raport R PPS PLAN STUD (PDF)
File information


Title: 6822697
Author: Oracle Reports

This PDF 1.4 document has been generated by Oracle10gR2 AS Reports Services / Oracle PDF driver, and has been sent on pdf-archive.com on 12/09/2017 at 22:35, from IP address 78.10.x.x. The current document download page has been viewed 514 times.
File size: 192.59 KB (9 pages).
Privacy: public file
File preview


2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

WYDZIAŁ:
STUDIA:
KIERUNEK:
SPECJALNOŚĆ:
SPECJALIZACJA:

PLAN STUDIÓW
Wydział Informatyki i Zarządzania
Studia I-go stopnia inżynierskie, Stacjonarne (dzienne)
Informatyka

Uchwała z dnia 26-05-2015
Obowiązuje od 01-10-2015

1. Zestaw kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym:
Semestr 1
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1
2
3
4
5

FZP001061C
FZP001061W
INZ001518C
INZ001518W
INZ001519L

Fizyka 1.1B
Fizyka 1.1B
Logika dla informatyków
Logika dla informatyków
Podstawy programowania

ć
1

l

p

s

15
30
30
30
15
120

2
2
2
Razem:

4

3

Liczba
godzin
ZZU

1
1

Liczba
godzin
CNPS
30
120
60
90
60
360

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

1,00
4,00
2,00
2,00
2,00
11,00

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

Grupy kursów obowiązkowych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

1 INZ001519Wc
2 INZ001726Cw
3 MAP003055Wc
MAT001403Wc

4 MAP003057Wc
MAT001413Wc

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Podstawy programowania
Organizacja sys. komputerowych
Algebra z geometrią analit.A

w
2
2
2

ć
2
1
2

l

p

s

Liczba
godzin
ZZU
60
45
60

Liczba
godzin
CNPS
120
120
120

4,00 Zaliczenie
3,00 Zaliczenie
4,00 Egzamin

Algebra z geom. analit. A

2

2

60

120

4,00

Analiza matematyczna 1.1 A

2

2

60

180

8,00 Egzamin

Analiza matematyczna 1.1A
Razem:

2

2

60

240

8,00

8

7

225

540

19,00

Razem:
Łączna liczba godzin
w

ć

l

12

10

1

p

s

Łączna liczba
godzin ZZU

Łączna liczba
godzin CNPS
345

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 1 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 2
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1
2
3
4
5
6
7

FZP002079L
INZ001516W
INZ001517L
INZ001521L
INZ001521W
MAZ001500C
MAZ001500W

Fizyka 3.1
Podstawy elektroniki i miernictwa
Algorytmy i struktury danych
Systemy operacyjne
Systemy operacyjne
Matematyka dyskretna
Matematyka dyskretna
Razem:

ć

l
1

p

s

15
30
30
30
30
30
45
210

2
2
2
2
2
3
7

2

Liczba
godzin
ZZU

5

Liczba
godzin
CNPS
60
60
90
60
60
90
90
510

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

2,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
3,00
17,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

Grupy kursów obowiązkowych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

1 INZ001517Wc
2 INZ001520Wl
3 MAP003059Wc
MAT001429Wc

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Algorytmy i struktury danych
Architektura sys. komputer.
Analiza matematyczna 2.4 A

w
2
2
2

Analiza matematyczna 2.4 A

2

1

6

2

Razem:

ć
1

l

p

s

Liczba
godzin
ZZU

Liczba
godzin
CNPS
120
150
120

4,00 Egzamin
5,00 Egzamin
4,00 Egzamin

2

45
60
45
45

120

4,00

2

150

390

13,00

1

Razem:
Łączna liczba godzin
w

ć

l

13

4

7

p

s

Łączna liczba
godzin CNPS

Łączna liczba
godzin ZZU
360

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 2 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 3
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1
2
3
4

INZ001702C
INZ001702W
INZ002528L
INZ002553L

Podstawy teleinformatyki
Podstawy teleinformatyki
Paradygmaty programowania
Zaawansowane metody
programowania obiektowego

