T_Szablon_Cennik (cennik.pdf)

Original file name: cennik.pdf
This document has been shared on pdf-archive.com on 11/26/2017 at 11:03, from IP 83.25.***.***. This document download page have been viewed 350 times.
File size: 705 KB (7 pages).

Share this document:


           


Document preview

Załącznik cenowy „Wymiana telefonu dla Ofert T oraz T-Mobile 1-Bez Limitu z telefonem. Raty w T-Mobile / TMUB”. 1. 2. 2.1. W okresie od 24.11.2017r. do wyczerpania zapasów właściwych dla wymienionych niżej ofert promocyjnych lub ich wycofania T-Mobile Polska S.A. („Operator”) oferuje sprzęt zgodnie z poniższym. Wymienione poniżej urządzenia i warunki cenowe dotyczą Warunków Ofert Promocyjnych odsyłających w swej treści do niniejszego dokumentu. Promocyjne telefony dla Taryfy „T”. Dotyczy Ofert wymienionych w pkt 2.1., 2.2 oraz 2.3 Wartości podane w tabelach (za wyjątkiem wierszy „Opłaty miesięczne”) wskazują wyrażoną w złotych polskich wysokość pierwszej raty tj. pierwszej wpłaty. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży na Raty rata miesięczna oznacza należną Operatorowi stałą miesięczną ratę określoną tą umową (tj. bez pierwszej raty). W przypadku zawarcia umowy sprzedaży w oparciu o Ogólne Warunki Sprzedaży, rata miesięczna oznacza stałą ratę miesięczną należną Alior Bank S.A. Oddział T-Mobile Usługi Bankowe i płatną do Operatora na podstawie zawartej z tym bankiem umowy. Suma Abonamentu i raty jest stała przez cały czas obowiązywania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Oznacza to, że w przypadku spłaty wszystkich rat (składnik sumy w postaci raty spada do zera), Abonament rośnie do kwoty podanej poniżej w wierszu „Suma Abonamentu i raty miesięcznej”, o ile umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych przejdzie na czas nieokreślony. Telefony dostępne w ofercie ,,Oferta T oraz T-Mobile 1 – Bez Limitu. Wymiana telefonu na 24 miesiące. Raty w T-Mobile / TMUB’’. Oferta TMobile Bez Limitu IX TMobile Bez Limitu VIII TMobile Bez Limitu VII TMobile Bez


         

Download cennik.pdf
PDF - Download document

Download original PDF file
(PDF1.5, 705 KB)
Similar documentsMake a link to this document


  Link to document download page (short link)


  HTML code - Use this code to share your document on a Website, a Weblog or your Myspace profile


  BB-Code - Use this code to share your document on a Forum community


  Permalink - Permanent link to this document download page

QR-Code link to this page


Comments


comments powered by Disqus