Kolokwium2013 .pdf

File information


Original filename: Kolokwium2013.pdf
Author: Anita Walkowiak

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2013, and has been sent on pdf-archive.com on 24/06/2017 at 10:17, from IP address 156.17.x.x. The current document download page has been viewed 350 times.
File size: 453 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Kolokwium2013.pdf (PDF, 453 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Indeks: ………………………….. Nazwisko i imię: ……………………..

Wrocław, 04.06.2013 r.

Dla przedstawionego wyżej diagramu klas:
ZADANIE 1 ( 1 PKT) Należy określić typy wyrażeń OCL:

a) Context Test: self.Szczegoly.numer________________________________________________
b) Context Zamkniete: self.rozwiazania.testStudenta__________________________________
c) Context Otwarte: self.testy.rozwiazaniaStudentow__________________________________
d) Context Szczegoly: self.pytania.kategoria.nadrzedne_______________________________
ZADANIE 2 ( 1 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL inwarianty:
a) Kategorie tworzą graf acykliczny.
b) Podkategoria nie może mieć priorytetu niższego niż jej kategoria nadrzędna.
ZADANIE 3 ( 1 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL algorytmy wyliczenia:
a)

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia za pytanie zamknięte (maxLiczbaPunktow) jest równa sumie punktów
dodatnich za odpowiedzi do pytania.
b) najlepszeRozwiązania testu – to te rozwiązaniaStudentów, które zostały najwyżej ocenione (łącznie z pytaniami
rozszerzonymi).
ZADANIE 4 ( 1 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL operacje:
c)

sumaPunktów():Integer – operacja zwraca maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w danym teście.

c*)sumaPunktów(łącznieZRozszerzonymi:Boolean):Integer – operacja zwraca maksymalną liczbę punktów
możliwych do zdobycia w danym teście. Dla parametru łącznieZRozszerzonymi = true, suma uwzględnia punkty
również za pytania rozszerzone, dla parametru łącznieZRozszerzonymi = false, tylko za pytania podstawowe.
d) zaliczony():Boolean – operacja zwraca informację o zaliczeniu testu przez studenta – test jest zaliczony jeżeli student
zdobył więcej niż 50% punktów możliwych do zdobycia za test (łącznie z pytaniami rozszerzonymi).
d*)zaliczony():Boolean – operacja zwraca informację o zaliczeniu testu przez studenta – test jest zaliczony jeżeli student
zdobył więcej niż 50% punktów (również za pytania rozszerzone) zdobytych przez studentów, którzy najlepiej rozwiązali ten sam test.

Dla przedstawionego wyżej diagramu klas:
ZADANIE 1 ( 2 PKT) Należy określić typy wyrażeń OCL:
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Context
Context
Context
Context
Context
Context
Context
Context

Aukcja: self.kategoria.nazwa______________________________________________
Aukcja: self.SzczegółyDostawy_____________________________________________
Aukcja: self.SzczegółyDostawy.koszt_______________________________________
Transport: self.aukcje.numer______________________________________________
Transport: self.aukcje.oferty_____________________________________________
SzczegółyDostawy: self.sposóbDostawy.nazwa________________________________
Uczestnik: self.złożoneOferty.komentarze__________________________________
Oferta: self.kupujący.wystawioneAukcje____________________________________

ZADANIE 2 ( 1 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL inwarianty:
c)

Komentarz może być wystawiony tylko i wyłącznie dla oferty wygrywającej. Autorem komentarza może być jedynie kupujący lub
sprzedawca komentowanej oferty.
d) Uczestnik nie może złożyć oferty na swojej aukcji.
ZADANIE 3 ( 2 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL algorytmy wyliczenia:
e)
f)

średniKosztDostawy dla aukcji jest równy wartości średniej kosztów zdefiniowanych dla sposobów dostawy aukcji.
najlepszaOferta aukcji – to oferta, która została złożona na najwyższą kwotę (maksymalnąOfertę) i nie została
anulowana.

ZADANIE 4 ( 2 PKT) Należy zdefiniować w języku OCL operacje:

a) liczbaDostępnychPrzedmiotów():Integer – operacja zwraca liczbę przedmiotów, które są nadal dostępne na aukcji
(różnicę liczby przedmiotów aukcji oraz sumy liczby elementów wygranych ofert).
b) liczbaOtrzymanychKomentarzy(arg:TypKomentarza):Integer
– operacja zwraca
wskazanego typu otrzymanych od kupujących do wszystkich wystawionych przez uczestnika aukcji.

liczbę

komentarzy


Document preview Kolokwium2013.pdf - page 1/2

Document preview Kolokwium2013.pdf - page 2/2

Related documents


kolokwium2013
kolokwium2014
asd2017 ps0102 zlozonosc
regulamin
zapytanie ofertowe szkoleniowe gry planszowe
matematyka arkusz 2016

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Kolokwium2013.pdf