radiologie jaarverslag def (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / Adobe PDF Library 9.0, and has been sent on pdf-archive.com on 13/01/2018 at 16:22, from IP address 95.211.x.x. The current document download page has been viewed 954 times.
File size: 4.63 MB (44 pages).
Privacy: public file
File preview


Allemaal
Sociaal jaarverslag 2010

mensenwerk

shoppenlente op de CTzelfroosterende laboranten

beter dankzij MIP  stel er gebeurt een ramp... 
handige features  een wereld zonder papier  waar is je badge?


26

4
28
14

6

18

10
13

22

25

30
34

4

De portretten van het jaar

6

Voorwoord

8

Voor u geshopt!!

37

10 Op de werkvloer met...
Jolanda Meijer
12 Aantal medewerkers
13 Hi-Tech
14 Altijd lente...
16 Radiologiebesprekingen
18 Daar word je blij van!
20 Virtuele of traditionele colo(no)scopie?
22 Op de werkvloer met...
Femke Kelderman
24 Blij met zelfrosterende laboranten
25 De stoelen zitten heerlijk

38

26 Stel er gebeurt een ramp...
29 Veilige zorg: de patiënt prominent!
30 Snel en met handige features
32 Hier wordt gewerkt!
34 Op de werkvloer met...
Nanda Krak
36 Op naar papierloos
37 Up-to-date op de vijfde
38 Kwaliteit en veiligheid voorop
40 Permanent alert
41 Onze eigen BeeldSpraak
42 Het Land van Ooit

40
42

4  Radiologie Jaarverslag

De portretten van het jaar
Al jarenlang koesteren David de Vries en ondergetekende de wens om
voor de afdeling Radiologie een sociaal jaarverslag te maken, met de
focus op patiëntenzorg. Dit jaar is het er eindelijk echt van gekomen.
We weten dat een goed sociaal jaarverslag veel informatie bevat, ook
in de vorm van cijfers: aantal medewerkers, percentages ziekteverzuim,
verhouding man-vrouw, leeftijdsopbouw, personeelsbeleid, verloop
van personeel, missie en visie van de afdeling en nog veel meer. In het
voorliggende jaarverslag gaat u dit allemaal niet vinden: teruglopende
capaciteit bij het clusterbureau, bekende problemen bij de werking en
overgang naar Spijker, tijdgebrek, allemaal redenen waarom er op dit
moment nauwelijks bruikbare en/of betrouwbare cijfers beschikbaar
zijn. En eigenlijk zijn we daar wel blij mee, want we wilden helemaal
geen rapport maken maar een portret: een portret van een afdeling
waar hard wordt gewerkt, waar best eens iets mis gaat, waar klachten
over worden ingediend, maar waar vooral ook heel veel patiënten op
een goede manier en op kwalitatief hoog niveau worden onderzocht.
Het is ook een afdeling waar veel mensen zich inzetten om naast, of
als onderdeel van, hun dagelijks werk een aantal zaken projectmatig te
verbeteren.
Op veel opleidingsafdelingen is een portrettengalerij van oud-assistenten te vinden en op sommige, vooral academische, afdelingen hangen
ook vaak de al dan niet gelijkende geschilderde portretten van de
hoogleraren-van-vroeger. De afdeling Radiologie van het Erasmus MC
staat wat meer in het heden en is ook minder elitair: bij ons kun je
namelijk op allerlei plaatsen foto’s van al de medewerkers bekijken op de
personeelsposter. De poster heeft in de loop der jaren een ontwikkeling
doorgemaakt. Bedoeld om de medewerkers up-to-date te houden over
het groeiende en steeds wisselende medewerkersbestand is op de poster
een pasfoto te zien van elke medewerker, met de naam erbij. Dat helpt
ook in momenten van verlegenheid: de poster laat je zien hoe iemand
heet of, omgekeerd, welk gezicht ook alweer bij een bepaalde naam
hoort. Inmiddels is het aantal medewerkers zodanig gegroeid dat op de
standaardafmeting van de poster de namen absoluut onleesbaar zijn
geworden. We zijn dus overgestapt op een breder formaat. En omdat,
onder meer door de komst van grote aantallen aio’s, studenten en leerlingen, het medewerkersbestand nogal aan verandering onderhevig is,
maken we tegenwoordig elk kwartaal een nieuwe poster. Zo hebben we
elke drie maanden een overzicht van onze medewerkers van het jaar.
‘t Liefst hadden we in dit sociaal jaarverslag al onze ‘medewerkers van
het jaar 2010’ geportretteerd, zoals op de poster, maar dan was dit jaarverslag geen magazine geworden, maar een boekwerk (nog dikker dan
ons researchjaarverslag). De projecten uit 2010 die we hebben gekozen,
hebben allemaal als rode draad persoonlijk en mensenwerk. Het Erasmus
MC is een groot ziekenhuis, Radiologie is een grote afdeling, er zijn veel
patiënten en veel medewerkers, dat alles kan een onpersoonlijk gevoel
oproepen. Hopelijk maakt dit portret het allemaal weer wat persoonlijker (personalized), voor mensenwerk geldt immers: het zijn de mensen
die ertoe doen, en het zijn de mensen die het doen.
Herman Pieterman
Hoofd Patiëntenzorg

