ajild orogchiin anket pdf (PDF)
File information


Author: GSP

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 11/04/2017 at 06:23, from IP address 66.181.x.x. The current document download page has been viewed 1344 times.
File size: 236.06 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Хөдөлмөрийн дотоод журмын
Хавсралт 1

АЖИЛД ОРОХЫГ ХҮСЭГЧИЙН АНКЕТ
Компани Таны өргөдлийг хүлээн авснаар ажилд орохыг хүсэгчийн өмнө ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй.
Та өргөдлийг бүрэн гүйцэд, гаргацтай, үг товчлох гүйгээр өөрийн гараар бичнэ үү!
Та дараах материалыг анкетад хавсаргана уу.


Ажилд орохыг хүсэгчийн анкет

Цээж зураг (3*4 хэмжээтэй, сүүлийн 3 сарын дотор авахуулсан зураг)

Цахим үнэмлэхний хуулбар

Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар

Их,дээд сургуулийн диплом болон мэргэжлийн үнэмлэхний хуулбар

Гурван үеийн намтар

Бусад нэмэлт материал
Таны ажилд орохоор бүртгүүлсэн материалыг буцааж өгөх боломжгүй болно.
Бид таны хувийн мэдээллийг зөвхөн “Жи Эс Би Капитал” ББСБ-ын албан хэрэгцээнд зориулна.

ҮНДСЭН МЭДЭЭЛЭЛ
Ургийн овог: ............................... Эцэг/эхийн нэр: .......................................... Өөрийн нэр: ....................................
Төрсөн огноо: ............................. Төрсөн хот/аймаг: ....................................... Хүйс: .............................................
Сонирхож буй албан тушаал: ............................................................................ Анкет бөглөсөн огноо: .................
Оршин суугаа хаяг: ........................................................................................................................................................
Харилцах утас:
Гэрийн утас: ................................................ Гар утас: ........................................
Регистрийн дугаар: ....................... Одоо хаана, ямар ажил эрхэлдэг: .......................................................................
Ажилд орох боломжтой хугацаа: .......................... Авахыг хүсч буй цалингийн хэмжээ: .....................................
БОЛОВСРОЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ (10 жилийн сургууль, дамжааг оролцуулан бөглөнө)

1
2

Сургуулийн нэр

Хаана

Элссэн он

Төгссөн он

Боловсрол, зэрэг

Эзэмшсэн мэргэжил

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙН МЭДЭЭЛЭЛ


Байгууллагын нэр

Ажилласан хугацаа
Орсон он Гарсан он

Албан
тушаал

Цалингийн
хэмжээ

Ажлаас гарсан
шалтгаан

1
2
ГАДААД ХЭЛНИЙ МЭДЛЭГ
Гадаад хэлний нэр

Хугацаа

Ярих чадвар
сайн дунд муу

Унших чадвар
сайн дунд муу

Бичиж, орчуулах чадвар
сайн
дунд
муу

КОМПЬЮТЕРИЙН МЭДЛЭГ
Программ дээр ажиллах чадвар
Бүрэн эзэмшсэн
Хэрэглээний түвшинд эзэмшсэн
Анхан шатны түвшинд

MS Word

MS Excel

MS Access

MS Project

MS Power point

ГАВЪЯА ШАГНАЛ, УРАМШУУЛАЛ (төрийн, салбарын, байгууллагын, улсын чанартай уралдаан
тэмцээн, одон медаль, гадаадад авсан шагналууд)
Шагнал, урамшууллын нэр

Шагнал, урамшуулал авсан он

Хаана ажиллаж байхдаа шагнадсан

ТОДОРХОЙЛОЛТ (таны талаар мэргэжил, туршлага, ур чадвар, хувь хүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл
өгч чадах 2 хүний талаарх мэдээллийг өгнө үү)
Нэр

Байгууллагын нэр

Албан тушаал

Утасны дугаар

Таныг хэдэн жилийн
өмнөөс мэдэх вэ

ГЭР БҮЛИЙН БАЙДАЛ (зөвхөн ам бүлд байгаа хүмүүсийг бичнэ үү)
Таны юу
болох

Овог нэр

Төрсөн он

Байгууллагын нэр

Одоо эрхэлж буй
ажил

Утасны
дугаар

Та өөрийн спорт, урлагийн онцгой авъяас, сонирхол, алдар цол, гавъяа шагнал, өргөмжлөлийн талаарх
мэдээллийг бичнэ үү ......................................................................................................................................................
Та захиргааны ба хуулийн байгууллагын зүгээс арга хэмжээ, ял шийтгэлтэй эсэх ................................................
Таны давуу тал

Таны сул тал

Хэрэв та 1 жилээс дээш хугацаагаар ажил эрхлээгүй бол шалтгаанаа бичнэ үү: ....................................................
Өргөдөл гаргагчийн гарын үсэг: ...................................................... (........................................................................)


Download ajild orogchiin anket pdfajild orogchiin anket pdf.pdf (PDF, 236.06 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ajild orogchiin anket pdf.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000580845.
Report illicit content