Kopia Konstytucja Stan Lakeside.pdf


Preview of PDF document kopia-konstytucja-stan-lakeside.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Text preview


Konstytucja​​
Stan​​
Lakeside
Rozdział​​I
Stan​​Lakeside
Art.​​
1.​​
Stan​​Lakeside​​jest​​dobrem​​
wspólnym​​wszystkich​​obywateli.
Art.​​
2.​
​​
Lakeside​​jest​​Stanem​​demokratycznym​​urzeczywistniającym​​zasady
sprawiedliwości​​społecznej.
Art.​​
3.​
​​1.​​
Władza​​zwierzchnia​​w​​Stanie​​Lakeside​​należy​​do​​obywateli.
2.​​
Obywatele​​sprawują​​władzę​​przez​​swoich​​przedstawicieli.
Art.​​
4.​​
Stan​​Lakeside​​strzeże​​wolności,​​praw​​człowieka​​i​​obywatela​​oraz
bezpieczeństwa​​obywateli.
Art.​​
5.​
​​Organy​​
władzy​​publicznej​​działają​​na​​podstawie​​i​​w​​granicach​​prawa.
Art.​​
6.​​
Konstytucja​​jest​​najważniejszym​​prawem​​w​​Stanie​​Lakeside.
Art.​​
7.​​
Stan​​Lakeside​​przestrzega​​
prawa​​miedzystanowego​​oraz
miedzynarodowego.
Art.​​
8.​​
Stan​​Lakeside​​​zapewnia​​wolność​​tworzenia​​i​​działania​​związków
zawodowych,​​organizacji,​​społeczno-zawodowych​​stowarzyszeń,​​ruchów
obywatelskich,​​innych​​dobrowolnych​​zrzeszeń​​oraz​​fundacji.​​
Art.​​
9.​​​Zakazane​​jest​​istnienie​​partii​​politycznych​​i​​innych​​organizacji​​odwołujących
się​​
w​​
swoich​​programach​​do​​totalitarnych​​metod​​i​​praktyk​​działania​​nazizmu,
faszyzmu​​
i​​komunizmu,​​a​​także​​tych,​​których​​program​​lub​​działalność​​zakłada​​lub
dopuszcza​​nienawiść​​rasową​​i​​narodowościową,​​stosowanie​​przemocy​​w​​celu
zdobycia​​władzy​​lub​​wpływu​​na​​politykę​​państwa​​albo​​przewiduje​​utajnienie​​struktur
lub​​
członkostwa.
Art.​​
10.​​
Stan​​Lakeside​​zapewnia​​wolność​​prasy​​i​​innych​​środków​​społecznego
przekazu.
Art.​​
11.​​
Stan​​Lakeside​​specjalną​​opieką​​otacza​​weteranów​​walk.
Art.​​
12.​​​
Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności
gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów
społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside
Art.​​
13.​​
1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.
​​
2.​​
Wywłaszczenie​​jest​​dopuszczalne​​jedynie​​wówczas,​​gdy​​jest​​dokonywane​​na
cele​​
publiczne​​i​​za​​słusznym​​odszkodowaniem.​​
​​
3.​​
Wywłaszczenie​​odbywa​​się​​jedynie​​na​​podstawie​​wyroku​​sędziego​​najwyższego.
​​
4.​​
Utrata​​
własności​​może​​nastąpić​​także​​poprzez​​nadanie​​mandatu.
​​
5.​​
Utrata​​
własności​​z​​[Art.​​13.​​1.​​
KSL.]​​może​​nastąpić​​jedynie​​na​​zgodę​​obywatela​​
i
nie​​
może​​
przekraczać​​50,000$.
​​
6.​​
W​​
przypadku​​braku​​zgody​​obywatela​​lub​​mandatu​​o​​wartości​​przekraczającej
50,000$​​
na​​nadanie​​mandatu​​funkcjonariusz​​państwowy​​jest​​zobowiązany​​do
skierowania​​sprawy​​do​​sądu.