PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkarta zgłoszenia maj Warszawa .pdf


Original filename: karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf
Author: Katarzyna Dryjas

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 10:26, from IP address 91.218.x.x. The current document download page has been viewed 277 times.
File size: 655 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


Polskie Stowarzyszenie Dalton
Os. Pułanki 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
email: dalton.polska@onet.pl

Tel. 41 2620976 (kom. 501521974)

KARTA ZGŁOSZENIA
Pedagogika planu daltońskiego w przedszkolu i szkole – wprowadzenie
• Helen Parkhurst – laboratoryjny plan daltoński
• Podstawowe założenia pedagogiki planu daltońskiego
• Wizualizacja i praktyczne ujęcie czterech filarów planu daltońskiego

20 maja 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00
Organizator – Polskie Stowarzyszenie Dalton
Prelegenci – konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton: Anna Wróbel, Agata Juljańska
Koszt seminarium – 250 zł
Dane uczestnika:
imię
nazwisko
tel. kontaktowy (kom.)
adres e-mail
nazwa placówki
dokładny adres
NIP placówki
(w przypadku wystawiania
faktury)JestemNie jestem

nauczycielem w placówce uczestniczącej w procesie certyfikacji PSD/ posiadającej
Certyfikat PSD*

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na adres PSD karty zgłoszenia pocztą lub zeskanowanego
dokumentu e-mailem do dnia 30 kwietnia 2017r. oraz dokonania wpłaty do 15 maja 2017 r. Miejsce szkolenia
Warszawa (Śródmieście) – niedaleko Dworca Centralnego PKP (dokładny adres zostanie podany po przyjęciu
zgłoszenia). Stowarzyszenie nie zapewnia noclegu dla uczestników szkolenia.
Zobowiązuję się dokonać wpłaty w terminie określonym przez organizatorów na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton
z dopiskiem „szkolenie”. Nr rachunku bankowego: 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782.
data

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i
organizacji szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

data

podpis uczestnika


karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf - page 1/2
karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf - page 2/2

Related documents


karta zg oszenia maj warszawa
wkpp regulamin 2017
ptsf deklracja
cv karol arndt
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra
regulaminkonkursu


Related keywords