZA OVAJ POSAO (zaokruţite samo jedan odgovor):
a) sticanje novih znanja i vještina
b) sigurniji posao nego što trenutno imam
c) konkretno me interesuje djelatnost drvoprerade
d) promjena statusa nezaposlenosti
e) isprobavam nešto novo i izazovno za mene
f) mogućnost uticaja na visinu zarade
g) nešto drugo. Šta?_____________________________________

III OBRAZOVNI PROFIL
1. STRUĈNA SPREMA:
a) SSS, smjer, mjesto______________________________________________________________
b) VŠS, koja i gdje___________________________________________________________
c) VSS, koja i gdje___________________________________________________________
d) Postdiplomske studije__________________________________________________________
e) Školovanje u toku_____________________________________________________________

2. ZVANJE/ZANIMANJE: __________________________________________________________

3. UKUPNO RADNO ISKUSTVO u trenutku apliciranja na ovo radno mjesto:
a) bez radnog iskustva
c) 4-6 godina
e) 10-15 godina
g) više od 20 godina

b) 1-3 godine
d) 7-9 godina
f) 16-20 godina

2

4. VOZAĈKA DOZVOLA (B kategorije ):
4.a. vlastito vozilo

da
da

ne
ne

IV RADNO ISKUSTVO I REFERENCE:
1. Navedite firme u kojima ste proteklih 10 godina radili poĉevši od trenutnog ili zadnjeg
zaposlenja:
NAZIV FIRME
RADNO MJESTO
TRAJANJE
RAZLOG PROMJENE
ZAPOSLENJA
a)
b)
c)
d)
e)

2. ISKUSTVO U DRVOPRERAĐIVAĈKIM POSLOVIMA:
a) NE
b) DA, specificirajte poslove
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________

3. ISKUSTVO NA DRUGIM POSLOVIMA
a) NE
b) DA, specificirajte poslove
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________

V- SOCIJALNO - PORODIČNI STATUS:
BRAĈNI STATUS:

oţenjen / udata

neoţenjen / neudata

razveden / razvedena

udovac / udovica

drugo
.....................................................
......

SUPRUG/A JE:

zaposlen/a na neodreĊeno vrijeme

zaposlen/a na odreĊeno vrijeme

nezaposlen/a

ne odnosi se na mene (ako niste u bilo
kojem obliku ţivotne zajednice)

3
RODITELJSKI STATUS:

broj djece ...................................................

starost djece ...............................................

bez djece

samohrani roditelj

VI – PROFIL LIČNE EFIKASNOSTI
1. OPIŠITE USPJEH U DOSADAŠNJEM POSLU NA KOJI STE PONOSNI:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________
2. VAŠA RADNA OKOLINA VAS PREPOZNAJE I CIJENI PO:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________
3. ŠTa VAM JE DO SADA NAJVIŠE POMAGALO U POSTIZANJU CILJEVA:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________
4. UOPĆENO GOVOREĆI U POSLU TRAŢIM : zaokruţite 2 odgovora koja najbolje zadovoljavaju vaše
potrebe i oĉekivanja od posla
a) sigurnu platu i prava iz radnog odnosa
b) izazov i stalnu promjenu
c) mogućnost liĉnog napredovanja
d) pripadnost grupi i dobroj radnoj sredini
e) mogućnost liĉne organizovanosti i inicijative
f) sigurnog i perspektivnog poslodavca
g) nešto drugo. Šta je to_________________________________________________
5. DA LI KONZUMIRATE NEKE POROKE (duhan, alkohol..)
a) ne
b) da, navedite kojih____________________________________________________

6. JESTE LI KRIVIĈNO KAŢNJAVANI: NE

DA, kada, zašto___________________________

IZJAVA KANDIDATA:
Izjavljujem da su u ovom upitniku dati istiniti i potpuni podaci i da ih „MALAK Group“ d.o.o.
Sarajevo moţe koristiti i provjeriti. Ovi podaci poslovna su tajna i koriste se iskljuĉivo od strane
„MALAK Group“d.o.o. Sarajevo u svrhu zapošljavanja, u skladu sa planovima i potrebama
zapošljavanja novih radnika.

________________________
Datum i mjesto

_____________________
Potpis


Download Upitnik za posaoUpitnik za posao.pdf (PDF, 105.16 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Upitnik za posao.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000556757.
Report illicit content