Konferencijos programa (PDF)
File information


Title: Microsoft Word - Programa-1
Author: Egidijus Balandis

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 07/06/2017 at 22:41, from IP address 212.117.x.x. The current document download page has been viewed 447 times.
File size: 686.31 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
ISTORIJOS KATEDRA
Konferencijos organizacinis komitetas
Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
Egidijus Balandis
Domas Boguševičius

Mokslinė magistrantų
mag
konferencija
PILIETINĖ VISUOMENĖ IR DEMOKRATIJA
VIDURIO RYTŲ EUROPOJE

PROGRAMA

2017 m. birželio 8 d.
Kontaktinė informacija
Egidijus Balandis
+370 625 04477
egidijus.balandis@vdu.lt

VDU Mokslo ir studijų centras
Putvinskio g. 23, 313 a.
Kaunas

10:00-10:10
Konferencijos atidarymas
VDU HMF prodekano doc. dr. Giedriaus Janausko sveikinimas
10:10-10:30
Ričardas Jaramičius
Lietuvos Statutas ir visuomenės savivaldos ženklai Lietuvoje iki 1840 m.
10:30-10:50
Žiedūnė Lukošiūtė
Pilietinės visuomenės formavimosi užuominos Jozefo Franko
atsiminimuose
10:50-11:10
Šarūnas Volungevičius
Kauno kilmingųjų klubas (1843–1915)
11:10-11:30
Kavos pertrauka
11:30-11:50
Marija Navickaitė
Pilietinės visuomenės apraiškos blaivybės brolijose 1858–1864 m.
11:50-12:10
Santa Navickaitė
Lietuviškosios laisvanoriškos draugijos Rytprūsiuose XIX a. antroje pusėje
12:10-12:30
Jūratė Tarasevičiūtė
Lietuviški saliūnai JAV XIX a. pb.–XX a. pr.: pilietinės visuomenės
telkimosi ir formavimosi vieta
12:30-12:50
Kavos pertrauka

12:50-13:10
Greta Ratkutė
Laisvanoriškos kultūrinės ir ekonominės organizacijos Panevėžyje 19041918 m.
13:10-13:30
Justas Jurkus
Legalios pilietinės visuomenės pradžia Lietuvoje 1905 m.
13:30-13:50
Aurimas Staniukynas
E. Goldman ir R. Luxemburg idėjos pilietinės visuomenės kontekste


Download Konferencijos programaKonferencijos programa.pdf (PDF, 686.31 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Konferencijos programa.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000608584.
Report illicit content