PliantTERRA2017 var2 (PDF)
File information


Title: PliantTERRA2017 var2

This PDF 1.4 document has been generated by Adobe Illustrator CS6 (Windows) / Adobe PDF library 10.01, and has been sent on pdf-archive.com on 28/09/2017 at 13:14, from IP address 79.115.x.x. The current document download page has been viewed 236 times.
File size: 2.76 MB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


DE 20 DE ANI
ÎN SLUJBA MEDIULUI!
schimbări climatice

dezvoltare durabilă

transport

educație ecologică

energie

politici publice
deșeuri

Fundația TERRA Mileniul III
S-a înființat în 1998 și a dezvoltat până în prezent
peste 150 de proiecte în domeniile: schimbări
climatice, dezvoltare durabilă, energie, transport,
deșeuri, politici publice (bună guvernare,
participarea publicului, legislația de mediu,
monitorizare, advocacy, integritate), precum și
proiecte de educație ecologică pentru copii și
adulți.

Proiecte
A implementat peste 120 de proiecte care au
contribuit la reducerea impactului asupra
mediului, educaţie pentru mediu, participare
publică, îmbunătăţirea politicilor publice din
domeniu şi dezvoltare durabilă.

Consultanță
Asigură consultanță pentru administrație publică
(Strategii de dezvoltare durabilă, Planuri de
acțiune pentru dezvoltare durabilă, energie
durabilă și climă, strategii de reducere a emisiilor
de gaze cu efect de seră, management etic,
simplificare administrativă, participare publică și
transparență decizională).

Training
Asigură cursuri autorizate de ANC pentru
ocupaţiile “Manager proiect” (din 2010) şi
“Manager al sistemelor de management de
mediu“(din 2012) şi cursuri on-line “Schimbări
climatice” (din 2015), “Managementul
deşeurilor“(din 2016) şi “Eficienţă energetică“(din
2017).

MISIUNE
Activitatea principală a Fundației se înscrie în
domeniul schimbărilor climatice. Lucrăm pentru
a îmbunătăți politicile publice în acest sector și
pentru a ajuta oamenii să se adapteze la efectele
schimbărilor climatice.

DOMENII DE EXPERTIZĂ
SCHIMBĂRI
CLIMATICE

Schimbările climatice reprezintă o provocare
uriașă, pentru că atât sistemul natural, cât și cel
socio-economic sunt sensibile la modificările
climei, iar amploarea și viteza prognozate pentru
acestea au un impact din ce în ce mai mare, ce
amenință durabilitatea sistemelor.

ENERGIE
Activitățile principale ale organizației în domeniul
energiei se axeaza pe promovarea exemplelor de
succes in utilizarea surselor regenerabile de
energie și pe implementarea de proiecte pilot.
Susținem și promovăm eficiența energetică ca
modalitate principală de a decupla creșterea
consumului de resurse energetice de creșterea
economică și utilizarea resurselor regenerabile pe
principiul producției și consumului local.
Încurajăm participarea publică în elaborarea de
politici publice din domeniul energetic.

EDUCAȚIA
PENTRU MEDIU
Educația pentru mediu este una din prioritățile
noastre pentru că ea contribuie la desăvârșirea
unui comportament responsabil față de mediu și
societate și determină trecerea către o dezvoltare
sustenabilă.

DOMENII DE EXPERTIZĂ
TRANSPORT

Activitatile curente ale fundatiei TERRA Mileniul III
din domeniul transporturilor se axeaza pe
participare publica in procedura de evaluare a
impactului asupra mediului pentru proiecte de
infrastructura de transport, pentru a reduce
impactul negativ social si de mediu al acestora.

DEȘEURI

Dezvoltăm proiecte ce vizează managementul
deşeurilor, prevenirea risipei de alimente şi
îmbunătăţirea politicilor publice la nivel local şi
naţional, informarea şi conştientizarea populaţiei.

FONDURI
STRUCTURALE
Contribuim la implementarea politicii de coeziune
în România, prin expertiza și deprinderile pe care
le-am dobândit, în respectarea principiului
parteneriatului, accesului la informație,
participarea publicului în procesele de programare
și monitorizare a fondurilor structurale, precum și
monitorizarea independentă a implementării
proiectelor.

CONTACT
str. Cluj nr. 43, sector 1, Bucureşti 011491
tel: (+4) 021 314 1227
fax: (+4) 021 300 3700
email:office@terramileniultrei.ro
web: terramileniultrei.ro
fb.com/TERRAMILENIULIII
@terramileniul3
TerraMileniul3


Download PliantTERRA2017 var2PliantTERRA2017 var2.pdf (PDF, 2.76 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file PliantTERRA2017 var2.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000679098.
Report illicit content