Ders02 .pdf

File information


Original filename: Ders02.pdf
Author: Erdinc Uzun

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® PowerPoint® 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 06/06/2017 at 08:27, from IP address 193.255.x.x. The current document download page has been viewed 332 times.
File size: 604 KB (45 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Ders02.pdf (PDF, 604 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


BMB202. Veritabanı Yönetimi
Ders 2.
Varlık-İlişki Modeli

Erdinç Uzun
NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Dersin Planı


Varlık-İlişki ModeliKavramlar
– Varlık,

Nitelik, Türetilen Nitelik, Bileşik Nitelik,
Zayıf Varlıkİlişki TürleriAnahtar KavramıVarolma BağımlılığıÖrnekler / Sorular

Varlık-İlişki Modeli (E-R Modeli)
Varlık-ilişki modeli, ya da kısaca E-R modeli (EntityRelationship model) 1976 yılında P.P. Chen
tarafından geliştirilen bir modeldir.


Bugüne kadar varlık-ilişki modeline dayalı hiçbir
VTYS geliştirilmemiştir.


Buna karşılık varlık-ilişki modeli, VTYS'den
bağımsız veri çözümlemede ve semantik veri
modellemede en çok kullanılan modeldir.


E-R Modeli


Bu model kullanılarak önce;VTYS'den bağımsız olarak veriler çözümlenir,veri modellemesi yapılır,

veriler ve veriler arası ilişkilerin anlamları ve
Nitelikleri incelenerek E-R çizelgeleri oluşturulur;
kullanılacak VTYS belirlenir

sonra da E-R çizelgeleri bu sistemin veri modeline
dönüştürülerek veritabanı şemaları oluşturulur.


Varlık ve Varlık Kümesi
Varlık (Entity): Diğer
nesnelerden ayırt
edilebilen tekil (unique)
mini-dünya nesnesidir.
– Bir öğrenci, bir ders


Varlık Kümesi (Entity Set):
Aynı türden benzer
varlıkların oluşturduğu
kümeye denir. Kesişme,
birleşme, fark, kapsama
gibi küme kuralları
uygulanabilir.
– Öğrenciler, Dersler

ÖğrenciDers

Nitelik
Bir varlık kümesindeki
varlıkların özelliklerini
göstermek ve varlıkları
birbirinden ayırt etmek
için Nitelikler (attributes)
kullanılır.


– Öğrenci

(Öğrenci No,
Adı Soyadı,
Ortalaması, Doğum
Tarihi)

– Ders

(Ders Kodu,
Ders Adı)

Öğrenci No

Adı Soyadı

Öğrenci

Ortalaması

Doğum Tarihi

Ders Adı

Ders Kodu

Ders

Etki Alanı (Değer Alanı)
Her özelliğin bir etki
alanı (domain) vardır.
Etki alanı ilgili özelliğin
olabilecek değerlerinin
tümünü içeren bir
kümedir.

ÖğrenciÖ. No

Adı Soyadı

Ort.

Tarih

11

Metin Tekin

3.44

1964

10

Ali Gültekin

NULL

NULL

7

Feyyaz Uçar

2.11

1963

Ders
D. Kodu

Ders Adı

MAT101

Matematik

FIZ103

Fizik

KIM105

Kimya

Türetilen Nitelik
Bir nitelik kullanılarak bir
başka varlık niteliği elde
edilebiliyorsa, bu yeni
niteliğe türetilen nitelik
adı verilir.


– Mesela

Doğum Tarihi
bilgisinden Yaş
özelliği üretilmesi.

Öğrenci No

Öğrenci

Ortalaması

Adı Soyadı

Yaş
Doğum Tarihi

Birleşik Nitelik
Birden fazla nitelik
birleştirilerek yeni bir
nitelik oluşturulabilir. Bu
tür niteliklere birleşik
nitelik adı verilir.


– Örneğin,

“mahalle”,
“cadde”, “sokak”,
“apartman”, “posta
kodu” ve “şehir” gibi
nitelikler birleştirilerek
“adres” isimli yeni bir
nitelik oluşturulabilir.

Öğrenci No

Adı Soyadı

Öğrenci

Mahalle

Şehir

Öğrenci No

Adı Soyadı

Öğrenci

Adres


Related documents


ders02
e views genel
secim doland r c l k
24253467328mustafa zt rk
kutlu engin termal olcum raporu
ders03

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Ders02.pdf