Noen religiøse strømninger i vår tid Arbeidsplan (PDF)
File information


Author: Sluttbruker

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 17/03/2017 at 10:33, from IP address 91.243.x.x. The current document download page has been viewed 418 times.
File size: 136.99 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Noen religiøse strømninger i vår tid
Kompetansemål:
Gjøre rede for nye religiøse
bevegelser og samtale om
ulike former for nyreligiøs og
naturreligiøs praksis,
herunder urfolks
naturreligion.

Denne planen går over to uker. Jobb for å lære. Det blir kapittelprøve fredag
24.3. Alle oppgaver er obligatoriske utenom fordypningsoppgavene.

UKE 10:
 Bla gjennom kapittelet. Lag deretter en fin forside i
arbeidsboka di.
 Les side 80-86. Skriv litt notater fra hver ”underoverskrift”.
Ta gjerne med noe av det som står i margen.
 Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 86.
 Fordypning: Gjør oppgave 4, 5, 6 og 7 side 86
Delmål: (Eleven skal kunne…)
 forklare hva nyreligiøsitet er
 fortelle hvilke to typer vi kan dele nyreligiøsitet inn i

 Les side 86- 91. Skriv litt notater fra hver
tankemåte/framgangsmåte. Bruk egne ord.
 Gjør oppgave 1, 2 og 3 side 91.
 Fordypning: Gjør oppgave 4, 5 og 6 side 91
Delmål: (Eleven skal kunne…)
 kjenne igjen og skille mellom noen viktige tankemåter og framgangsmåter

UKE 11
 Les side 91-96. Skriv litt notater slik at du får med det
viktigste
 Gjør oppgave 1, 2, 3, 4 og 5 side 96.
 Fordypning: Gjør oppgave 6 og 7 side 96
Delmål: (Eleven skal kunne…)


fortelle om naturreligioner

 Les side 97-99. Skriv litt notater underveis.
 Gjør oppgave 1, 2, 3 og 4 side 99. Bla igjennom hele kapittelet.
Se om du kan forklare begrepene som står i margen med egne
ord. Dersom du ikke kan det, skriver du ordene i arbeidsboka
med forklaring.
 Fordypning: Gjør oppgave 5 og 6 side 99
 Dersom du er ferdig kan du velge en eller flere av
Kapitteloppgavene på side 101 (for eksempel. Oppgave 1 eller3)
Delmål: (Eleven skal kunne…)


forklare hva åsatro er


Download Noen religiøse strømninger i vår tid - ArbeidsplanNoen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan.pdf (PDF, 136.99 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Noen religiøse strømninger i vår tid - Arbeidsplan.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000570360.
Report illicit content