karta zgłoszenia maj Warszawa .pdf

File information


Original filename: karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf
Author: Katarzyna Dryjas

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 24/03/2017 at 10:26, from IP address 91.218.x.x. The current document download page has been viewed 297 times.
File size: 655 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf (PDF, 655 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Polskie Stowarzyszenie Dalton
Os. Pułanki 6 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
email: dalton.polska@onet.pl

Tel. 41 2620976 (kom. 501521974)

KARTA ZGŁOSZENIA
Pedagogika planu daltońskiego w przedszkolu i szkole – wprowadzenie
• Helen Parkhurst – laboratoryjny plan daltoński
• Podstawowe założenia pedagogiki planu daltońskiego
• Wizualizacja i praktyczne ujęcie czterech filarów planu daltońskiego

20 maja 2017 r. w godzinach 10.00 – 15.00
Organizator – Polskie Stowarzyszenie Dalton
Prelegenci – konsultanci Polskiego Stowarzyszenia Dalton: Anna Wróbel, Agata Juljańska
Koszt seminarium – 250 zł
Dane uczestnika:
imię
nazwisko
tel. kontaktowy (kom.)
adres e-mail
nazwa placówki
dokładny adres
NIP placówki
(w przypadku wystawiania
faktury)JestemNie jestem

nauczycielem w placówce uczestniczącej w procesie certyfikacji PSD/ posiadającej
Certyfikat PSD*

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie na adres PSD karty zgłoszenia pocztą lub zeskanowanego
dokumentu e-mailem do dnia 30 kwietnia 2017r. oraz dokonania wpłaty do 15 maja 2017 r. Miejsce szkolenia
Warszawa (Śródmieście) – niedaleko Dworca Centralnego PKP (dokładny adres zostanie podany po przyjęciu
zgłoszenia). Stowarzyszenie nie zapewnia noclegu dla uczestników szkolenia.
Zobowiązuję się dokonać wpłaty w terminie określonym przez organizatorów na konto Polskiego Stowarzyszenia Dalton
z dopiskiem „szkolenie”. Nr rachunku bankowego: 36 1020 2674 0000 2202 0104 9782.
data

podpis uczestnika

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i
organizacji szkolenia (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z
2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

data

podpis uczestnika


Document preview karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf - page 1/2

Document preview karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf - page 2/2

Related documents


karta zg oszenia maj warszawa
wkpp regulamin 2017
ptsf deklracja
cv karol arndt
regulaminkonkursu
regulamin konkursu fotograficznego miasto jutra

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file karta zgłoszenia -maj Warszawa.pdf