Komunikat organizacyjny .pdf

File information


Original filename: Komunikat organizacyjny.pdf
Title: Microsoft Word - Komunikat organizacyjny-1.docx
Author: Dell

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 14/04/2017 at 09:51, from IP address 178.219.x.x. The current document download page has been viewed 282 times.
File size: 701 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Komunikat organizacyjny.pdf (PDF, 701 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Uczniowski Klub Sportowy
„PTG Sokół” w Pisarzowicach
Sekcja Judo

ORGANIZATORZ
Miejsce
zawodów
Termin
Adres do
korespondencji

Zasady
uczestnictwa w
zawodach

Koszty
uczestnictwa
Opłata startowa
Kierownik
zawodów
Waga
Losowanie
Rozpoczęcie
zawodów

Kategorie
wagowe

Uwagi

Komunikat organizacyjny
Memoriału im. Janusza Matery
Turniej Judo Dzieci 23.04.2017
Uczniowski Klub Sportowy im. „PTG Sokół” w Pisarzowicach

Uczniowski Klub Sportowy im. PTG Sokół w Pisarzowicach
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach
Hala sportowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Pisarzowicach ul. Św. Floriana 28
(wejście na hale od ulicy Szkolnej nr 46)
23.04.2017 - niedziele
Uczniowski Klub Sportowy im „PTG Sokół” w Pisarzowicach
43-332 Pisarzowice, ul. Św. Floriana 28
e-mail: bartekwieteska@wp.pl
tel. 601865000
1. Zawody zostaną na 4 matach
2. Zawodnicy muszą posiadać badania lekarskie lub zgodę na udział rodziców bądź opiekunów
3. Zawody rozegrane zostaną systemem zgodnym z liczbą zgłoszonych zawodniczek/zawodników
(Regulamin Sportowy PZJ):
- 2 zawodników – do dwóch wygranych
- 3-5 zawodników - każdy z każdym
- 6-8 zawodników – system brukselski
- powyżej 8 zawodników – system francuski z podwójnym repasażem.
Nagrody: medale i dyplomy za miejsca 1-3
Koszty uczestnictwa w zawodach ponoszą Klubu biorące udział w zawodach
Opłata startowa wynosi 20,00 zł od uczestnika
Bartłomiej Wieteska – tel. 601865000
Waga od godz. 9.00 – 10.00
10.00 – 10.45
11.00
(roczniki 2009 - 2008) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Trenerzy mogą zadecydować o tym czy zawodnik będzie walczył w parterze i stójce.
Wagi zostaną ustalone po wadze.
(rocznik 2007 – 2006) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Chłopcy –24kg,-27kg, 30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg, -51kg,-54kg,-57kg ,+57 kg
Dziewczęta– 24kg,-27kg, -30kg, -33kg, -36kg, -39kg, -42kg, -45kg, -48kg, -51kg,-54kg +54 kg
(rocznik 2005 – 2004) (zakaz stosowania Shime waza i Kansetsu waza)
Chłopcy – 33kg,35kg,38kg, -42kg, -46kg, -50kg, -55kg, -60kg, -66kg, -73kg, -81kg, +81kg
Dziewczęta –30kg,33kg, 36kg, -40kg, -44kg, -48kg, -52kg, -57kg, -63kg, -70kg, +70kg
WAŻNE !!!
 Każdy Klub Sportowy biorący udział w zawodach musi posiadać w swojej ekipie SĘDZIEGO w
przeciwnym razie opłata startowa wyniesie 30 zł od zawodnika
 Startujący zobowiązani są posiadać ważne badania lekarskie, ubezpieczenie od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW) – osoba dokonująca zgłoszenia potwierdza ich posiadanie.
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje braku ww. dokumentów wynikające z
zatajenia bądź poświadczenia nieprawdy przez zgłaszające kluby.
 W razie braku badań sportowo lekarskich obowiązkowa jest pisemna zgoda rodziców lub
opiekunów prawnych .
 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, jak również za szkody i wypadki.
 Zawodnik biorący udział w w/w zawodach wyraża zgodę na: utrwalanie i korzystanie z wizerunku
utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie
nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania
wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami c) przetwarzanie jego danych osobowych potrzebnych
dla organizacji tego turnieju.
ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO
KOMUNIKATU.


Document preview Komunikat organizacyjny.pdf - page 1/1


Related documents


komunikat organizacyjny
regulamin zaj sportowych
kalp
zawody na 1 4 mili regulamin
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr
pcm og oszenie o projekcie

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Komunikat organizacyjny.pdf