Prezentacja zajęcia 2 (PDF)
File information


Title: 2.Założenia i zebranie obciążeń.xlsx
Author: ppbaker

This PDF 1.5 document has been generated by Bullzip PDF Printer (10.23.0.2529) / PDF Printer / www.bullzip.com / FPG / Freeware Edition (max 10 users), and has been sent on pdf-archive.com on 16/03/2017 at 18:10, from IP address 82.146.x.x. The current document download page has been viewed 483 times.
File size: 693.3 KB (7 pages).
Privacy: public file
File preview


Parametry materiałowe
Charakterystyka betonu
Tabl. 3.1N: Beton - wytrzymałość, moduł sprężystości i odkształcenia graniczne

Źródło: PN-EN 1992-1-1

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej

Rys. Klasy i gatunki stali
Źródło: PN-EN 1992-1-1; http://www.ogrzejdom.home.pl

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej
Tabl. Parametry stali zbrojeniowej różnych klas od A-0 do A-IIIN

Źródło: PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej
Ciągliwość stali można zdefiniować najprościej jako jej zdolność do uzyskiwania znacznych
odkształceń bez wyraźnego przyrostu naprężeń po przekroczeniu granicy plastyczności.
Klasy ciągliwości wg EC2:
klasa A – stal o małej ciągliwości
klasa B – stal o średniej ciągliwości
klasa C – stal o wysokiej ciągliwości
Tabl.C.1 Właściwości zbrojenia (Załącznik C)

Źródło: PN-EN 1992-1-1; www.cpjs.pl

Parametry materiałowe
Wartości obliczeniowe i moduły sprężystości

Tabl. 2.1N Współczynniki częsciowe materiałów w stanach granicznych nośności

Źródło: PN-EN 1992-1-1

Grubość otuliny
Skladowe otuliny

Rys. Etapy korozji elementu żelbetowego

Rys. Otulina nominalna

Źródło: PN-EN 1992-1-1; rys: chodor-projekt.net

Grubość otuliny
Klasy ekspozycji
Tabl. Projektowe okresy użytkowania

Rys. Klasy ekspozycji w kontrukcjach żelbetowych
Tabl. 4.4N Minimalne otulenie wymagane ze względu na trwałość stali zbrojeniowej

Źródło: PN-EN 1992-1-1; rys: www.chemiabudowlana.pl


Download Prezentacja - zajęcia 2Prezentacja - zajÄ™cia 2.pdf (PDF, 693.3 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Prezentacja - zajęcia 2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000569907.
Report illicit content