karta zgloszenia 2017 czestochowa (PDF)
File information


Title: KARTA ZGŁOSZENIA
Author: Zgierska K

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 4.3, and has been sent on pdf-archive.com on 15/09/2017 at 12:20, from IP address 188.146.x.x. The current document download page has been viewed 230 times.
File size: 130 KB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - karta zgloszenia 2017_czestochowa.pdf - Page 1/1

File preview


KARTA ZGŁOSZENIA
udziału w spotkaniu
Członków Izby Przemysłowo - Handlowej Gospodarki Złomem
w dniu 23 listopada 2017 roku w Częstochowie
Hotel Arche Częstochowa, ul. Oleńki 20 42-200 Częstochowa
Nazwa firmy..............................................................................................................................................................
Adres ...........................................................................................................................................................................
NIP: ..................................................................

Imię i Nazwisko

Stanowisko służbowe

Nr dowodu osobistego w
przypadku zwiedzania
Huty ISD

Rezerwacja noclegu w
hotelu Arche Częstochowa
do 30.10.2017r.*
Prosimy o bezpośredni
kontakt pod nr 34 34 74 074
na hasło IPHGZ
Pokój 1 osobowy -225 PLN
Pokój 2 osobowy -255 PLN

Należność z tytułu:
Uczestnictwa w spotkaniu 240,00 PLN brutto/1 osoba x ................... osób = .................................. PLN
obejmuje pełen udział w spotkaniu IPHGZ bez noclegu.
Ogółem kwotę za udział bez noclegu ................................. PLN przekażemy przelewem na konto:
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem Bank Zachodni WBK o/Katowice
Nr konta 86 1090 2008 0000 0005 3000 0338 z dopiskiem udział w spotkaniu IPHGZ
Upoważniamy Izbę Przemysłowo Handlową Gospodarki Złomem do wystawienia faktury VAT bez
naszego podpisu.

Uczestnictwo prosimy potwierdzić do dnia 14.11.2017r.
Kartę zgłoszenia udziału i potwierdzenie dyspozycji przelewu prosimy przesłać mailem na
biuro@iphgz.pl
Osoba do kontaktu:................................................................................................................................................................
Numer telefonu: ...................................................................... e-mail................................................................................

...................................
Pieczątka firmy

..................................................
podpis Dyrektora / Prezesa

........................................................
podpis Głównego Księgowego

*- po terminie 30.10.2017 r. Izba nie gwarantuje noclegu w hotelu Arche Częstochowa. W przypadku rezygnacji i niewykorzystania zarezerwowanego
noclegu, koszt rezygnacji pokrywa uczestnik .

Przesyłając niniejszy formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji (nr dowodu
osobistego, adresu poczty elektronicznej) przez Izbę Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem z siedzibą w
Warszawie w celach związanych z organizacją spotkania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zmianami)


Download karta zgloszenia 2017 czestochowakarta zgloszenia 2017_czestochowa.pdf (PDF, 130 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file karta zgloszenia 2017_czestochowa.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000673898.
Report illicit content