20170403171041 iddianame.pdf


Preview of PDF document 20170403171041-iddianame.pdf

Page 1 2 3454658

Text preview


: 38-MEHMET GÜLġEN, ZEKAYĠ Oğlu
MUZAFFER'den olma, 15/12/1955 doğumlu
: 39-MEHMET KARACATĠLKĠ, HAMZA Oğlu
NURĠYE'den olma, 01/03/1984 doğumlu
: 40-MEHMET ORUÇ, ALĠ Oğlu SENEM'den olma,
24/08/1990 doğumlu
: 41-MEHMET AKĠF SANCAR, MUHSĠN Oğlu
AYġE'den olma, 17/01/1971 doğumlu
: 42-MERĠÇ ALEMDAR, ALĠ Oğlu MACĠDE'den
olma, 11/04/1972 doğumlu
: 43-MUHAMMED YALÇIN, SELAHATTĠN Oğlu
SAFA'den olma, 13/06/1994 doğumlu
: 44-MUHSĠN KĠREMĠTCĠ, HÜSEYĠN Oğlu
FATMA'den olma, 21/02/1988 doğumlu
: 45-MURAT ALKAN, SIDDIK Oğlu FATMA'den olma,
15/01/1974 doğumlu
: 46- MURAT ELLĠK, OSMAN Oğlu ZÜLEYHA'den
olma, 24/07/1991 doğumlu
: 47- MUSTAFA ASLAN, MEHMET Oğlu ġENOL'den
olma, 20/05/1969 doğumlu
: 48- MUSTAFA KOÇAK, ĠBRAHĠM Oğlu
ZÜLEYHA'dan olma, 20/11/1982 doğumlu
: 49- MUSTAFA SERĠN, ERDUHAN Oğlu FATMA'den
olma, 20/07/1969 doğumlu
: 50- MUSTAFA SOLAK, MEHMET Oğlu PAKĠZE'den
olma, 01/10/1973 doğumlu
: 51- MUSTAFA TECĠMEN, AHMET Oğlu
KATĠBE'den olma, 01/10/1965 doğumlu
: 52- MUSTAFA YAMAN, MEHMET Oğlu
KEZBAN'den olma, 05/12/1985 doğumlu
: 53- MUTLU CAN KILIÇ, BĠLAL Oğlu YILDIZ'dan
olma, 07/12/1998 doğumlu
: 54- MÜNĠR MURAT ERTEKĠN, HAMĠ Oğlu
KADRĠYE'den olma, 24/10/1969 doğumlu
: 55- NĠYAZĠ ERGÜVEN, ĠSMET Oğlu SEADET'den
olma, 01/06/1990 doğumlu
: 56- OĞUZHAN YAġAR, AHMET Oğlu
NECMĠYE'den olma, 26/07/1992 doğumlu
: 57- ÖMER ĠPEK, TALĠP Oğlu HANĠFE'den olma,
20/03/1982 doğumlu
: 58- ÖMER TAKDEMĠR, NĠHAT Oğlu AYFER'den
olma, 05/08/1996 doğumlu
: 59- ÖNDER GÜZEL, ġEVKET Oğlu GÜLġEN'den
olma, 07/11/1970 doğumlu
:60-ÖZGÜR
GENÇER,
CEMĠL
Oğlu
ZENNURĠYE'den olma 02/11/1985 doğumlu
: 61- ÖZKAN HEKĠN, NEVZAT Oğlu ZELĠHA'den
3