Faber PRZEBIEG INWESTYCJI (PDF)
File information


Title: Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI.cdr
Author: ASUS-PC

This PDF 1.7 document has been generated by CorelDRAW 2017 / Corel PDF Engine Version 19.1.0.419, and has been sent on pdf-archive.com on 22/03/2018 at 13:42, from IP address 46.170.x.x. The current document download page has been viewed 558 times.
File size: 6.69 MB (8 pages).
Privacy: public file
File preview


PRZEBIEG INWESTYCJI

Faber Sp. z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska
NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln

FAZA 1

FAZA 2

FAZA 3

FAZA 4

WSTĘPNA

PROJEKTOWA

WYKONAWCZA

KOŃCOWA

6-8 tygodni

1-2 tygodnie

M
U

8

9

10

O

RT

7
SP

6

AN

A
N

W
O
W
A

RE
iP
IE

5

KO POM
N
SU IARY
LT
A
PR CJE
O
JEK
T
U
M
O
W
A
G
ŁÓ
W
N
A

N
ZE

W
RT
A
O
TK
AN

ĘP

TA
C
JA

A
ST

ĘP

N

TA
KT
N
O
FE
SP

KO

4

3

2

ST

1

2-4 tygodnie

TR

2-3 tygodnie

POZIOM OSOBISTEGO ZAANGAŻOWANIA INWESTORA

* czas trwania poszczególnych faz podany jest orientacyjnie - jest on uzależniony jest od wielkości i lokalizacji obiektu, od szybkości podejmowania decyzji przez Inwestora oraz od tempa prac wykończeniowych

FAZA 1
WSTĘPNA
1 tydzień
Przy pierwszym kontakcie otrzymasz materiały informacyjne o naszej firmie, produktach i usługach.

1

A

3

4

Po zebraniu podstawowych informacji o obiekcie, Twoich wymaganiach i oczekiwaniach opracujemy ofertę
wstępną zawierającą:

ST

ĘP

N

TA
KT
RT
A

W

N
O
FE

KO

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wyjściowy projekt układu mebli dla typowych pokoi w Twoim obiekcie.
Kalkulację ustalonego wyposażenia pokoi.
Zdjęcia proponowanych mebli.
Opis optymalnych rozwiązań.
Zakres prac wykonywanych przy realizacji kontraktu.
Możliwe formy i sposób rozliczenia finansowego zakupu wyposażenia.
Wstępną informację dotycząca czasu wykonania kontraktu.
3

FAZA 1
WSTĘPNA
2 tygodnie

A
N

Przedstawiony do tego momentu zakres prac wykonywany jest przez naszą Firmę nieodpłatnie.

W
O
W
A

M
U

ĘP

TA
C
JA
N
ZE
RE
iP
IE
O
TK
AN
SP

4

3

2

ST

1

Jeśli otrzymaną ofertę uznasz za atrakcyjną chętnie spotkamy się z Tobą, najlepiej w Twoim obiekcie by
zaprezentować Ci bliżej nasz potencjał, wzor y i próbki dostępnych materiałów.
Informacje uzyskane podczas spotkania pozwolą opracować i wysłać Ci kalkulację wyposażenia wraz z
projektem układu mebli w typowych pokojach uwzględniającą nasze ustalenia.

Podpisanie umowy wstępnej na realizację projektu jest obopólną deklaracją rozpoczęcia współpracy.
Nam pozwala w pełni zaangażować się w pracę nad szczegółowym opracowaniem będącym podstawą
do podpisania umowy głównej, natomiast Tobie zapewnia niezmienność przedstawionych cen (kalkulacja
stanowi załącznik do umowy wstępnej).
4

FAZA 2
PROJEKTOWA
3-4 tygodnie

6

KO POM
N
SU IARY
LT
A
PR CJE
O
JEK
T
U
M
O
W
A
G
ŁÓ
W
N
A

5

W czasie fazy projektowej możesz liczyć na dodatkowe spotkania w obiekcie.
Zalecamy rozpoczęcie konsultacji już na etapie powstawania projektów branżowych
np. elektrycznego. Dzięki odpowiednio wcześnie rozpoczętej współpracy unikamy
niespodzianek podczas montażu mebli. Nie ma konieczności wykonywania
kosztownych przeróbek instalacji wynikających z dostosowania ich do układu i
wymiarów mebli, a cały pokój cechuje przemyślana funkcjonalność.
Po dokonaniu pomiarów pomieszczeń opracowujemy:
- układ mebli we wszystkich pomieszczeniach optymalizujący ilość miejsc noclegowych,
- dobór materiałów do wymagań technicznych wynikających z klasyfikacji obiektu,
- charakter całego wnętrza wraz z doborem kolorystyki ścian, dekoracji okien itp.
- realistyczne, kolorowe wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń.
Po ustaleniu wszystkich szczegółów podpisujemy umowę główną na produkcję,
dostawę i montaż mebli. Przygotowane opracowanie jest własnością Inwestora. 5

