Deklaracja klub (PDF)
File information


This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 07/09/2017 at 23:00, from IP address 62.141.x.x. The current document download page has been viewed 276 times.
File size: 294.14 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - Deklaracja-klub.pdf - Page 1/1

File preview


Miejski Klub Sportowy Polonia-Stal Świdnica
www.poloniastal.swidnica.pl, e-mail: velrakoczy@wp.pl
NIP 8840016059 Regon 890017936 Konto 08 1240 1978 1111 0010 6358 4348

POLONIA-STAL ŚWIDNICA
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU
Proszę wypełniać czytelnie drukowanymi literami

DANE CZŁONKA:
Nazwisko
Imię
Data ur. (dd-mm-rrrr)

Miejsce urodzenia

PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość
Województwo
Dane kontaktowe

Tel:

e-mail

OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany proszę o przyjęcie mojej osoby do Miejskiego Klubu Sportowego Polonia-Stal Świdnica i
wyrażenie zgody na reprezentowanie barw Klubu w charakterze członka .
Wyrażamy zgodę na umieszczenie i przechowywanie naszych danych osobowych przez MKS PoloniaStal do celów statutowych i organizacyjnych. Jednocześnie oświadczamy, że jestem świadomi faktu, że
przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych oraz ich poprawiania.
ja, niżej podpisana(y), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do celów związanych
z procedurą działalności klubu i jego statutu – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
osobowych (
tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

Świdnica, dnia ……………….
Data

…………………………………………….…………………
Podpisy osoby ubiegającej się do przyjęcia do Klubu


Download Deklaracja-klubDeklaracja-klub.pdf (PDF, 294.14 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Deklaracja-klub.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000669888.
Report illicit content