EPEKTO NG ILEGAL NA GAWAIN NG PULIS.pdf


Preview of PDF document epekto-ng-ilegal-na-gawain-ng-pulis.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


iii

PASASALAMAT
Taus-pusong pasasalamat ang aming pinaabot sa mga sumusunod na indibidwal at
tanggapan dahil sa mahalagang tulong, kontribusyon at suporta tungo sa matagumpay na
reyalisasyon na ikinagagalak namin dahil nakatulong ito sa amin upang magkaroon ng
malawak na kaisipan at pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa pamanahong papel na ito.


Kay G. Ryan V. Balolot , sa aming masigasig na guro na hindi tumigil sa
pagsubaybay sa aming kapwa studyante at sa pagtulong sa amin upang mabuo ang
isang pamanahonang papel. Sa pamamagitan sa pagpapa-alala sa mga hakbang sa
pagsulat ng tamang paggawa nito at pagpapaintindi sa amin sa kahalagahan ng
pagsulat sa pamanahonang papel.Sa mga may akda , editor at mananaliksik ng aming hinanguan ng mahahalagang
impormasyon sa pagbuo ng pamanahonang papel na nagsisilbing gabay sa aming
mga studyante upang makabuo ng isang maayos at makahulugang pamanahonang
papel.Sa aming mga respondente ng pinaglaanan kami ng panahon at hinayaan kami sa
mga katanungang aming nabuo at sa pagsagot ng tapat , mahusay , at maaayos sa
mga aming hinandang katanungan sa kanila.Sa aming kani-kaniyang pamilya sa pagbibigay ng pahintulot at pagbibigay ng
suporta sa amin upang mabuo namin ang pamanahonang papel na ito.Sa Poong Maykapal , sa pagdinig ng aming panalangin lalo na sa mga panahong
naghihirap kami sa paggawa ng pamanahonang papel , binigyan niya kami ng