PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactPrezentacja zajęcia 2 .pdf


Original filename: Prezentacja - zajęcia 2.pdf
Title: 2.Założenia i zebranie obciążeń.xlsx
Author: ppbaker

This PDF 1.5 document has been generated by Bullzip PDF Printer (10.23.0.2529) / PDF Printer / www.bullzip.com / FPG / Freeware Edition (max 10 users), and has been sent on pdf-archive.com on 16/03/2017 at 18:10, from IP address 82.146.x.x. The current document download page has been viewed 340 times.
File size: 677 KB (7 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Parametry materiałowe
Charakterystyka betonu
Tabl. 3.1N: Beton - wytrzymałość, moduł sprężystości i odkształcenia graniczne

Źródło: PN-EN 1992-1-1

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej

Rys. Klasy i gatunki stali
Źródło: PN-EN 1992-1-1; http://www.ogrzejdom.home.pl

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej
Tabl. Parametry stali zbrojeniowej różnych klas od A-0 do A-IIIN

Źródło: PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone

Parametry materiałowe
Charakterystyka stali zbrojeniowej
Ciągliwość stali można zdefiniować najprościej jako jej zdolność do uzyskiwania znacznych
odkształceń bez wyraźnego przyrostu naprężeń po przekroczeniu granicy plastyczności.
Klasy ciągliwości wg EC2:
klasa A – stal o małej ciągliwości
klasa B – stal o średniej ciągliwości
klasa C – stal o wysokiej ciągliwości
Tabl.C.1 Właściwości zbrojenia (Załącznik C)

Źródło: PN-EN 1992-1-1; www.cpjs.pl

Parametry materiałowe
Wartości obliczeniowe i moduły sprężystości

Tabl. 2.1N Współczynniki częsciowe materiałów w stanach granicznych nośności

Źródło: PN-EN 1992-1-1

Grubość otuliny
Skladowe otuliny

Rys. Etapy korozji elementu żelbetowego

Rys. Otulina nominalna

Źródło: PN-EN 1992-1-1; rys: chodor-projekt.net

Grubość otuliny
Klasy ekspozycji
Tabl. Projektowe okresy użytkowania

Rys. Klasy ekspozycji w kontrukcjach żelbetowych
Tabl. 4.4N Minimalne otulenie wymagane ze względu na trwałość stali zbrojeniowej

Źródło: PN-EN 1992-1-1; rys: www.chemiabudowlana.pl


Related documents


prezentacja zaj cia 2
deklinacja
deklinacja1
deklinacja2
deklinacja3
dekl


Related keywords