INZ004338L

Zaawansowane metody programowania
obiektowego

ć
2

l

p

s

Liczba
godzin
ZZU

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

3,00
4,00
3,00
3,00

Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie

2
1

30
30
30
15

90
120
90
90

1

15

90

3,00 Zaliczenie

2

Zaawansowane metody
programowania obiektowego

2

30

60

2,00 Zaliczenie

INZ004338W

Zaawansowane metody programowania
obiektowego

2

30

60

3,00 Zaliczenie

6 INZ002554L
7 MAZ002519C
8 MAZ002519W

Podstawy elektroniki i miernictwa
Rachunek prawdopodobieństwa
Rachunek prawdopodobieństwa

30
30
30
225

60
90
90
690

5 INZ002553W

Razem:

2
2
2
6

4

5

2,00 Zaliczenie
3,00 Zaliczenie
3,00 Egzamin
23,00

Grupy kursów obowiązkowych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

1 INZ002528Wc

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Paradygmaty programowania
Razem:

w
2
2

ć
1
1

l

p

s

Liczba
godzin
ZZU
45
45

Liczba
godzin
CNPS
120
120

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

4,00 Egzamin
4,00

Bloki kursów wybieralnych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 JZL100707BK
2 WFW000000BK

ć

l

p

s

Języki obce KRK I st. (2 ECTS)
ZAJĘCIA SPORTOWE wszystkie
Razem:

Liczba
godzin
ZZU

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

60
30

60
30

2,00
1,00

90

90

3,00

Forma
zaliczenia

Razem:
Łączna liczba godzin
w

ć

l

8

5

5

p

s

Łączna liczba
godzin ZZU

Łączna liczba
godzin CNPS
360

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 3 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 4
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1
2
3
4
5

INZ001704L
INZ001704W
INZ002555L
INZ002555W
INZ002556C

6 INZ002556L
7 INZ002556W
8
9
10
11

INZ002557C
INZ002557L
INZ002557W
INZ002558C

12 INZ002558L
13 INZ002558W

Sieci komputerowe
Sieci komputerowe
Systemy wbudowane i mobilne
Systemy wbudowane i mobilne
Metody systemowe i decyzyjne w
informatyce
Metody systemowe i decyzyjne w
informatyce
Metody systemowe i decyzyjne w
informatyce
Bazy danych
Bazy danych
Bazy danych
Podstawy inżynierii
oprogramowania
Podstawy inżynierii
oprogramowania
Podstawy inżynierii
oprogramowania
Razem:

ć

l
2

p

s

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

2

90
90
60
60
60

3,00
3,00
2,00
2,00
2,00

1

15

60

2,00 Zaliczenie

30

90

3,00 Egzamin

15
15
30
15

30
60
60
30

1,00
2,00
2,00
1,00

15

60

2,00 Zaliczenie

30

60

2,00 Zaliczenie

300

810

2
1

2
1
1
2
1
1
2
3

Liczba
godzin
CNPS

30
30
30
30
15

2

10

Liczba
godzin
ZZU

7

Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie

27,00

Bloki kursów wybieralnych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 JZL100708BK

ć

l

p

s

Języki obce KRK I st. (3 ECTS)

Liczba
godzin
ZZU
60
60

Razem:

Liczba
godzin
CNPS
90
90

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

3,00
3,00

Razem:
Łączna liczba godzin
w

ć

l

10

3

7

p

s

Łączna liczba
godzin CNPS

Łączna liczba
godzin ZZU
360

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 4 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 5
Kursy obowiązkowe:
Lp.

1
2
3
4
5
6

Kod kursu/
grupy kursów
INZ003559W
INZ003560L
INZ003560P
INZ003560W
INZ003561L
INZ003561W

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin

Podstawy zarządzania
Informatyczne systemy sterowania
Informatyczne systemy sterowania
Informatyczne systemy sterowania
Projektowanie oprogramowania
Projektowanie oprogramowania
Razem:

w
2

ć

l

p

s

30
30
15
15
30
30
150

2
1
1
2
2
5

4

Liczba
godzin
ZZU

1

Liczba
godzin
CNPS
60
60
60
60
60
90
390

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
2,00
13,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Zaliczenie
Egzamin

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

Bloki kursów wybieralnych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 INZ003541BK
INZ005202W

