Konferencijos programa .pdf

File information


Original filename: Konferencijos programa.pdf
Title: Microsoft Word - Programa-1
Author: Egidijus Balandis

This PDF 1.7 document has been generated by / Microsoft: Print To PDF, and has been sent on pdf-archive.com on 07/06/2017 at 22:41, from IP address 212.117.x.x. The current document download page has been viewed 447 times.
File size: 670 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Konferencijos programa.pdf (PDF, 670 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS
HUMANITARINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS
ISTORIJOS KATEDRA
Konferencijos organizacinis komitetas
Prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius
Egidijus Balandis
Domas Boguševičius

Mokslinė magistrantų
mag
konferencija
PILIETINĖ VISUOMENĖ IR DEMOKRATIJA
VIDURIO RYTŲ EUROPOJE

PROGRAMA

2017 m. birželio 8 d.
Kontaktinė informacija
Egidijus Balandis
+370 625 04477
egidijus.balandis@vdu.lt

VDU Mokslo ir studijų centras
Putvinskio g. 23, 313 a.
Kaunas

10:00-10:10
Konferencijos atidarymas
VDU HMF prodekano doc. dr. Giedriaus Janausko sveikinimas
10:10-10:30
Ričardas Jaramičius
Lietuvos Statutas ir visuomenės savivaldos ženklai Lietuvoje iki 1840 m.
10:30-10:50
Žiedūnė Lukošiūtė
Pilietinės visuomenės formavimosi užuominos Jozefo Franko
atsiminimuose
10:50-11:10
Šarūnas Volungevičius
Kauno kilmingųjų klubas (1843–1915)
11:10-11:30
Kavos pertrauka
11:30-11:50
Marija Navickaitė
Pilietinės visuomenės apraiškos blaivybės brolijose 1858–1864 m.
11:50-12:10
Santa Navickaitė
Lietuviškosios laisvanoriškos draugijos Rytprūsiuose XIX a. antroje pusėje
12:10-12:30
Jūratė Tarasevičiūtė
Lietuviški saliūnai JAV XIX a. pb.–XX a. pr.: pilietinės visuomenės
telkimosi ir formavimosi vieta
12:30-12:50
Kavos pertrauka

12:50-13:10
Greta Ratkutė
Laisvanoriškos kultūrinės ir ekonominės organizacijos Panevėžyje 19041918 m.
13:10-13:30
Justas Jurkus
Legalios pilietinės visuomenės pradžia Lietuvoje 1905 m.
13:30-13:50
Aurimas Staniukynas
E. Goldman ir R. Luxemburg idėjos pilietinės visuomenės kontekste


Document preview Konferencijos programa.pdf - page 1/2

Document preview Konferencijos programa.pdf - page 2/2

Related documents


konferencijos programa
21 oji kauno istorijos konferencija
er1129
naujienlaiskis 11 01
iauliai ir policija lietuvos vykiuose 2014 01 12
sulankstomu duru katalogas

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Konferencijos programa.pdf