PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactNoen religiøse strømninger i vår tid Arbeidsplan .pdf


Original filename: Noen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan.pdf
Author: Sluttbruker

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2017 at 10:33, from IP address 91.243.x.x. The current document download page has been viewed 235 times.
File size: 134 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Noen religiøse strømninger i vår tid
Kompetansemål:
Gjøre rede for nye religiøse
bevegelser og samtale om
ulike former for nyreligiøs og
naturreligiøs praksis,
herunder urfolks
naturreligion.

Denne planen går over to uker. Jobb for å lære. Det blir kapittelprøve fredag
24.3. Alle oppgaver er obligatoriske utenom fordypningsoppgavene.

UKE 10:
 Bla gjennom kapittelet. Lag deretter en fin forside i
arbeidsboka di.
 Les side 80-86. Skriv litt notater fra hver ”underoverskrift”.
Ta gjerne med noe av det som står i margen.
 Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 86.
 Fordypning: Gjør oppgave 4, 5, 6 og 7 side 86
Delmål: (Eleven skal kunne…)
 forklare hva nyreligiøsitet er
 fortelle hvilke to typer vi kan dele nyreligiøsitet inn i

 Les side 86- 91. Skriv litt notater fra hver
tankemåte/framgangsmåte. Bruk egne ord.
 Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 91.
 Fordypning: Gjør oppgave 4, 5 og 6 side 91
Delmål: (Eleven skal kunne…)
 kjenne igjen og skille mellom noen viktige tankemåter og framgangsmåter

UKE 11
 Les side 91-96. Skriv litt notater slik at du får med det
viktigste
 Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 side 96.
 Fordypning: Gjør oppgave 6 og 7 side 96
Delmål: (Eleven skal kunne…)


fortelle om naturreligioner

 Les side 97-99. Skriv litt notater underveis.
 Gjør oppgave 1, 2, 3 og 4 side 99. Bla igjennom hele kapittelet.
Se om du kan forklare begrepene som står i margen med egne
ord. Dersom du ikke kan det, skriver du ordene i arbeidsboka
med forklaring.
 Fordypning: Gjør oppgave 5 og 6 side 99
 Dersom du er ferdig kan du velge en eller flere av
Kapitteloppgavene på side 101 (for eksempel. Oppgave 1 eller3)
Delmål: (Eleven skal kunne…)


forklare hva åsatro er


Noen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan.pdf - page 1/2
Noen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan.pdf - page 2/2

Related documents


noen religi se str mninger i v r tid arbeidsplan
min besvarelse
personvernserkl ring
gr7b
orientering om prosjekt hele
returskjema vg2 vg3


Related keywords