INZ005232L
INZ005202L
INZ003541W

2 INZ111854BK
INZ005201W

INZ005200L
INZ005200W

W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_3

4 INZ111856BK

W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_4
Wspomaganie zarządzania projektami
informatycznymi
Procesowe zarządzanie projektem
informatycznym-DIP
Wprowadzenie do zarządzania
projektami informatycznymi
Wprowadzenie do zarządzania
projektami informatycznymi
Wspomaganie zarządzania projektami
informatycznymi
Procesowe zarządzanie projektem
informatycznym-DIP

INZ005207W
INZ005207L
INZ005209L
INZ005208L

5,00

150

30

60

2,00 Egzamin

2

30
30

60
90

2,00 Egzamin
3,00 Zaliczenie

2
2

30
30

90
90

3,00 Zaliczenie
3,00 Zaliczenie

30

60

2,00 Egzamin

60

150

30

60

2,00 Zaliczenie

2

30

90

3,00 Zaliczenie

2

30
30

90
60

3,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

45

120

4,00

15
30
30
30
15
15
15
30

30
90
90
90
30
30
30
90

1,00
3,00
3,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00

W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_1

Języki baz danych
Inżynieria systemów baz danych
Baza danych Oracle-programowanie
Języki baz danych
Projektowanie baz danych
Inżynieria systemów baz danych
Baza danych Oracle-programowanie
Projektowanie baz danych

Liczba
godzin
CNPS

60

2

INZ005205W
INZ005203P
INZ005204P
INZ005205P
INZ005206W
INZ005203W
INZ005204W
INZ005206P

INZ005208W

s

2

3 INZ111855BK

INZ005209W

p

2

Wytwarzanie oprogramowania w
środowisku .NET
Wytwarzanie oprogramowania w
środowisku .NET
Programowanie systemów webowych
Programowanie systemów webowych

INZ005201L

l

W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_2
Programowanie aplikacji
multimedialnych
Grafika komputerowa
Techniki przetwarzania mediów
cyfrowych
Grafika komputerowa
Programowanie aplikacji
multimedialnych
Techniki przetwarzania mediów
cyfrowych

INZ005232W
INZ003541L

ć

Liczba
godzin
ZZU

2

2
1
2
2
2
1
1
1
2

5,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

45

90

3,00

1

15

30

1,00 Zaliczenie

1

15

30

1,00 Zaliczenie

1

15

30

1,00 Zaliczenie

2

30

60

2,00 Zaliczenie

2

30

60

2,00 Zaliczenie

2

30

60

2,00 Zaliczenie

210

510

Razem:

17,00

Razem:
Łączna liczba godzin
w
5

ć

l

p

4

1

s

Łączna liczba
godzin ZZU

Łączna liczba
godzin CNPS
360

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 5 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 6
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 INZ003562L
2 INZ003562W
3
4
5
6
7

INZ003563L
INZ003563W
INZ003564L
INZ003564W
INZ003565L

8 INZ003565W
9 INZ005210S
10 INZ005211P
11 INZ005235Q

Rozproszone systemy
informatyczne
Rozproszone systemy
informatyczne
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Bezpieczeństwo i ochrona danych
Hurtownie danych
Hurtownie danych
Sztuczna inteligencja i inżynieria
wiedzy
Sztuczna inteligencja i inżynieria
wiedzy
Proseminarium inżynierskie
Zespołowe przedsięwzięcie
inżynierskie
Praktyka studencka
Razem:

ć

l
1

p

s

2
1
2
2
1
2
2
2
4
7

6

Użytkownik: Michał Legut

4

2

Liczba
godzin
ZZU

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

15

60

2,00 Zaliczenie

30

30

1,00 Zaliczenie

15
30
30
15
30

60
30
60
30
60

2,00
1,00
2,00
1,00
2,00

30

60

2,00 Egzamin

30
60

60
120

2,00 Zaliczenie
4,00 Zaliczenie

0
285

160
730

5,00 Zaliczenie
24,00

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Strona 6 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Bloki kursów wybieralnych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 INZ111857BK

Routing i przełączanie w sieciach
Środowisko sieciowe Unix
Administrowanie serwerami Linux
Administrowanie systemami Microsoft
Windows
Administrowanie serwerami Linux
Routing i przełączanie w sieciach
Administrowanie systemami Microsoft
Windows
Środowisko sieciowe Unix

