Zgoda opiekuna .pdf

File information


Original filename: Zgoda-opiekuna.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 12/06/2017 at 17:28, from IP address 193.93.x.x. The current document download page has been viewed 386 times.
File size: 176 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zgoda-opiekuna.pdf (PDF, 176 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


.......................................
miejscowość, data
Zgoda rodzica/opiekuna*
Ja, ..................................................................................................................
(imię i nazwisko)
będący/a rodzicem/opiekunem*
................................................................................
(imię i nazwisko Uczestnika)
wyrażam zgodę na:
- udział Uczestnika w konkursie Cosplay na Medalikonie 2017,organizowanym przez
Częstochowskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury, Literatury i Fantastyki „Salt Lake
City” w dniu 07.07.2017r., który będzie polegał na prezentacji i ocenie stroju Uczestnika
na scenie przed publicznością,
- na robienie zdjęć i filmowanie oraz na późniejszą publikację zdjęć i filmów z udziałem
Uczestnika w mediach.
…...................................
(podpis)
*niepotrzebne skreślić


Document preview Zgoda-opiekuna.pdf - page 1/1


Related documents


zgoda opiekuna
regulamin ii edycji mi dzyszkolnej olimpiady korze mandragory
zs3 krasnik 0 og oszenie o projekcie popr
pcm og oszenie o projekcie
regulamin
regulamin

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zgoda-opiekuna.pdf