PRIJAVNICA (PDF)
File information


Author: Marko

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 14/05/2017 at 21:05, from IP address 94.140.x.x. The current document download page has been viewed 820 times.
File size: 401.05 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


PRIJAVNICA

PODATKI O UDELEŽENCIH:
zap.
št.

Ime in Priimek

Naslov (ulica, hišna št., poštna št., ime
pošte)

Datum
rojstva

Spol
(M/Ž)

spanje spanje
DA
NE
(EUR) (EUR)

1.

100,00

80,00

2.

70,00

63,00

3.

50,00

45,00

4.

50,00

45,00

PODATKI O STARŠU OZ. SKRBNIKU
Ime in Priimek

Telefonska številka

IZJAVA starša oz. skrbnika
____________________________________ (ime in priimek starša oz. skrbnika) s podpisom soglašam, da se navedeni
udeleženci prostovoljno udeležijo »Nogometnega tabora v naravi« v organizaciji nogometnega kluba DOL. Soglašam
in strinjam se s splošnimi pogoji, ki so sestavni del prijavnice.

Datum:

Podpis starša oz. skrbnika:

____________________

_________________________________

Prijavnica – Nogometni tabor v naravi 2017

1/2

SPLOŠNI POGOJI:
1. Udeleženci se udeležujejo »nogometnega tabora v naravi« prostovoljno.
2. Stroški tabora so predstavljeni v predstavitvenemu letaku.
3. Starši oz. skrbniki akontacijo (50% celotne vrednosti za vse prijavljene udeležence) poravnajo ob predložitvi te
prijavnice.
4. Vsi stroški morajo biti poravnani do 21.06.2017, to je 5 dni pred pričetkom tabora.
5. Starši oz. skrbniki prevzemajo odgovornost za prihod(e) in odhod(e) iz tabora.
6. Če starši oz. skrbniki zaradi višje sile (bolezen oz. nezgoda) odpovedo udeležbo se del vplačanih sredstev vrne.
Zadržimo 15,00 EUR administrativnih stroškov. Za odpoved brez razloga zadržimo vsa plačana sredstva. O tem
odloča vodja tabora.
7. Za dragocene predmete, ki bi jih udeleženec kljub temu prinesel na tabor ne odgovarjamo.
8. Starši oz. skrbniki se obvezujete, da boste otroku posredovali primerna navodila za spoštovanje pravil
obnašanja.
9. V kolikor udeleženec huje krši pravila obnašanja in s tem ogroža sebe in/ali ostale udeležence, si pridržujemo
pravico, da udeleženca izključimo iz tabora in ga vrnemo v domačo oskrbo. Vplačanih sredstev tem primeru
ne vračamo.
10. Starši oz. skrbniki dovoljujete uporabo multimedijskega materiala za prikaz dejavnosti tabora in nogometnega
kluba DOL na spletnih straneh in družabnih omrežjih NK DOL ali v objavo v tiskanih medijih, za oglaševanje in
javne predstavitve aktivnosti NK DOL, brez zahtev po denarnem nadomestilu ali drugih protidajatev.

DODATNE OPOMBE STARŠEV (morebitne posebnosti na katere mora biti pozorno osebje tabora, kot so: alergije,
hrana, zdravila, …, in druge posebnosti):

Prijavnica – Nogometni tabor v naravi 2017

2/2


Download PRIJAVNICAPRIJAVNICA.pdf (PDF, 401.05 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PRIJAVNICA.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000596538.
Report illicit content