BEN HT15 .pdf

File information


Original filename: BEN HT15.pdf
Title: Bild 1
Author: Uwe Rauch

This PDF 1.5 document has been generated by Acrobat PDFMaker 9.1 for PowerPoint / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 01/05/2017 at 14:02, from IP address 31.208.x.x. The current document download page has been viewed 441 times.
File size: 2.8 MB (41 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


BEN HT15.pdf (PDF, 2.8 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Ben

Funktion


Ge stadga och form
Skyddar viktiga organ
Omgärdar benmärgen som bildar blodceller
Mineraldepå
Fungerar som hävarmar på vilka
skelettmusklerna verkar för kroppsrörelser

Komponenter
1. Extracellulärmatrix

2. Celler

Icke fibrillärt grundmatrix
(Grundsubstans)
Proteoglykaner & Glykoproteiner,
(bryts mestadels ner under mineralisering)

Fibrer
kollagena, främst typ I

Oorganisk del

ECM
Oorganisk komponent (~ 65% )
• Calciumfosfater
• Hydroxiapatitkristaller

Organisk komponent
• Proteoglykaner & Glykoproteiner 10-20 %
• Fibrer, främst kollagen typ I 80-90%

Komponenter
1. Extracellulärmatrix

2. Celler

Icke fibrillärt grundmatrix
(Grundsubstans)
Proteoglykaner & Glykoproteiner,
(bryts mestadels ner under mineralisering)

Fibrer

osteoprogenitor
osteoblaster
osteocyter

osteoclaster

kollagena, främst typ I

Oorganisk del
ursprung fagocyterande celler

Celler i ben
• Osteoprogenitor omogna, förstadie
• Osteoblaster syntetisera benmatrix
• Osteocyter omges av matrix
Osteocyter ligger i lacuner
Endast en osteocyt per lacun
• Osteoclaster, stora, flerkärniga, ursprung
fagocyterande celler, resorberar ben
Ben är en levande dynamisk vävnad som
ombildas och remodelleras hela tiden!!

Osteoclaster - stora,
flerkärniga celler,
resorberar benvävnad - kan
ibland ses i Hawship´s
lacuner.

Anatomiskt
Långa ben
Korta ben
Platta ben
Oregelbundna ben

Histologiskt
Primärt
Sekundärt
kompakt spongiöst

Primärt ben
(filtben)
Fibrer oorganiserade

Woven
Immature
Fibrer parallellt i
lameller, 90o

Sekundärt ben –
lamellärt ben Lamellar
Mature

dense

Kompakt
Osteon –
Haverskt system

Spongiöst

spongy
cancellous
trabecular


Related documents


ben ht15
brosk ht15
sp angel morning view tuesday 31 10 17
10024 pds
konstabel 1 pdftr ning
konstabel1styrke

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file BEN HT15.pdf