Komunikat organizacyjny (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - Komunikat organizacyjny-1.docx
Author: Dell

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2017 at 09:51, from IP address 178.219.x.x. The current document download page has been viewed 285 times.
File size: 718.06 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Komunikat organizacyjny.pdf - Page 1/1

File preview


Uczniowski Klub Sportowy
„PTG Sokół” w Pisarzowicach
Sekcja Judo

ORGANIZATORZ
Miejsce
zawodów
Termin
Adres do
korespondencji

Zasady
uczestnictwa w
zawodach

Koszty
uczestnictwa
Opłata startowa
Kierownik
zawodów
Waga
Losowanie
Rozpoczęcie
zawodów

Kategorie
wagowe

Uwagi

Komunikat organizacyjny
Memoriału im. Janusza Matery
Turniej Judo Dzieci 23.04.2017
Uczniowski Klub Sportowy im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach

Uczniowski Klub Sportowy im. PTG Sokół w Pisarzowicach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Hala sportowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach ul. Św. Floriana 28
(wejście na hale od ulicy Szkolnej nr 46)
23.04.2017 - niedziele
Uczniowski Klub Sportowy im „PTG Sokół” w Pisarzowicach
43-332 Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28
e-mail: bartekwieteska@wp.pl
tel. 601865000
1. Zawody zostaną na 4 matach
2. Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę na udział rodziców bądź opiekunów
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych zawodniczek/zawodników
(Regulamin Sportowy PZJ):
- 2 zawodników – do dwóch wygranych
- 3-5 zawodników - każdy z każdym
- 6-8 zawodników – system brukselski
- powyżej 8 zawodników – system francuski z podwójnym repasażem.
Nagrody: medale i dyplomy za miejsca 1-3
Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą Klubu biorące udział w zawodach
Opłata startowa wynosi 20,00 zł od uczestnika
Bartłomiej Wieteska – tel. 601865000
Waga od godz. 9.00 – 10.00
10.00 – 10.45
11.00
(roczniki 2009 - 2008) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Trenerzy mogą zadecydować o tym czy zawodnik będzie walczył w parterze i stójce.
Wagi zostaną ustalone po wadze.
(rocznik 2007 – 2006) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Chłopcy –24kg,-27kg, 30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg, -51kg,-54kg,-57kg ,+57 kg
Dziewczęta– 24kg,-27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg, -51kg,-54kg +54 kg
(rocznik 2005 – 2004) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Chłopcy – 33kg,35kg,38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczęta –30kg,33kg, 36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
WAŻNE !!!
 Każdy Klub Sportowy biorący udział w zawodach musi posiadać w swojej ekipie SĘDZIEGO w
przeciwnym razie opłata startowa wyniesie 30 zł od zawodnika
 Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) – osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza ich posiadanie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku ww. dokumentów wynikające z
zatajenia bądź poświadczenia nieprawdy przez zgłaszające kluby.
 W razie braku badań sportowo lekarskich obowiązkowa jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych .
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również za szkody i wypadki.
 Zawodnik biorący udział w w/w zawodach wyraża zgodę na: utrwalanie i korzystanie z wizerunku
utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania
wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami c) przetwarzanie jego danych osobowych potrzebnych
dla organizacji tego turnieju.
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO
KOMUNIKATU.


Download Komunikat organizacyjnyKomunikat organizacyjny.pdf (PDF, 718.06 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Komunikat organizacyjny.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000582968.
Report illicit content