ZarzÄ…dzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1) (PDF)
File information


Title: Zarzadzenie Nr 0050.24.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
Author: Wojt Gminy Goleszow

This PDF 1.6 document has been generated by ABC PRO sp. z o.o. Legislator v.2.2.0.0 / EAP XML Legislator v. 2.2.0.0 , and has been sent on pdf-archive.com on 13/02/2018 at 21:11, from IP address 37.248.x.x. The current document download page has been viewed 201 times.
File size: 105.94 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2018
WÓJTA GMINY GOLESZÓW
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do
klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59, zm. poz. 949.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Goleszów:
Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

od 19 lutego 2018 r.
do 2 marca 2018 r.

od 4 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.

od 5 marca 2018 r.
do 9 marca 2018 r.

od 11 czerwca 2018 r.
do 13 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

14 marca 2018 r.

15 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

od 15 marca 2018 r.
do 23 marca 2018 r.

od 18 czerwca 2018 r.
do 21 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości.
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 marca 2018 r.

26 czerwca 2018 r.

Lp

1.

2.

Podpisany

Rodzaj czynności
Złożenie wniosku o przyjęcie do: przedszkola,
oddziałów przedszkolnych, innych form
wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych, innych form wychowania
przedszkolnego i dokumentów potwierdzających
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

Strona 1

§ 2. Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów:
Rodzaj czynności

Terminy
w postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 14 marca 2018 r.
do 23 marca 2018 r.

od 4 czerwca 2018 r.
do 8 czerwca 2018 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 27 marca 2018 r.
do 29 marca 2018 r.

od 11 czerwca 2018 r.
do 12 czerwca 2018 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

29 marca 2018 r.

19 czerwca 2018 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 6 kwietnia 2018 r.

od 20 czerwca 2018 r.
do 22 czerwca 2018 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości.
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 kwietnia 2018 r.

25 czerwca 2018 r.

Lp

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół podstawowych i przedszkola, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości na stronie
BIP Urzędu Gminy Goleszów, na stronie internetowej www.goleszow.pl, oraz na stronach BIP i stronach
internetowych szkół podstawowych i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Goleszów.

Wójt Gminy
Krzysztof Glajcar

Podpisany

Strona 2


Download ZarzÄ…dzenie 0050.24.2018 rekrutacja(1)ZarzÄ…dzenie_0050.24.2018_rekrutacja(1).pdf (PDF, 105.94 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file ZarzÄ…dzenie_0050.24.2018_rekrutacja(1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000733932.
Report illicit content