PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contactkarta zgloszenia 2017 czestochowa .pdf


Original filename: karta zgloszenia 2017_czestochowa.pdf
Title: KARTA ZGŁOSZENIA
Author: Zgierska K

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 15/09/2017 at 12:20, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 144 times.
File size: 127 KB (1 page).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w spotkaniu
Członków Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem
w dniu 23 listopada 2017 roku w Częstochowie
Hotel Arche Częstochowa, ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa
Nazwa firmy..............................................................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................
NIP: ..................................................................

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

Nr dowodu osobistego w
przypadku zwiedzania
Huty ISD

Rezerwacja noclegu w
hotelu Arche Częstochowa
do 30.10.2017r.*
Prosimy o bezpośredni
kontakt pod nr 34 34 74 074
na hasło IPHGZ
Pokój 1 osobowy -225 PLN
Pokój 2 osobowy -255 PLN

Należność z tytułu:
Uczestnictwa w spotkaniu 240,00 PLN brutto/1 osoba x ................... osób = .................................. PLN
obejmuje pełen udział w spotkaniu IPHGZ bez noclegu.
Ogółem kwotę za udział bez noclegu ................................. PLN przekażemy przelewem na konto:
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem Bank Zachodni WBK o/Katowice
Nr konta 86 1090 2008 0000 0005 3000 0338 z dopiskiem udział w spotkaniu IPHGZ
Upoważniamy Izbę Przemysłowo Handlową Gospodarki Złomem do wystawienia faktury VAT bez
naszego podpisu.

Uczestnictwo prosimy potwierdzić do dnia 14.11.2017r.
Kartę zgłoszenia udziału i potwierdzenie dyspozycji przelewu prosimy przesłać mailem na
biuro@iphgz.pl
Osoba do kontaktu:................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................... e-mail................................................................................

...................................
Pieczątka firmy

..................................................
podpis Dyrektora / Prezesa

........................................................
podpis Głównego Księgowego

*- po terminie 30.10.2017 r. Izba nie gwarantuje noclegu w hotelu Arche Częstochowa. W przypadku rezygnacji i niewykorzystania zarezerwowanego
noclegu, koszt rezygnacji pokrywa uczestnik .

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji (nr dowodu
osobistego, adresu poczty elektronicznej) przez Izbę Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem z siedzibą w
Warszawie w celach związanych z organizacją spotkania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami)


Document preview karta zgloszenia 2017_czestochowa.pdf - page 1/1

Related documents


karta zgloszenia 2017 czestochowa
karta zgloszenia 2017 czestochowa 1
karta zgloszenia 2017 czestochowa
pi karska promocja pepsi zg oszenie
szczeg y
paris regulamin uczestnictwa 1


Related keywords