REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU (PDF)
File information


Author: PePeR

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Office Word 2007, and has been sent on pdf-archive.com on 19/01/2018 at 22:52, from IP address 92.55.x.x. The current document download page has been viewed 344 times.
File size: 326.94 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


CELICA-CLUB POLAND
WWW.CELICA-CLUB.ORG.PL

REGULAMIN IMPREZY
XV URODZINY
CELICA-CLUB POLAND
BROCZYNO 2018

REGULAMIN URODZINOWEGO ZLOTU
CELICA CLUB POLAND
BROCZYNO 2018
1. Organizator i kierownictwo imprezy:
Organizatorem zlotu jest: Celica Club Poland
2. Osoby oficjalne:
- bartek_asik (członek zarządu)
- Robert (członek zarządu)
- Matus (członek zarządu, skarbnik)
3. Program imprezy:
8:30 - otwarcie wjazdu na lotnisko
9:00-9:40 - odbiór administracyjny, przydzielenie numerów startowych
9:45 – odprawa uczestników
10:00 – przejazd zapoznawczy
10:15-15:15 – próby sprawnościowe, planowane 3 sesje (w zależności od liczebności
startujących i czasu prób) oraz jazdy wolne
15:30 – ogłoszenie ostatecznych wyników, ceremonia wręczenia nagród oraz
oficjalne zakończenie Zlotu.
2. Cel imprezy:
Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy
samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych, jak również integracja
i poszerzanie wiadomości na temat modelu Toyoty.
3. Miejsce i termin imprezy:
Impreza odbędzie się w dniu 24.02.2018r. na byłym wojskowym lotnisku w
miejscowości Broczyno (koło Czaplinka)
4. Uczestnictwo i zgłoszenia:
 Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto posiada prawo jazdy i samochód
Toyota Celica ( lub inny dopuszczony przez organizatorów ) z ważnym
dowodem rejestracyjnym.
 Załogę stanowi kierowca i pilot lub sam kierowca.
 Zgłoszenia do udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną na adres
www.celica-club.org.pl w temacie dotyczącym Urodzinowego Zlotu Celica
Club Poland w Brocznynie.
 Wpisowe ustala się w wysokości 100zł dla osób chcących wziąć udział w
próbach sprawnościowych, dla klubowiczów Celica Club Poland start w PS
jest darmowy.
 Organizator ma prawo nie przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 Załoga w przypadku wycofania się z udziału w imprezie ma obowiązek
powiadomienia o zaistniałym fakcie organizatora przed rozpoczęciem prób.

5. Auta biorące udział w zawodach i podział na klasy:
 Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe posiadające
ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP
i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
 Podział na klasy:
1 klasa – celica 1.6 i 1.8 VIgen
2 klasa – celica 2.0 oraz VIIgen + TS
3 klasa – celica turbo/kompresor
4 klasa – gość
(klasy mogą ulec zmianie po zamknięciu listy startowej – będzie brana pod uwagę
ilość zgłoszonych aut z danej klasy)
6. Obowiązki startujących:
 Przez wysłanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego
podporządkowania się przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom
wydanym przez kierownictwo zawodów zarówno poprzez komunikaty jak i
inne formy przekazu.
 Próby odbywają się po wyznaczonych trasach w zapiętych pasach
bezpieczeństwa i z pozamykanymi oknami.
 Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością z
przydzielonym numerem startowym. Nie stawienie się na linii startu w
odpowiednim czasie może spowodować utratę możliwości przejazdu w danej
sesji.
 Uczestnik Zlotu musi posiadać ubezpieczenie obowiązkowe OC.
7. Dyscyplina podczas trwania imprezy:
Organizator może ukarać uczestnika za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe
zachowanie lub nie zastosowanie się do poleceń kierownictwa imprezy lub innych
osób funkcyjnych – upomnieniem, a w przypadkach drastycznych -wykluczeniem.
Dopuszcza się przejazd dwóch uczestników jednym pojazdem na podstawie
osobnych zgłoszeń.
W przypadku awarii samochodu należy fakt zgłosić kierownikowi próby, który
dokona poprawki na liście startowej.
8. Punktacja:
 0,01 sek. czasu trwania próby - 0,01 pkt
 przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka lub kolumny opon – 5 pkt
 falstart - 5 pkt
 niewłaściwe przejechanie lub nieukończenie próby - Taryfa
Taryfa – to 150% czasu przejazdu najszybszego w klasie na danej próbie. Powyższą
zasadę stosuje się w przypadku przejazdu próby przez uczestnika w czasie gorszym
niż 150% czasu zwycięzcy w klasie.

9. Klasyfikacja i nagrody:
Klasyfikacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają punkty za wszystkie
próby sportowe. O zwycięstwie w klasie decyduje najmniejsza ilość punktów karnych.
Po zakończeniu imprezy przyznawane będą nagrody honorowe trzem pierwszym
zawodnikom w poszczególnych klasach (nie dotyczy klasy gość)
10. Odpowiedzialność Organizatora:
Organizator jak i właściciel toru nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody
wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i
spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego
regulaminu.


Download REGULAMIN LETNIEGO ZLOTUREGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf (PDF, 326.94 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000723320.
Report illicit content