Zestaw4 k.tryc .pdf

File information


Original filename: Zestaw4_k.tryc.pdf

This PDF 1.5 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 04/12/2017 at 18:45, from IP address 89.64.x.x. The current document download page has been viewed 465 times.
File size: 3.2 MB (7 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


Zestaw4_k.tryc.pdf (PDF, 3.2 MB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


RPiS

Zestaw 4

Jesień 2017

Materiał zestawu obejmuje Wykład 6 z podręcznika.
Ocenianie
Wszystkie odpowiedzi proszę uzasadnić.
Oceniane nie są tylko odpowiedzi, ale także rozwiązania.
Brak uzasadnienia lub istotnych kroków rozwiązania
może powodować obniżenie oceny.
Istotne kroki rozwiązania to między innymi:
opis zmiennych losowych, podstawienia do wzorów.
Same rachunki już w tym momencie nie są istotne.
Forma przysyłanych zadań:
rozwiązania mogą być przysyłane w postaci
pliku jpg lub pliku pdf.
Rozwiązania należy przysyłać na adres
rmaj@okno.pw.edu.pl
Termin nadsyłania rozwiązań
11 listopada 2017
1. (4pkt) Szereg rozdzielczy liczby usterek zgłaszanych przez klientów w ciągu 1 miesiąca
od chwili zakupu nowego samochodu renomowanej marki jest w próbie losowej 200 samochodów następujący
Liczba usterek
Liczba samochodów

0 1 2 3 4 5
66 92 26 10 4 2

Na podstawie zebranego materiału statystycznego obliczyć miary położenia liczby zgłoszonych usterek. Przeanalizować związek między symetrią lub asymetrią rozkładu a równością miar położenia.
2. (6pkt) Na podstawie wyników testu na inteligencję uczniów klas szóstych
Wyniki testu
20 - 40
40 - 60
60 - 80
80 - 100
100 - 120
120 - 140
Ogółem

dziewczęta chopcy
1
1
4
4
17
11
25
19
8
13
1
8
56
56

przeprowadź analizę wyników na podstawie klasycznych i pozycyjnych miar statystycznych.
Problem: 1 2 Suma
Pkt:

4 6

10


Related documents


zestaw4 k tryc
matematyka 2009 1 10
asd2017 ps0102 zlozonosc
kolokwium2013
alg2010
zestaw5 k tryc

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Zestaw4_k.tryc.pdf