Konference om Udviklende Relationer (PDF)
File information


Author: Casper Juul Kaufmann

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 19/04/2017 at 17:10, from IP address 77.221.x.x. The current document download page has been viewed 375 times.
File size: 815.24 KB (3 pages).
Privacy: public file
File preview


Center for Miljøterapi byder velkommen til konferencen om

Udviklende relationer
I dag sætter vi fokus på mødet mellem mennesker og de behandlingsmuligheder,
der opstår i mødet. Relationer er nemlig grundlaget for alle de modeller, strukturer
og rammer vi arbejder i på behandlingsinstitutionerne. Og hvis man forstår
relationer, har man nøglen til at lykkes med behandlingen.
Hvorfor relationer?
Vi har længe diskuteret værdien af forskellige faglige tilgange vedrørende anbragte børn og unge. Der er et
stigende fokus på dokumentation af både metode og resultat. Anbringende myndigheder presses til at
levere resultater, og institutionerne svarer igen med bogstavsmodeller og certificeringer, der skal give
vished for, at der leveres værdi.
Men vi fagpersoner tættest omkring børnene og de unge er ikke så meget i tvivl – de allerfleste børn, unge
og voksne får i praksis oftest en ny kurs i deres liv, hvis de opnår så tryg en relation til en eller flere andre
støttende personer, at det giver dem mod og afsæt for at gå i gang med en krævende forandringsproces.
Det er relationen, der giver noget for pengene. Og som giver liv til de mennesker, vi har taget ansvar for.

En dag med udvikling og læring – så vi kan udvikle og lære videre
Med denne konference ønsker vi at dele områdets eksperters viden om de nære relationer og rammers
betydning for afsættet for forandring. Vi gemmer derfor bogstavlegen, modellerne og certificeringerne lidt
væk og ser på det menneskelige møde i stedet.
Vi har inviteret nogle særdeles spændende – og veltalende – fagpersoner til at komme og gøre os meget
klogere på relationers betydning set fra deres perspektiv. Det får du ud af dagen:
Seneste viden på dette afgørende område fra Nordens dygtigste inden for feltet
Deltagende konference, hvor der er tid og plads til undervejs at inddrage deltagerne i refleksioner
over, hvad I kan bruge relationer, fællesskab og netværk til
Netværk med andre fagpersoner, behandlere og os omkring Center for Miljøterapi

Se sidste side for uddybende information om oplægsholderne

Program
09.00 – 09.25:

Ankomst og morgenmad

09.25 – 09.30:

Velkomst v/Liselotte Juul, Center for Miljøterapi

09.30 – 10.00:
-

Åbning af konferencen v/ Professor Emeritus Erik Larsen; Oslo:
Emne: Organisationen som ramme om relationer

10.15 – 11.00:

Cand. psych. Per Thomsen:
Emne: Udviklende relationer
Psykosocialt behandlingsarbejde i en kontekst af alle typer relationer.

11.15 – 12.00:

Cand. psych. Per Thomsen (fortsat)
Emne: Flere udviklende relationer
Betydningen af relationerne på de forskellige niveauer i organisationer.
Involvering af nyere hjerneforskning, objektrelations-teori og socialpsykologi.

12.00 – 13.00:

Frokost

13.00 – 13.45:

Professor Carsten Rene Jørgensen:
Emne: Relationer og personlighedsforstyrrelser
Hvad er virksomt i psykoterapeutisk arbejde? Fra manualiseret teknik, til
relationsarbejde og behandlerens personlige kvaliteter

14.00– 14.45:

Carsten Rene Jørgensen
Emne: Relationer og personlighedsforstyrrelser – fortsat

15.00 – 15.30:

Center for Miljøterapi:
Emne: Faglighed, kolleger og relationer - hvordan bruger vi vores indbyrdes
gode relationer til at blive bedre til relationsarbejde?

Det er afgørende for os, at Center for Miljøterapi danner ramme om et stærkt fagligt fællesskab. Vi vil
undervejs på konferencen derfor sørge for god mulighed for at stille spørgsmål, reflektere og snakke med
ligesindede fagpersoner. De to lange oplæg på konferencen er derfor opdelt af 15 minutters pause, hvor vi
får en reflekterende snak med hinanden over en kop kaffe.
Kom og vær med!
Tid:
1.september 2017, 09.00 – 15.30
Sted:
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Tilmelding:
Se tilmeldingslink, kort og mere information på centerformiljoeterapi.com under ’Kurser’

Eksterne oplægsholdere
Professor Emeritus Erik Larsen; Oslo
Erik Larsen har haft stor betydning indenfor døgnbehandlingsarbejdet både i norske og danske
behandlingsinstitutioner gennem mange år. Erik Larsen har blandt meget andet arbejde, bøger og artikler,
skabt begrebet organisationen som terapeut.
Erik Larsen er (næsten) gået på pension, men kommer og åbner denne konference for at give sin støtte og
opbakning til det behandlingsmæssige fællesskab og udvikling, som Center for Miljøterapi ønsker at være
ramme om.
Cand. Psych. Per Thomsen
Per har siden 1990 arbejdet med børn og familier i døgninstitutionsregi og i Børne-og ungdomspsykiatrien
både i Danmark og de seneste år også i Grønland.
Per arbejder også som privatpraktiserende psykolog, supervisor og konsulent og uddannelsesleder for
kommunale, regionale og statslige behandlingsinstitutioner og opholdssteder og underviser på
psykoterapeutiske efteruddannelser.
Per er medlem af ISTFP - http://istfp.org/
Per har en utrolig rig erfaring fra praksis at øse af i sine foredrag. Per kan og vil rigtig gerne tale, sådan at
man får det, han fortæller om, helt nært på ens egen måde at være i relation til andre på.
Professor Carsten Rene Jørgensen
Carsten Rene Jørgensen er professor v/ Psykologisk Institut; Århus Universitet.
Hans psykologiske karriere behøver nok næsten ingen præsentation, de fleste kender en af Carstens bøger
fra deres praksis.
Carsten lagde hele Danmark på briksen i 2012, og bragte sig hvis ikke før så da, helt frem i forreste række af
psykologer, der lægges mærke til.
Der er kommet rigtig mange kloge og betydningsfulde psykologibøger, artikler, foredrag og
forskningsresultater fra Carstens side gennem årene.

Carstens foredrag på konferencen tager afsæt i hans nye bog, der forventes udgivet kort tid efter
konferencen.
Bogen omhandler psykoterapeutisk behandlingseffekt. Hans forskningsprojekt herom berører, hvordan
faktorer knyttet til behandlingsrelationen og den enkelte terapeuts person ser ud til at have mindst lige så
stor betydning som valg af specifik teknik – det glæder vi os til at være nogle af de første, der får
forskningsbaseret indblik i fra ham.


Download Konference om Udviklende RelationerKonference om Udviklende Relationer.pdf (PDF, 815.24 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Konference om Udviklende Relationer.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000585985.
Report illicit content