Opis Targowisko Koszalin (PDF)
File information


Author: Jacek Bułat

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.1, and has been sent on pdf-archive.com on 19/10/2017 at 21:01, from IP address 91.227.x.x. The current document download page has been viewed 328 times.
File size: 307.76 KB (6 pages).
Privacy: public file
File preview


KONCEPCJA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA
TARGOWISKA MIEJSKIEGO
NA DZIAŁCE NR 223/10 OBRĘB 0021
PRZY UL. POŁCZYŃSKIEJ 39 W KOSZALINIE

PAŹDZIERNIK 2017

1

OPIS TECHNICZNY

IDEA
Główne

założenie projektu ( idea ) to stworzenie funkcjonalnego i jednocześnie

nowoczesnego targowiska miejskiego łączącego w sobie funkcje handlowe oraz walory
społecznie integrujące mieszkańców. Dodatkowo spełniającego wszystkie wymagania
stawiane tego typu obiektom. Elastyczność i mnogość zadań, które będą realizowane na
terenie targowiska, zdecydowała o podporządkowaniu formy i bryły obiektu jego funkcji.
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
Główne elementy planu zagospodarowania stanowią duże zadaszenie przeznaczone
głównie do handlu bezpośrednio z samochodów oraz dwa mniejsze zadaszenia – jedno z
przygotowanymi miejscami do handlu ze stołów i kiosków oraz drugie pod którym znajduje
się budynek administracyjny, toalety ogólnodostępne oraz wjazd do parkingu podziemnego.
Duże zadaszenie usytuowana jest równolegle do dłuższego boku działki (ul. Legnickiej) z
główny wejściem od strony ul. Połczyńskiej. Wjazd dla kupców został zaprojektowany od
strony północnej poprzez nową drogę dojazdową (zlokalizowaną zgodnie z MPZP
„Śródmieście

Koszalina”

jednostka

G18KDD).

Mniejsze

zadaszenia

ustawioneprostopadle do ul. Płowce co umożliwia wygodny dostęp pieszych od strony centrum miasta
oraz obsługę parkingu podziemnego.
Teren opracowania podzielony został na część otwartą oraz zamkniętą wydzieloną
ogrodzeniem. Część otwarta umożliwia korzystanie z placów miejskich od strony ul.
Połczyńskiej oraz dostęp do parkingu poza godzinami otwarcia targowiska. Część zamknięta
to przestrzeń pod zadaszeniami przeznaczona do handlu w określonych godzinach.
Projektuje się zieleń zlokalizowaną przy placach od strony ul. Połczyńskiej oraz dodatkowo
zachowanie części istniejących drzew wzdłuż ul. Legnickiej. Wjazdy na teren usytuowane:
od ul. Płowce wjazd do parkingu podziemnego, od strony północnej wjazd dla kupców.
Wejścia dla klientów od ul. Płowce, Połczyńskiej oraz Legnickiej.

2

BILANS TERENU
POWIERZCHNIA DZIAŁKI 223/10

11508 m2

POWIERZCHNIA OPRACOWANIA

7794 m2

100%

POWIERZCHNIA ZABUDOWY

4770 m2

61%

POWIERZCHNIA UTWARDZONA

2296 m2

29%

POWIERZCHNIA ZIELENI

728 m2

10%

BRYŁA BUDYNKU – KOMPOZYCJA I ARCHITEKTURA
Zadaszenia zaprojektowano jako wolnostojące obiekty o konstrukcji stalowej z łukowymi
kratownicami umożliwiającymi osiągnięcie dużych rozpiętości. Duże zadaszenie jest wyższe
od pozostałych, przez co trzy hale na siebie nachodzą tworząc efekt piętrzenia się kolejnych
płaszczyzn.
Pod jednym z małych zadaszeń został zaprojektowany budynek administracyjny w formie
prostego prostopadłościanu. Dodatkowym akcentem przestrzennym jest wieża zegarowa
zlokalizowana na południowym końcu działki przy projektowanym placu miejskim.
Dominanta jasno określa funkcję miejsca i stanowi nowych charakterystyczny element, który
będzie jednoznacznie identyfikował targowisko miejskie w Koszalinie.
Dla poprawy estetyki całego targowiska należy rozważyć remont budynku mieszkalnego
znajdującego się na działce targowiska i będącego w zasobie komunalnym (ul. Płowce 6).

