Personvernserklæring .pdf
File information

Title: Microsoft Word - Dokument1
Author: Iteo

This PDF 1.5 document has been generated by PScript5.dll Version 5.2.2 / Acrobat Distiller 17.0 (Windows), and has been sent on pdf-archive.com on 26/06/2017 at 14:09, from IP address 213.158.x.x. The current document download page has been viewed 330 times.
File size: 102.9 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview


Personvernserklæring for Byggtjeneste 
 

Behandlingsansvarlig
Det er Norsk Byggtjeneste AS som er behandlingsansvarlig av
alle personopplysninger som registreres på nettstedet
Byggtjeneste.no, og andre nettsider som faller inn under Norsk
Byggtjeneste AS sin virksomhet. Dette gjelder også
tredjepartsverktøy som, men ikke begrenset til Facebook og
Google.

Formål
Formålet med innsamlingen er å kontinuerlig jobbe med å sikre at
brukeren får tilpasset markedskommunikasjon, samt for å kunne
sende informasjon og tilbud til eksisterende eller potensielle
kunder som frivillig har gitt fra seg data – eller akseptert bruk av
cookies ved å benytte Norsk Byggtjeneste sine nettsider.

Rettslig grunnlag
Dette alternativet har preg av et "sikkerhetsnett", dvs. en
bestemmelse som skal kunne fange opp tilfelle der det ville være
urimelig ikke å kunne behandle personopplysninger selv om det
ikke foreligger lovhjemmel, samtykke eller "nødvendige grunner"
ellers. Alternativet gir anvisning på en avveining mellom den
behandlingsansvarliges (kommunens/skolens) interesser i å
gjennomføre behandlingen mot den registrertes (f.eks. elevens)
personverninteresse i at behandlingen ikke gjennomføres. På begge
sider må både fordeler og ulemper med behandlingen tas i
betraktning. Dersom det er grunn til å tro at de registrerte vil
motsette seg å avgi samtykke, skal det trolig meget til (klar
interesseovervekt) for at dette alternativet kan benyttes.
Avveiningen forutsettes gjort av den behandlingsansvarlige
(kommunen/skolen), dvs. den som ønsker at innsamling og videre
behandling av personopplysninger skal skje. Det er derfor spesielt
viktig at det gjennomføres en balansert vurdering der det legges
stor vekt på å få frem aktuelle personverninteresser. Som ellers ved
bruk av nødvendighetsalternativene i § 8 må samtykke anses å
være hovedregelen, dvs. det er for eksempel ikke lovlig å velge
nødvendighetsalternativet under f uten å ha vurdert om samtykke
er mulig. At bruk av samtykke i stedet vil innebære ekstra
kostnader, praktisk strev mv, innebærer ikke uten videre at
alternativet i § 8 bokstav f kan benyttes i stedet. Normalt må det i
tillegg være andre momenter som gjør samtykke uforholdsmessig
vanskelig å gjennomføre.

Hvilke personopplysninger behandles?
Navn, adresse, telefonnummer og e-post adresse for kunderegister
og informasjonskapsler fra Facebook og Google for å kunne
tilpasse optimalisere nettsidebesøk kontinuerlig.

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysningene hentes fra kunder som frivillig registrerer seg i
skjema på nettsidene, eller også tredjepartsverktøy som, men ikke
begrenset til Facebook og Google.
Det er helt frivillig å gi fra seg opplysningene. Ved å benytte våre
nettsider gjennom å hente informasjon eller benytte deg av våre
tjenester, samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din
nettleser, i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de
automatisk aksepterer cookies.
Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og
trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i
nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre
at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Tredjepart
Ved utlevering av informasjon til tredjepart, vil ikke noen av dine
opplysninger være synlig for hverken oss eller den tredje part.
Informasjonen deles kun med tredjepart som gjør en såkalt hashing
av din informasjon, som vil si at din data er kryptert, og vil kun
brukes i markedsføringsøyemed.

Sletting og oppbevaring av opplysninger
Opplysningene oppbevares på de servere som til enhver tid
benyttes av Facebook, Google og Norsk Byggtjeneste AS, samt
deres samarbeidspartnere som reklame- eller mediebyråer.
Opplysninger og informasjon kan slettes på forespørsel.
Som norsk aktør forholder Norsk Byggtjeneste AS seg til den
lovgivningen som til en hver tid er gjeldende – også
personopplysningsloven.
Opplysningene er sikret med innlogging og passord.

Kontaktinfo
Ved spørsmål om sletting eller andre spørsmål om hva som blir
registrert og lagret om den enkelte kunde, vennligst send en epost
til support@byggtjeneste.no eller ring 23 11 44 70.
Dersom du ønsker mer innsikt og mulighet til å endre hva som
kartlegges av dine bevegelser på nettet, anbefaler vi
nettleserinnstikket Ghostery.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i
nettleseren din?
På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn
nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til
sikrere bruk av internett.


Document preview - Personvernserklæring.pdf - Page 1/1


Download original PDF file

Personvernserklæring.pdf (PDF, 102.9 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Personvernserklæring.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000616999.
Report illicit content