Arkusz LSCDN 2012 klasa1a (PDF)
File information


Title: POZIOM PODSTAWOWY
Author: xxx

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 15:08, from IP address 46.76.x.x. The current document download page has been viewed 1420 times.
File size: 2.09 MB (19 pages).
Privacy: public file
File preview


LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a
Klasa 1

Czas pracy 170 minut

Instrukcja dla piszącego
1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 19 stron.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to
przeznaczonym.
3. W zadaniach od 1. do 20. są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D,
z których tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz tylko jedną
odpowiedź i zaznacz ją na karcie odpowiedzi.
4. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla
zdającego, zamaluj
zaznaczenie otocz kółkiem

czerwiec 2012

pola do tego przeznaczone. Błędne
i zaznacz właściwe.

5. Rozwiązania zadań od 21 do 31. zapisz starannie i czytelnie
w wyznaczonych miejscach. Przedstaw swój tok rozumowania
prowadzący do ostatecznego wyniku.
6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń
w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to
rozwiązanie możesz nie dostać pełnej liczby punktów.
7. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
8. Nie używaj korektora. Błędne zapisy przekreśl.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
10. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania.
11. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla
i linijki oraz kalkulatora.
12. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie
wpisuj żadnych znaków części przeznaczonej dla egzaminatora.
Życzymy powodzenia!

1/19

Za
rozwiązanie
wszystkich
zadań
można
otrzymać
łącznie
50 punktów

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a
ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną
poprawną odpowiedź.

zadanie 1 ( 1 pkt )
15
Trzecia część liczby 9 wynosi

A)

315

B)

3 29

35

C)

D)

95

D)

a 12

zadanie 2 ( 1 pkt )
Przedstaw wyrażenie

4

a 5 : 3 a 2 w postaci jednej potęgi

1

A)

7

B)

a 10

7

C)

a 10

3

a 12

zadanie 3 ( 1 pkt )
Która z liczb jest największa?

A)

1
 
43
2

0,25 2

B)

3

C)

D)

16 4

(0,5) 4

zadanie 4 ( 1 pkt )
Kwadratem liczby 3  2 jest
A)

11

B)

11 6 2

C)

96 2

D)

92 2

zadanie 5 ( 1 pkt )
Równanie 2(k - x) = 8 – 2x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla

A) k = 2

B)

k=4

C)

2/19

k=8

D) k = 0

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

3/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 6 ( 1 pkt )
Dziedziną funkcji f ( x) 

A)

(; 1

B)

x3
1 x

jest

(1;  )

C)

D)

(; 1)

(1;  )

zadanie 7 ( 1 pkt )
Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji f ( x)  (2a  1) x  3 . Wynika stad, że

A)

a

3
2

B)

a2

a  2

C)

D)

a  1

zadanie 8 ( 1 pkt )
Miara kąta α jest równa:
A) 18°;

B) 15°;

C)

90°;

D) 30°.

zadanie 9 ( 1 pkt )
Wiedząc, że c||d podaj miarę kąta α.

A)

44°;

B)

25°;

C)

20°;

zadanie 10 ( 1 pkt )
Proste c i d są równoległe. Jaką długość ma odcinek x?

A)

x=5;

C)

x=3;

B)

x=12;

D)

x=6.

4/19

D)

55°.

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

5/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 11 ( 1 pkt )
Jakie jest wzajemne położenie okręgów O1; r1  i

O r  jeżeli
2; 2

wiadomo: O1O2  3 ; r1  5 ; r2  4 .
A)

rozłączne zewnętrznie;

C)

współśrodkowe;

B)

rozłączne wewnętrznie;

D)

przecinające się?

zadanie 12 ( 1 pkt )
Długość każdego boku kwadratu zwiększono o 20%. Wtedy pole tego kwadratu :
A)

wzrośnie 0 20%

C)

wzrośnie o 44%

B)

wzrośnie o 40%

D)

wzrośnie dwukrotnie.

zadanie 13 ( 1 pkt )
Które z podanych równań nie ma rozwiązania:
A)

2 x  3  1  0,2

B)

x 2  4x  4
0
x2  4

1
x3  0
2
x2  9

C)
D)

zadanie 14 ( 1 pkt )
Liczbą odwrotną do liczby

A)

4
3

B)

3
 jest liczba:
4
3
4

C)

3
 
4

D)

zadanie 15 ( 1 pkt )
Zbiorem rozwiązań nierówności x  2  0 jest:
A)

zbiór R

B)

zbiór pusty

C)

6/19

R  2

D)

2 

4

3

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

7/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 16 ( 1 pkt )
Wyrażenie x  2  3  x dla x   2, 3 jest równe:
A)

2x – 1

B)

1 – 2x

C)

-5

D)

5

zadanie 17 ( 1 pkt )
Aby usunąć niewymierność z mianownika ułamka

5 1
5 1

należy mianownik tego ułamka

pomnożyć przez:
A)

 1 5

B)

5

C)

5 1

D)

5 1

zadanie 18 ( 1 pkt )
Średnia arytmetyczna zestawu danych : 1, 3, x, 8, 4, 5, 1 wynosi 4. Wynika z tego, że:
A)

x=6

B)

x=3

C)

x=7

D)

x=5

zadanie 19 ( 1 pkt )
Drut o długości 45m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4.
Najkrótsza z tych części ma długość :

A)

5m

B)

10m

C)

15m

D)

20m

zadanie 20 ( 1 pkt )
Suma kwadratów długości trzech boków trójkąta prostokątnego jest równa 162. Zatem
przeciwprostokątna może mieć długość :

A)

12

B)

81

C)

8/19

54

D)

9

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

9/19


Download Arkusz LSCDN 2012 klasa1aArkusz_LSCDN_2012_klasa1a.pdf (PDF, 2.09 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Arkusz_LSCDN_2012_klasa1a.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000567467.
Report illicit content