EPEKTO NG ILEGAL NA GAWAIN NG PULIS (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by / Foxit PhantomPDF Printer Version 7.0.6.1223, and has been sent on pdf-archive.com on 02/04/2017 at 07:29, from IP address 112.202.x.x. The current document download page has been viewed 1357 times.
File size: 212.59 KB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


i

MGA PANANAW NG MGA MAG-AARAL SA MGA DAHILAN AT EPEKTO NG
PAGKASANGKOT NG MGA KAPULISAN SA MGA ILEGAL NA GAWAIN

Isang Pamanahong Papel na Iniharap sa Kaguruan ng Departamento ng Filipino,
BP. Pueblos Senior High School, Father Saturnino Urios University

Bilang Pagtupad sa isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 122, Pagbasa
at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik

ng
Pangkat 2, St. Edith Stein

Marso 2017

ii

DAHON NG PAGPAPATIBAY
Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 122,
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel
na ito na pinamagatang Mga kaalaman ng Mag-aaral sa mga Dahilan at Epekto ng
Pagkasangkot ng mga Kapulisan sa mga Ilegal na Gawain ay iniharap ng pangkat 2 ng
mga mananaliksik mula sa seksyon St. Edith Stein na bibubuo nina:

Jessel Jane Pulido

Reven Ann Brina

Lorraine Ann Abellon

Ivonne Mae Macaldo

Champagne Dormido

Nicole Ann Piencenaves

John Welter Pomera

Norman Aaron Hingpit
Christine Omega Plaza

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tinanggap sa pangalan ng Kagawaran ng Filipino, BP. Pueblos Senior High School,
Father Saturnino Urios University, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang
Filipino 122, Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik.

G. Ryan V. Balolot, MAPF
Guro

iii

PASASALAMAT
Taus-pusong pasasalamat ang aming pinaabot sa mga sumusunod na indibidwal at
tanggapan dahil sa mahalagang tulong, kontribusyon at suporta tungo sa matagumpay na
reyalisasyon na ikinagagalak namin dahil nakatulong ito sa amin upang magkaroon ng
malawak na kaisipan at pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa pamanahong papel na ito.


Kay G. Ryan V. Balolot , sa aming masigasig na guro na hindi tumigil sa
pagsubaybay sa aming kapwa studyante at sa pagtulong sa amin upang mabuo ang
isang pamanahonang papel. Sa pamamagitan sa pagpapa-alala sa mga hakbang sa
pagsulat ng tamang paggawa nito at pagpapaintindi sa amin sa kahalagahan ng
pagsulat sa pamanahonang papel.Sa mga may akda , editor at mananaliksik ng aming hinanguan ng mahahalagang
impormasyon sa pagbuo ng pamanahonang papel na nagsisilbing gabay sa aming
mga studyante upang makabuo ng isang maayos at makahulugang pamanahonang
papel.Sa aming mga respondente ng pinaglaanan kami ng panahon at hinayaan kami sa
mga katanungang aming nabuo at sa pagsagot ng tapat , mahusay , at maaayos sa
mga aming hinandang katanungan sa kanila.Sa aming kani-kaniyang pamilya sa pagbibigay ng pahintulot at pagbibigay ng
suporta sa amin upang mabuo namin ang pamanahonang papel na ito.Sa Poong Maykapal , sa pagdinig ng aming panalangin lalo na sa mga panahong
naghihirap kami sa paggawa ng pamanahonang papel , binigyan niya kami ng

iv

lakas upang hindi sumuko sa paggawa maging buo ang kalalabasan ng aming
pamanahonang papel.

Muli, maraming-maraming salamat po.
-Mga Mananaliksik

v

LISTAHAN NG MGA TALAHANAYAN AT GRAP

A.

Talahanayan I:

Distryibusyon ng mga Respondente

8

Sa BP. Pueblos SHS
B.

Grap 1 :

Distribusyon ng mga Respondente

10

Ayon sa Kasarian
C.

Grap 2 :

Distribusyon ng mga Respondente

11

Ayon sa Edad
D.

Grap 3 :

Dahilan ng Pagkakasangkot ng mga

12

Kapulisan sa ilegal na gawain
E.

Grap 4 :

Dahilan ng Pagkakadawit ng ibang kapulisan

13

Sa mga ilegal na gawain na ginagawa ng iba
F.

Grap 5 :

Epekto ng pagkakasangkot ng mga kapulisan

14

Sa ilegal na gawain sa mga pulis na nasasangkot
Dito mismo
G.

Grap 6 :

Epekto ng pagsasangkot ng mga kapulisan sa mga 15
Ilegal na gawain sa PNP bilang kabuuan

vi

H.

Grap 7 :

Saloobin tungkol sa pagkasangkot ng mga

16

Kapulisan sa krimenalidad
I.

Grap 8 :

Opinyon upang malimitahan ang pagkakasangkot
Ng mga pulis sa ilegal na gawain

17

vii

TALAAN NG NILALAMAN
Kabanata I, Ang Surilanin at Kapaligan Nito

1

1. Introduksyon

1

2. Layunin ng Pag-aaral

2

3. Kahalagahan ng Pag-aaral

2

4. Saklaw at Limitasyon

3

5. Depinisyon ng Terminolohiya

3

Kabanata II, Mga Kaalaman sa pag-aaral at Literatura

5

Kabanata III, Disenyo ng Pananaliksik

7

1. Disenyo ng Pananaliksik

7

2. Mga Respondente

7

3. Instrumentong Pampananaliksik

8

4. Tritment ng mga Datos

9

Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos

10

Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon

18

Listahan ng mga Sanggunian

20

viii

APENDIKS
A. Pormularyo ng Pagpapatibay ng Paksang Pamagat ng Pag-aaral

22

B. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Interbyu

23

C. Transkripsyon ng Interbyu

24

D. Liham ng Paghingi ng Pahintulot sa Pagsasarbey

26

E. Sarbey-Kwestyoner

27

F. Liham Paanyaya sa mga Panelist

30

G. Pormulasyon sa Pag-eebalweyt ng Pamanahonang-Papel

33

H. Pormularyong sa Pag-eebalweyt ng Pasalitang Presentasyon

35


Download EPEKTO NG ILEGAL NA GAWAIN NG PULISEPEKTO NG ILEGAL NA GAWAIN NG PULIS.pdf (PDF, 212.59 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file EPEKTO NG ILEGAL NA GAWAIN NG PULIS.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000577224.
Report illicit content