Arkusz LSCDN 2012 klasa1a .pdf

File information


Original filename: Arkusz_LSCDN_2012_klasa1a.pdf
Title: POZIOM PODSTAWOWY
Author: xxx

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 10/03/2017 at 15:08, from IP address 46.76.x.x. The current document download page has been viewed 1331 times.
File size: 2 MB (19 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Arkusz_LSCDN_2012_klasa1a.pdf (PDF, 2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a
Klasa 1

Czas pracy 170 minut

Instrukcja dla piszącego
1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 19 stron.
2. Rozwiązania zadań i odpowiedzi zamieść w miejscu na to
przeznaczonym.
3. W zadaniach od 1. do 20. są podane 4 odpowiedzi: A, B, C, D,
z których tylko jedna jest prawdziwa. Wybierz tylko jedną
odpowiedź i zaznacz ją na karcie odpowiedzi.
4. Zaznaczając odpowiedzi w części karty przeznaczonej dla
zdającego, zamaluj
zaznaczenie otocz kółkiem

czerwiec 2012

pola do tego przeznaczone. Błędne
i zaznacz właściwe.

5. Rozwiązania zadań od 21 do 31. zapisz starannie i czytelnie
w wyznaczonych miejscach. Przedstaw swój tok rozumowania
prowadzący do ostatecznego wyniku.
6. Pamiętaj, że pominięcie argumentacji lub istotnych obliczeń
w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to
rozwiązanie możesz nie dostać pełnej liczby punktów.
7. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarnym
tuszem/atramentem.
8. Nie używaj korektora. Błędne zapisy przekreśl.
9. Pamiętaj, że zapisy w brudnopisie nie podlegają ocenie.
10. Obok numeru każdego zadania podana jest maksymalna liczba
punktów możliwych do uzyskania.
11. Możesz korzystać z zestawu wzorów matematycznych, cyrkla
i linijki oraz kalkulatora.
12. Wypełnij tę część karty odpowiedzi, którą koduje zdający. Nie
wpisuj żadnych znaków części przeznaczonej dla egzaminatora.
Życzymy powodzenia!

1/19

Za
rozwiązanie
wszystkich
zadań
można
otrzymać
łącznie
50 punktów

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a
ZADANIA ZAMKNIĘTE

W zadaniach od 1. do 20. wybierz i zaznacz na karcie odpowiedzi jedną
poprawną odpowiedź.

zadanie 1 ( 1 pkt )
15
Trzecia część liczby 9 wynosi

A)

315

B)

3 29

35

C)

D)

95

D)

a 12

zadanie 2 ( 1 pkt )
Przedstaw wyrażenie

4

a 5 : 3 a 2 w postaci jednej potęgi

1

A)

7

B)

a 10

7

C)

a 10

3

a 12

zadanie 3 ( 1 pkt )
Która z liczb jest największa?

A)

1
 
43
2

0,25 2

B)

3

C)

D)

16 4

(0,5) 4

zadanie 4 ( 1 pkt )
Kwadratem liczby 3  2 jest
A)

11

B)

11 6 2

C)

96 2

D)

92 2

zadanie 5 ( 1 pkt )
Równanie 2(k - x) = 8 – 2x z niewiadomą x ma nieskończenie wiele rozwiązań dla

A) k = 2

B)

k=4

C)

2/19

k=8

D) k = 0

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

3/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 6 ( 1 pkt )
Dziedziną funkcji f ( x) 

A)

(; 1

B)

x3
1 x

jest

(1;  )

C)

D)

(; 1)

(1;  )

zadanie 7 ( 1 pkt )
Liczba -1 jest miejscem zerowym funkcji f ( x)  (2a  1) x  3 . Wynika stad, że

A)

a

3
2

B)

a2

a  2

C)

D)

a  1

zadanie 8 ( 1 pkt )
Miara kąta α jest równa:
A) 18°;

B) 15°;

C)

90°;

D) 30°.

zadanie 9 ( 1 pkt )
Wiedząc, że c||d podaj miarę kąta α.

A)

44°;

B)

25°;

C)

20°;

zadanie 10 ( 1 pkt )
Proste c i d są równoległe. Jaką długość ma odcinek x?

A)

x=5;

C)

x=3;

B)

x=12;

D)

x=6.

4/19

D)

55°.

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

5/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 11 ( 1 pkt )
Jakie jest wzajemne położenie okręgów O1; r1  i

O r  jeżeli
2; 2

wiadomo: O1O2  3 ; r1  5 ; r2  4 .
A)

rozłączne zewnętrznie;

C)

współśrodkowe;

B)

rozłączne wewnętrznie;

D)

przecinające się?

zadanie 12 ( 1 pkt )
Długość każdego boku kwadratu zwiększono o 20%. Wtedy pole tego kwadratu :
A)

wzrośnie 0 20%

C)

wzrośnie o 44%

B)

wzrośnie o 40%

D)

wzrośnie dwukrotnie.

zadanie 13 ( 1 pkt )
Które z podanych równań nie ma rozwiązania:
A)

2 x  3  1  0,2

B)

x 2  4x  4
0
x2  4

1
x3  0
2
x2  9

C)
D)

zadanie 14 ( 1 pkt )
Liczbą odwrotną do liczby

A)

4
3

B)

3
 jest liczba:
4
3
4

C)

3
 
4

D)

zadanie 15 ( 1 pkt )
Zbiorem rozwiązań nierówności x  2  0 jest:
A)

zbiór R

B)

zbiór pusty

C)

6/19

R  2

D)

2 

4

3

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

7/19

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

zadanie 16 ( 1 pkt )
Wyrażenie x  2  3  x dla x   2, 3 jest równe:
A)

2x – 1

B)

1 – 2x

C)

-5

D)

5

zadanie 17 ( 1 pkt )
Aby usunąć niewymierność z mianownika ułamka

5 1
5 1

należy mianownik tego ułamka

pomnożyć przez:
A)

 1 5

B)

5

C)

5 1

D)

5 1

zadanie 18 ( 1 pkt )
Średnia arytmetyczna zestawu danych : 1, 3, x, 8, 4, 5, 1 wynosi 4. Wynika z tego, że:
A)

x=6

B)

x=3

C)

x=7

D)

x=5

zadanie 19 ( 1 pkt )
Drut o długości 45m pocięto na trzy części, których stosunek długości jest równy 2 : 3 : 4.
Najkrótsza z tych części ma długość :

A)

5m

B)

10m

C)

15m

D)

20m

zadanie 20 ( 1 pkt )
Suma kwadratów długości trzech boków trójkąta prostokątnego jest równa 162. Zatem
przeciwprostokątna może mieć długość :

A)

12

B)

81

C)

8/19

54

D)

9

LUBELSKA PRÓBA PRZED MATURĄ
POZIOM PODSTAWOWY

Klasa 1a

BRUDNOPIS

9/19


Related documents


arkusz lscdn 2012 klasa1a
58c143ff21e3d z
matematyka arkusz 2016
matematyka 2009 1 10
hiswos 2012
arkuszopop 100 1904 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Arkusz_LSCDN_2012_klasa1a.pdf