tinhnangdukiencoorevit2018 170106092403 .pdf

File information


Original filename: tinhnangdukiencoorevit2018-170106092403.pdf

This PDF 1.4 document has been generated by Nitro Pro 8 (8. 5. 6. 5), and has been sent on pdf-archive.com on 07/04/2017 at 04:06, from IP address 117.6.x.x. The current document download page has been viewed 426 times.
File size: 18.4 MB (34 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


tinhnangdukiencoorevit2018-170106092403.pdf (PDF, 18.4 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Tính năng mới Revit 2018

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Revit 2018 - Beta

Nguồn: Autodesk bloger
Dịch: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com

Company: www.huytraining.com

1

Tính năng mới Revit 2018

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

1. Lời giới thiệu
• Nội dung được dịch từ Autodesk bloger
• Nguồn: http://auto-beta-desk.blogspot.fr/?m=1
• Tôi muốn nói về các tính năng mới trong phiên bản beta của Autodesk
Software. Bạn có thể truy cập vào rất nhiều tính năng trong phiên bản tiếp
theo của phần mềm, nhiều công cụ mới và trải nghiệm mới. bạn sẽ thấy tính
năng này trong phiên bản tiếp theo của phần mềm Autodesk tại 2018.
• Trong nhiều trường hợp tôi muốn chỉ cho bạn lời khuyên trong các phiên
bản trước đó trong năm tiếp theo của phần mềm Autodesk bạn có thể tìm
thấy lời khuyên này như một lệnh.
• Nếu bạn muốn theo dõi các tính năng Autodesk mới cho các sản phẩm phiên
bản beta bạn có thể liên lạc với tôi và theo dõi blog này cho những ngày,
tuần, tháng tới và năm.

Company: www.huytraining.com

2

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Tính năng mới Revit 2018

2. U-Table - Revit 2018
Nếu như bạn đã biết về
hệ số U trong Revit
chúng tôi không thể
nhập U Giá trị trực tiếp
trong Revit giao diện,
Trước đây chúng ta
muốn thực hiện thay
đổi cho
Construction.xml bằng
tay tại địa chỉ trong
hình

Company: www.huytraining.com

3

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Tính năng mới Revit 2018

2. U-Table - Revit 2018
Tong phiên bản beta của Revit
2018 chúng ta có thể thấy tính
năng mới về hệ số U tên là UTable, bảng này cung cấp cho bạn
khả năng tuyệt vời để nhập số Hệ
số của bạn trực tiếp trong Revit
giao diện mà không cần bất kỳ sự
nhầm lẫn khi làm bằng tay như
trước đây.

Company: www.huytraining.com

4

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Tính năng mới Revit 2018

2. U-Table - Revit 2018
• Bây giờ bạn có đối thoại mới và các
công cụ để thêm hoặc loại bỏ các
vật liệu cho dữ liệu xây dựng các
không gian.
• Danh mục cho loại đối tượng khác
nhau và cách đơn giản cho đầu vào
các thuộc tính có giá trị U.
Với các công cụ nhập và xuất, bạn
có thể chuyển dữ liệu giữa các dự
án. Các loại hồ sơ chuyển giao này
là tập tin XML và bạn có thể sử
dụng file này trong các phiên bản
trước của Revit.

Company: www.huytraining.com

5

Tính năng mới Revit 2018

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

3. Underground Walls - Revit 2018
• Underground Walls Danh mục là
lựa chọn mới cho thống phân
tích tải nhiệt độ và làm mát trong
Revit 2018.
Trong phiên bản trước, bạn có
thể không cần thêm một hệ số U
tường ngầm nhưng bây giờ
Autodesk sẽ cung cấp tính năng
này trong phiên bản tiếp theo của
Revit

Company: www.huytraining.com

6

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

Tính năng mới Revit 2018

4. Soil Conductivity - Revit 2018
• Một trong những điều quan trọng
trong phân tích hệ thống nóng
lạnh về dẫn nước của đất và
không có cách nào để đưa thông
tin này trong phiên bản trước của
Revit.
• Bây giờ sau khi thêm hệ số U
cho Walls ngầm bạn có thể đặt
qua số cho tính dẫn đất và con số
này đang được sử dụng trong hệ
thống phân tích nóng lạnh.

Company: www.huytraining.com

7

Tính năng mới Revit 2018

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

5. New Options For Ceiling - Revit 2018
Hiện Revit có một lựa chọn mới
để tạo trần. Một trong những tùy
chọn này là về Tính thành phần
cấu trúc kết cấu, nếu bạn đã loại
mô hình với các tùy chọn trần tự
động có thể bạn cảm thấy rất khó
khăn để sử dụng tùy chọn này để
tạo trần phù hợp, bởi vì phương
pháp này không tính toán bất kỳ
thành phần kết cấu và bạn không
có bất kỳ tùy chọn cho việc tạo
trần tự động này.

Company: www.huytraining.com

8

Tính năng mới Revit 2018

Dịch: Nguyễn Hoàng Anh

5. New Options For Ceiling - Revit 2018
Điều quan trọng ở đây là về
sau đó bạn có thể có quyền
truy cập để mở rộng trần
vào phần lõi tường mà
không cần vẽ trần bằng thủ
công.

Company: www.huytraining.com

9


Related documents


tinhnangdukiencoorevit2018 170106092403
20110303 trc bctc kiem toan nam 2010
file handicap update 02 may 2018
bcqtnb2015
10 dang tich phan dai hoc
20101219 san tre ali nha cong dong suoi re

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file tinhnangdukiencoorevit2018-170106092403.pdf