3

FUNKCJA
DUŻE ZADASZENIE
Pod dużym zadaszeniem rozmieszono 89 miejsc (6m x 3m) do handlowania bezpośrednio z
samochodów. Na placu poza zadaszeniem można dodatkowo stworzyć do 12 dodatkowych
miejsc. Alejki wewnętrzne mają szerokość 5m. Przy dłuższym boku wzdłuż ul. Legnickiej
zlokalizowano 33 miejsca do handlu o wymiarach 3m x 3m. Punkty z dostępem do wody
rozmieszono równomiernie pod zadaszeniem.
Wysokość netto pod zadaszeniem wynosi 5,2 m.
MAŁE ZASADZENIE POŁUDNIOWE
Pod zadaszeniem rozmieszono 40 miejsc do handlu o wymiarach 3m x 3m. Punkty z
dostępem do wody rozmieszono równomiernie pod zadaszeniem.
Wysokość netto pod zadaszeniem wynosi 4,0 m.
MAŁE ZADASZENIE PÓŁNOCNE
Pod zadaszeniem zlokalizowano budynek administracyjny, toalety ogólnodostępne, jedno z
wejść do parkingu podziemnego oraz wjazd do parkinu podziemnego. Dodatkowo cześć
przestrzeni pod zadaszeniem może służyć jako miejsce na stoiska gastronomiczne (food
trucki).
PARKING PODZIEMNY
Wjazd do parkingu zlokalizowano od ul. Płowce poprzez pochylnię dwukierunkową.
Bezpośrednio przy wjeździe do hali parkingowej umieszczono punkt obsługi z systemem
poboru opłat. Parking zaprojektowano jako jednopoziomowy z 122 miejscami parkingowymi,
w tym 2 miejsca dla osób niepełnoprawnych. Wyjścia z parkingu zlokalizowano na obu
końcach dużego zadaszenia.

4

WYPOSAŻENIE

TECHNICZNE

OBIEKTU

I

ROZWIĄZANIA

KONSTRUKCYJNO-

MATERIAŁOWE
Projektuje się wysoki standard wyposażenia obiektu zarówno pod względem technicznym
jak i ekonomicznym i ekologicznym. Wszystkie projektowane urządzenia zużywające
energię projektuje się jako energooszczędne. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń dla potrzeb
wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia. W szczególności obejmują one rozwiązania z użyciem
wentylacji i klimatyzacji z rekuperacją. W zakresie rozwiązań konstrukcyjnych projektuje się
wykonanie obiektu w konstrukcji stalowej (część nadziemna) oraz żelbetowej (część
podziemna). Wykończenie ścian zewnętrznych w systemie ścian osłonowych ceramicznych
oraz w części tynkowane lub z paneli systemowych (odpornych na uderzenia).
Pokrycie zadaszeń zaprojektowano z membrany ETFE (Etylen Tetrafluoroetylen) to
przeźroczysty polimer, który pod wieloma względami przewyższa plastik i szkło. Jest
wytrzymały, w pełni przeźroczysty i bardzo lekki w porównaniu do szklanych struktur. ETFE
jest jednym z najlżejszych i najbardziej przeźroczystych materiałów pokryciowych. Z powodu
niewielkiego współczynnika tarcia, pył i brud nie zostaje na filmie ETFE. Ponieważ folia
ETFE jest przeźroczysta na promieniowanie UV wraz z upływem czasu nie będzie tracić
koloru ani właściwości fizycznych. Jednowarstwowe ETFE może być stosowane w formie
jednowarstwowej wzmocnionej stalowymi kablami, lekką stalą lub profilami aluminiowymi w
celu utrzymania kształtu i sztywności. Ze względu na gładką i nie klejącą powierzchnię
ETFE, brud, pył ani odpadki nie przyczepiają się do ETFE i są skutecznie zmywane podczas
deszczu. Film ETFE został oceniony przez niezależne krajowe i międzynarodowe ośrodki
badawcze jako samogasnący i niekapiący. Film ETFE cofa się przy bezpośrednim działaniu
temperatury około 300 oC. Materiał został zaklasyfikowany jako ASTM E84 class A, ASTM
E108 class A, UL 94VTM class 0, EN 12501-1 class B-s1-d0, NFPA 701.

5

6


Download Opis Targowisko KoszalinOpis Targowisko Koszalin.pdf (PDF, 307.76 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Opis Targowisko Koszalin.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000687291.
Report illicit content