tog1 (PDF)
File information


Title: Green, Cream and Red Process Infographic
Author: Andreas Andersen

This PDF 1.4 document has been generated by Canva, and has been sent on pdf-archive.com on 23/11/2017 at 21:23, from IP address 158.39.x.x. The current document download page has been viewed 163 times.
File size: 8.85 MB (1 page).
Privacy: public file
Document preview - tog1.pdf - Page 1/1

File preview


INTERCITY

Forandring for det bedre?
El l er hol de fast på byen sl ik den er

Forbedringer
Bedre togtilbud har mange
positive sider. Men er det
mange nok?  

Mål:
40 minutter kjappere OsloHalden, mindre vekst i
personbiler, bedre
kollektivtilbud, høyere
kapasitet, oftere avganger,
byutvikling

Bedre arbeidsmarked
Ved å bygge intercity mellom
byene på østlandet vil det
forbedre arbeidsmulighetene.
Det er forventet
befolkningsøkning de neste
årene fremover, Intercity vil gi
bedre kollektivtransport i form
av kapasitet, hurtighet og oftere
tog.

Hva kan vi forvente?
Kortere kjøretider, raskere
avganger, bedre
lastekapasitet, lettere å
pendle.

Bygging
Dette er et prosjekt som vil ta
tid. Hvordan byggingen
planlegges er ganske viktig
Derfor vil byggingen
forekomme uten å stenge
veier, og minst mulig
trafikkforstyrrelser.
Ferdig 2030 i Halden.

Bedre for miljøet
Et utbygd InterCitynett vil gi store
miljøgevinster. Det blir mindre
belastning på veiene og en reduksjon i
CO2utslipp på 45 000 tonn per år. I
henhold til beregningsmetodikken som
brukes i Nasjonal Transportplan går
klimabudsjettet i balanse etter fem år
på Østfoldbanen, seks år på
Dovrebanen og åtte år på
Vestfoldbanen.


Download tog1tog1.pdf (PDF, 8.85 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file tog1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000700741.
Report illicit content