Jaarrekening 2016 SBDW en JMW .pdf
File information

Title: Microsoft Word - balans SBDW en JMW en resultatenrekening 2016.docx

This PDF 1.3 document has been generated by Word / Mac OS X 10.12.5 Quartz PDFContext, and has been sent on pdf-archive.com on 25/08/2017 at 13:20, from IP address 213.124.x.x. The current document download page has been viewed 230 times.
File size: 73.17 KB (2 pages).
Privacy: public file
Document preview


Jaarrekening 2016 - Stichting Behoud Dorpskerk Wilp
(in euro's)
Balans
Bank
Inventaris

36.153
16.216

_____
52.369

Eigen vermogen
Afschrijving inventaris
Jonge Meesters Wilp
Giften ten behoeve van
aanschaf vleugel
Voorziening zonnewijzer

33.271
2.240
7.658
8.700
500
52.369

Inventaris
- Aankoop in 2014 van een podium, aanschafwaarde € 10.367, dit podium is geschonken door de Rabobank
en in onze jaarrekening verantwoord tegen de restwaarde (€ 1.000)
- Aankoop in 2015 diverse goederen ten behoeve van de aanbouw: totaal € 2.400, afschrijving in 5 jaar
- Aankoop in 2016 geluidsinstallatie € 12.816, afschrijving in 10 jaar
Jonge Meesters Wilp: Jonge, klassiek geschoolde musici worden in de Dorpskerk Wilp een podium en een
coaching programma geboden. De eerste uitvoering heeft eind november 2016 plaatsgevonden. Het saldo bestaat
voornamelijk uit giften die voor meerdere jaren bedoeld zijn en uit verkochte kaarten voor concerten die
in 2017 zullen worden uitgevoerd.
Giften ten behoeve van aanschaf vleugel: in 2017 is een concertvleugel aangekocht, de aanschaf kan nagenoeg
geheel worden voldaan uit ontvangen giften.
Voorziening zonnewijzer: betreft reservering voor eventuele aanpassing van de zonnewijzer.

Resultatenrekening
Kosten

Baten

Donaties en giften
Rouw en trouw
Evenementen
Dorp
Kunst en cultuur
Bijdrage aanbouw
7.000
Bijdrage exploitatiekosten kerkgebouw 2.500
Afschrijving inventaris
1.760

6.473
2.028
4.913
959
1.498

Resultaat

4.611
15.871

_____
15.871

In 2015 heeft de Protestantse Gemeente Wilp een aanbouw gerealiseerd, waaraan onze Stichting gedurende 10
jaar een bijdrage van € 7.000 per jaar zal leveren.

Jaarrekening 2016/2017 - Jonge Meesters Wilp
(in euro's)
Balans
Bank

6.099
____
6.099

Eigen vermogen
Giften/donaties

3.500
2.599
6.099

Resultatenrekening
Kosten
Coaching
Concertkosten
Promotie en marketing
Gebruikerskosten kerk
Kaartverkoop concerten
Giften/donaties
Fondsen en subsidies
Bankkosten
Overige organisatiekosten
Resultaat

Baten

1.494
5.367
871
1.875
10.920
1.299
1.150
62
200
3.500
13.369

_____
13.369

Het tweede seizoen loopt van 16 mei 2017 t/m 15 mei 2018. Het derde seizoen t/m 15 mei 2019.
Giften/donaties
Giften/donaties worden verdeeld over drie seizoenen van € 1.299
In totaal ontving de stichting in 2016 € 3.897.50 aan giften. Een derde deel is toegerekend aan het resultaat van
2016-2017 = € 1.299. Twee derde deel, € 2.599, blijft op de balans ten behoeve van de komende twee seizoenen.
Concerten
Concert 1 = Remy van Kesteren = 27-11-2016
Concert 2 = Lucie Horsch en Britten = 15-01-2017
Concert 3 = Delta Piano Trio = 12-02-2017
Concert 4 = Hutten Hendriks Gitaarduo = 19-03-2017
Concert 5 = Jong NBE = 09-04-2017
Coachingdagen
27-11-2016, 15-01-2017 en 12-02-2017

Download original PDF file

Jaarrekening_2016_SBDW_en_JMW.pdf (PDF, 73.17 KB)

DownloadShare on social networksLink to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Jaarrekening_2016_SBDW_en_JMW.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000661491.
Report illicit content