FAZA 3
WYKONAWCZA
6-8 tygodni

Transport mebli realizowany jest z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo
powierzonego ładunku przy współpracy ze sprawdzonym i ubezpieczonym
partnerem w dziedzinie transportu lądowego i morskiego.

SP

O

RT

8

AN

Nasz doświadczony i dobrze zorganizowany zespół kieruje przebiegiem
wszystkich procesów składających się na sprawną i szybką realizację
Twojego projektu. Składa się na to śledzenie dostaw materiałów oraz
podzespołów, kontrolowanie cykli produkcyjnych, planowanie sposobu
i terminów załadunków oraz przygotowanie i omówienie dokumentacji
z kierownikiem ekipy montażowej.

7
TR

Nowoczesny park maszynowy jest gwarancją jakości Twoich mebli.
Umożliwia nam wykonywanie dłuższych serii typowych mebli jak i
mebli o zmiennych wymiarach lub nawet pojedynczych egzemplarzy.

6

FAZA 4
KOŃCOWA
1-2 tygodnie
Podczas montażu nasz zespół fachowców zadba o szybką i bezproblemową instalację mebli zgodną z wcześniej
zatwierdzonymi projektami.
Nasi pracownicy dzięki firmowym strojom roboczym są łatwo rozpoznawalni na miejscu montażu, a swoje prace
przeprowadzają z dużą dbałością o ogólny porządek. Kierownik ekipy montażowej jest otwarty na Twoje uwagi
dotyczące przebiegu prac. Zawsze możesz liczyć na pomoc i pełną współpracę z jego strony. Jest on również
uprawniony do podpisania protokołu odbioru po zakończeniu montażu wyposażenia.

9

10

Wszelkie prace związane z montażem i adaptacją mebli przeprowadzamy przy użyciu profesjonalnych elektronarzędzi.
Prace związane z instalacją elektryczną pozostają w gestii Inwestora.
Oprócz standardowych usług związanych z dostawą wyposażenia możesz zlecić nam dodatkowo demontaż swoich
starych mebli oraz odświeżenie pokoju. Możliwy jest również serwis naszych mebli po okresie gwarancji.
7

KONTAKT
www.faber-meble.pl
DZIAŁ MEBLI HOTELOWYCH

+48 91 4314074

+48 91 4875827

Maciej Sargalski

Iwona Sargalska

Katarzyna Uszek

Joanna Kołoło

Prezes Zarządu
контакт на языке российским

Projektant

Architekt
Contact in English

Architekt
Contact in English

+48 608505884

+48 608476544

+48 608019101

+48 600434258

msargalski@faber-meble.pl

isargalska@faber-meble.pl

katarzyna@faber-meble.pl

joanna@faber-meble.pl

Biuro &
SHOWROOM

SHOWROOM
EUROPA

Santocka 42A
71-071 Szczecin
POLSKA

STUDIO SENSES
Schokkerweg 5
8042 PC Zwolle
HOLANDIA

PRODUKCJA
Jaworzno
POLSKA

Faber Sp. z o.o., ul.Santocka 42A, 71-071 Szczecin, Polska
NIP 852-10-90-091, REGON 810851219, Sąd Rejonowy w Szczecinie XVII Wydział Gospodarczy KRS nr 99303, Kapitał Zakładowy 50.000pln

Wszelkie prawa zastrzeżone
Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia i inne informacje opublikowane w niniejszej prezentacji podlegają prawom autorskim firmy Faber Sp. z o.o.. Wszelkie kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy Faber Sp. z o.o. jest zabronione.


Download Faber - PRZEBIEG INWESTYCJIFaber - PRZEBIEG INWESTYCJI.pdf (PDF, 6.69 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Faber - PRZEBIEG INWESTYCJI.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000748052.
Report illicit content