INZ005236L
INZ005237L
INZ005234W
INZ005233W
INZ005234L
INZ005236W
INZ005233L
INZ005237W

2 INZ111858BK
INZ003568W
INZ003569W
INZ003569L
INZ005213W
INZ005216W
INZ005218L
INZ005214L
INZ005217L
INZ005215L
INZ005219W
INZ005212L
INZ005218W
INZ005215W
INZ005217W
INZ005219L
INZ005213L
INZ005214W
INZ005212W
INZ005216L
INZ005240L
INZ005240W

l

p

s

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

45

80

3,00

2
2

30
30
15
15

50
50
30
30

2,00
2,00
1,00
1,00

2

30
15
30

50
30
50

2,00 Zaliczenie
1,00 Egzamin
2,00 Zaliczenie

1
1
1
2

Zaliczenie
Zaliczenie
Egzamin
Egzamin

15

30

1,00 Egzamin

45

90

3,00

30

50

2,00 Zaliczenie

1

15

90

2,00 Egzamin

1

15

90

2,00 Egzamin

30

50

2,00 Zaliczenie

15
15

30
30

1,00 Egzamin
1,00 Egzamin

2
2
2

30
30
30

60
60
60

2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

2

30
15

60
30

2,00 Zaliczenie
1,00 Egzamin

2

30

60

2,00 Zaliczenie

15
15
15

30
30
30

1,00 Egzamin
1,00 Egzamin
1,00 Egzamin

2

30

60

2,00 Zaliczenie

2

30
15
15

60
30
30

2,00 Zaliczenie
1,00 Egzamin
1,00 Egzamin

2

30

60

2,00 Zaliczenie

2

30
15

60
30

2,00 Zaliczenie
1,00 Egzamin

90

170

1

W08-INF-ST-Ii./6Moduł M_6
Programowanie systemów mobilnychANDROID
Programowanie systemów mobilnychANDROID
Programowanie systemów mobilnychiOS Apple
Programowanie systemów mobilnychiOS Apple
Zaawansowane technologie webowe
Programowanie urządzeń mobilnych w
C#
Programowanie w systemie Linux
Zaawansowane techniki programowania
Języki modelowania i wymiany
informacji
Programowanie systemów mobilnych
Zaawansowane systemy grafiki
komputerowej
Zaawansowane techniki programowania
w C++
Programowanie w systemie Linux
Programowanie systemów mobilnych
Języki modelowania i wymiany
informacji
Zaawansowane systemy grafiki
komputerowej
Zaawansowane technologie webowe
Zaawansowane techniki programowania
Zaawansowane techniki programowania
w C++
Programowanie urządzeń mobilnych w
C#
Programowanie gier w Unity i C#
Programowanie gier w Unity i C#

INZ003568L

ć

W08-INF-ST-Ii./6Moduł M_5

Liczba
godzin
ZZU

2

2
1
1

1

1
1
1

1
1

1

Razem:

6,00

Razem:
Łączna liczba godzin
w
7

ć

l

p

s

6

4

2

Łączna liczba
godzin ZZU

Użytkownik: Michał Legut

Łączna liczba
godzin CNPS
375

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

Strona 7 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

Semestr 7
Kursy obowiązkowe:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1
2
3
4
5

Systemy webowe
Systemy webowe
Systemy webowe
Praca dyplomowa
Problemy społeczne i zawodowe
informatyki
Seminarium dyplomowe
Bezpieczeństwo pracy i ergonomia

INZ001748L
INZ001748S
INZ001748W
INZ004200D
INZ004632W

6 INZ005220S
7 ISZ004307W

Razem:

ć

l
1

p

s
2

2
2
2
1
5

1

4

Liczba
godzin
ZZU

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

15
30
30
45
30

30
60
30
420
60

1,00
2,00
1,00
14,00
2,00

30
15
195

60
30
690

2,00 Zaliczenie
1,00 Zaliczenie
23,00

Bloki kursów wybieralnych:
Lp.

