2016 4, zaključen (PDF)
File information


Author: Mojca

This PDF 1.7 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 08/09/2017 at 15:03, from IP address 194.249.x.x. The current document download page has been viewed 208 times.
File size: 477.65 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - 2016-4, zaključen.pdf - Page 1/1

File preview


Naslov projekta
Project Name
Obdobje izvajanja
projekta/
Start - End
Vrednost projekta po
komercialni pogodbi/
(so)financiranje RS
Project Value/
RS Co-financing
Država prejemnica
pomoči/
prejemnik donacije
Recipient Country/
Donation Recipient
Izvajalec projekta/
Project Operator
Vsebinsko področje po
OECD klasifikaciji
CRS CODE

Opis projekta
Project Description

Stanje projekta
Project Phase

Nabava komunalnega vozila in zabojnikov / Purchase of Public Works Vehicle
and Waste Bins
januar 2016 – december 2017

121.500 EUR / 48.250 EUR

Črna gora / Občina Žabljak
Montenegro / Municipality of Žabljak

Atrik d.o.o. Ljubljana

CRS CODE 14050
Zaradi naraščajočega števila prebivalcev in turistov v občini Žabljak postaja
vedno bolj pereč problem vzdrževanja kanalizacijske mreže in čistilne naprave
odpadnih vod. Projekt predvideva nabavo zabojnikov za smeti, manjšega
komunalnega vozila s cisterno ter črpalko s sistemom »kanal jet« in drugimi
manjšimi komponentami. Vozilo z nadgradnjami je namenjeno črpanju in
prevozu odpadne vode in blata iz čistilne naprave za odpadne vode, greznic ter
čiščenju in vzdrževanju kanalizacijskega sistema. Z realizacijo projekta se bo
izboljšala javna higiena v mestu. Urejeno upravljanje z odpadnimi vodami bo
omogočilo zmanjšanje onesnaževanja okolja, predvsem voda, s tem pa se bo
povečala tudi zdravstvena varnost prebivalcev.
Due to the growing number of residents and tourists in the municipality of
Zabljak the problem of maintenance of sewerage networks and wastewater
treatment plants is becoming increasingly urgent. The project envisages the
purchase of garbage containers, small utility vehicle with tank, pump and other
minor components. Vehicle with upgrades is intended for pumping and
transport of waste water and sludge from wastewater treatment plants and
septic tanks, as well as cleaning and maintenance of the sewage system. With
the realization of the project the sanitation in the city will improve. Regulated
waste water management will allow reduction of environmental pollution,
especially water, thereby increasing the health security of the population.
Projekt je zaključen.
The project is concluded.


Download 2016-4, zaključen2016-4, zaključen.pdf (PDF, 477.65 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 2016-4, zaključen.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000670391.
Report illicit content