Radiologie Jaarverslag  5

Voorwoord
2010 afgerond - met succes!

Binnen de patiëntenzorg van het Erasmus MC speelt onze afdeling Radiologie
een steeds belangrijker rol. Dat zien we niet alleen aan de groei van het
aantal aanvragen, maar ook aan de interesse van verwijzers voor onze
onderzoeken, nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden. De afdeling
Radiologie is state-of-the-art op alle gebieden en daar mogen we met elkaar
best trots op zijn. In dit sociaal jaarverslag over 2010 - ons allereerste - kunt
u daarover meer lezen. Dat state-of-the-art slaat overigens echt niet alleen
op de apparatuur. Op alle gebieden zie ik dat onze medewerkers zich verder
willen ontwikkelen en specialiseren. Ook daaraan is in 2010 veel aandacht
besteed: wie verder wil, krijgt daarvoor de kans. Die wens tot ontwikkelen is
voor de toekomst een geweldige tegenhanger voor de bezuinigingen: terwijl
onze productie toeneemt, moeten we vanwege de bezuinigingen almaar
kosteneffectiever denken en werken. Dan motiveert het als je weet dat je zo
professioneel mogelijk werkt. En motivatie is de beste drijfveer die je kunt
hebben als je ‘de patiënt prominent’ echt wilt waarmaken.

Terugblikkend kan ik zonder enig voorbehoud stellen dat 2010 voor de
afdeling Radiologie een goed en succesvol jaar was.
Net als alle andere afdelingen van het Erasmus MC werken wij op dit
moment hard aan de uitvoering van het Erasmus MC-brede beleidsplan
Koers ‘013 en treffen we voorbereidingen voor het werken in thema’s. Sinds
de samenvoeging van de clusters 6 en 7 werken we al samen met de meeste
afdelingen die zijn ondergebracht in het thema Diagnostiek & Advies. Maar
kijkend naar de toekomst, zie ik een intensieve samenwerking op gang
komen tussen onze diagnostische beeldvorming en de laboratoriumdiagnostiek. Met een gezamenlijke frontoffice waar clinici hun diagnostiekvraag
kunnen neerleggen, waarna de backoffice bepaalt op welke manier de
diagnostiek wordt uitgevoerd. Ook de aanvraagprocedures kunnen worden
gestroomlijnd en gekoppeld. De kroon daarop zou een interne opleiding zijn
voor specialisten. Dat kan natuurlijk niet van vandaag op morgen maar ik
kan me voorstellen dat we op die manier onze service optimaliseren. En daar
worden we allemaal beter van: verwijzer, patiënt en uitvoerder.

6  Radiologie Jaarverslag

Natuurlijk hebben wij meer pijlen gericht op de toekomst. Een van de mooiste is gericht op onze bijdrage aan Personalized Medicine*, op dit moment
een heel belangrijke trend in de geneeskunde. Digitale beeldvorming imaging - speelt daarbij een heel belangrijke rol, zowel in de prognose van de
ontwikkeling van de ziektebeelden als in de specifieke diagnostiek. Door middel van het beeld kunnen wij laten zien waar de ziekte zich precies bevindt
en hoe uitgebreid de ziekte is. Door ‘therapiemonitoring’ kunnen wij al snel
zien of een therapie wel of niet werkt voor die ene individuele patiënt, en
kan de behandelend specialist vervolgens in een vroeg stadium een andere
therapie kiezen die beter past bij de patiënt. Samen met de rest van het
Erasmus MC staan we in de startblokken om hiermee aan de slag te gaan.