Kod kursu/
grupy kursów

Nazwa kursu/
grupy kursów

Tygodniowa
liczba godzin
w

1 HMH100035BK
2 INZ111859BK
INZ005227L
INZ005224W

INZ005229L
INZ005223W
INZ005225W
INZ005226L
INZ005230W
INZ005227W
INZ005230L
INZ005228L
INZ005222W
INZ005231L
INZ005223L
INZ005228W
INZ005225L
INZ004177L
INZ004177W
INZ004337L
INZ004337W

l

p

s

Liczba
godzin
CNPS

Liczba
punktów
ECTS

Forma
zaliczenia

3,00
4,00

45
60

90
120

2

30
30

60
60

2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

2

30
30
30
30
30

60
60
60
60
60

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

30
30

60
60

2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

2
2

30
30
30
30
30
30
30
30
30

60
60
60
60
60
60
60
60
60

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

2
2

30
30
30

60
60
60

2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

30

60

2,00 Zaliczenie

30
30

60
60

2,00 Zaliczenie
2,00 Zaliczenie

105

210

Kursy SNH - wszystkie
W08-INF-ST-Ii./7Moduł M_10
Sieci komputerowe II
Algorytmy i techniki programowania
równoległego
Sieci neuronowe
Inżynieria bezpieczeństwa systemów
Informatyczne systemy zarządzania
Interakcja człowiek-komputer
Algorytmy i techniki programowania
równoległego
Inżynieria bezpieczeństwa systemów
Metaheurystyki w rozwiązywaniu
problemów
Eksploracja danych
Interakcja człowiek-komputer
Rozproszone bazy danych
Sieci komputerowe II
Rozproszone bazy danych
Hurtownie danych SAP
Sieci neuronowe
Informatyczne systemy zarządzania
Metaheurystyki w rozwiązywaniu
problemów
Hurtownie danych SAP
Eksploracja danych
Projektowanie responsywnych aplikacji
mobilnych
Projektowanie responsywnych aplikacji
mobilnych
Danologia
Danologia

INZ005222L
INZ005229W
INZ005231W
INZ005226W
INZ005224L

ć

Liczba
godzin
ZZU

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2

2
2
2

Razem:

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie
Zaliczenie

7,00

Razem:
Łączna liczba godzin
w
5

ć

l
1

p

s

Łączna liczba
godzin CNPS

Łączna liczba
godzin ZZU

4

300

Łączna liczba
punktów ECTS
900

30

2. Zestaw kursów przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:
Semestr

Kod kursu

Nazwy kursów realizowanych lub przeznaczonych do realizacji w trybie zdalnego nauczania:

Użytkownik: Michał Legut

Strona 8 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)

2017-09-12

Politechnika Wrocławska
Wydruk planu studiów PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-/2015 (rozszerzony)

3. Zestaw egzaminów w układzie semestralnym:
Semestr
1

2

3
4
5
6

Kod kursu
FZP001061W
INZ001518W
MAP003055Wc
MAP003057Wc
INZ001517Wc
INZ001520Wl
MAP003059Wc
MAZ001500W
INZ001702W
INZ002528Wc
MAZ002519W
INZ001704W
INZ002556W
INZ002557W
INZ003560W
INZ003561W
INZ003565W

Nazwy kursów kończących się egzaminem:
1. Fizyka 1.1B
2. Logika dla informatyków
3. Algebra z geometrią analit.A
4. Analiza matematyczna 1.1 A
1. Algorytmy i struktury danych
2. Architektura sys. komputer.
3. Analiza matematyczna 2.4 A
4. Matematyka dyskretna
1. Podstawy teleinformatyki
2. Paradygmaty programowania
3. Rachunek prawdopodobieństwa
1. Sieci komputerowe
2. Metody sys. i decyzyjn w inf.
3. Bazy danych
1. Informatyczne sys. sterowania
2. Projektowanie oprogramowania
1. Sztuczna intelig. i inż.wiedzy

4. Deficyt punktów dopuszczalny na poszczególnych semestrach:
Semestr
1
2
3
4
5
6

Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze
12
16
10
10
6
5

Zaopiniowane przez wydziałowy organ uchwałodawczy samorządu studenckiego:
.
.........................
Data

...................................................................................
Imię, nazwisko i podpis przedstawiciela studentów

.........................
Data

....................................................................................
Podpis dziekana

Użytkownik: Michał Legut

Strona 9 z 9
R_PPS_PLAN_STUD (1.0.0.14)


Download raport R PPS PLAN STUDraport_R_PPS_PLAN_STUD.pdf (PDF, 192.59 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file raport_R_PPS_PLAN_STUD.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000672729.
Report illicit content