* Bij Personalized medicine krijgt elke
patiënt een zo effectief mogelijke
behandeling-op-maat. Daarvoor wordt
in eerste instantie gekeken naar de
genetische basis van bepaalde risicogroepen en naar de genetische ontwikkeling van bepaalde ziektebeelden. Die
kennis wordt vervolgens toegepast bij
de heel specifieke behandeling van één
specifieke patiënt.

Ontwikkelen en professionaliseren, dat houdt je jong en alert en dat zorgt
ervoor dat onze afdeling ook in de toekomst op alle fronten state-of-the-art
blijft. Voor onszelf en voor de patiënt, want die is en blijft onze belangrijkste
drijfveer.
Prof.dr. Gabriel Krestin
hoofd afdeling Radiologie

Radiologie Jaarverslag  7

Voor u

Een greep uit onze
Anesthesiependel
In de interventiekamers: heel handig voor
de anesthesisten, kan
omhoog en omlaag en
nog veel meer.

Op de bank in de koffiekamer
Waarom we voor paars hebben gekozen? Heel eenvoudig:
paars staat voor passie
- inventief, vol inspiratie,
originaliteit en ook spiritueel.
We dachten dat iedereen die
dat niet in zich heeft (of misschien gewoon even kwijt is)
vast graag op de paarse bank
wil zitten om een graantje
van de kleur mee te pikken...

Nieuw - ook met nieuwe OK-lamp!
De interventiekamers kregen niet
alleen een facelift, maar ook nieuwe
OK-lampen. Kan de interventieradioloog het allemaal nóg beter bekijken!

Doorlichtstatief in kamer 9
Een imposante ruimtevreter, dat
dan weer wel, maar het nieuwe
statief in de prachtige vernieuwde kamer 9 maakt zonder
problemen de mooiste bewegende röntgenopnamen.

CD-robots
De cd-robots nemen ons
inmiddels veel werk uit
handen. Ze zijn niet zelflerend
en dat is maar goed ook, want
voor je het weet ben je je
baan kwijt aan een witte doos
op een sokkeltje die denkt te
kunnen denken!

Gezellig wachten op de Bucky
Wie op zijn beurt moet wachten,
wil graag gezellig zitten. Daar gaan
wij althans vanuit. Daarom kreeg
de bucky-wachtruime een nieuw
verfje en gezellige designmeubels.

geshopt!!
winkelwagen van 2010

Gezellig aan tafel
Omdat je ook in de koffiekamer niet altijd lui op de bank
wilt, maar ook wel eens met
collega’s wilt kletsen, kochten
we een grote nieuwe tafel met
bijpassende stoelen. Ze zitten
prima, er wordt daar inmiddels
dus heel wat afgekletst. In de
pauzes, dat wel.

Contrast-injector
Met contrastvloeistoffen kun je niet
voorzichtig genoeg zijn. Vandaar
dat we in 2010 deze state-of-theart contrastinjector aanschaften.
Hiermee is het instellen van de juiste
hoeveelheid en het injecteren van de
vloeistof een fluitje van een cent.

Riolering
Je ziet het niet, maar je
ruikt het wel... het vernieuwen van de riolering
was in 2010 dan ook een
heel belangrijk onderwerp.
Sinds de nieuwe buizen er
liggen ruikt het op 2-Noord
weer naar viooltjes...

Doorlichtstatief voor MDLcentrale
Ook de MDL-centrale kreeg
een nieuw doorlichtstatief.
Zelfs van wild kronkelende
darmen maken de laboranten
en radiologen hiermee een
scherp filmpje.

Draagbare echo
Het kan handig zijn, een
echo-apparaat dat in een
koffer past. Vooral bedoeld
voor patiënten die niet vervoerd kunnen worden. Heel
patiënt prominent dus!


Download radiologie jaarverslag defradiologie_jaarverslag_def.pdf (PDF, 4.63 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file radiologie_jaarverslag_def.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000720552.
Report illicit content