BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz.pdf


Preview of PDF document budjovice-gastroenterologick-program-wwwbudejovicegastro2015cz.pdf

Page 1 2 34520

Text preview


PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

8.00–9.00 hod.: Registrace
9.00–9.15 hod.: Slavnostní zahájení kongresu: Shonová O., Tóthová V., Šnorek M.
 
I. BLOK HORNÍ GIT – NUTRICE
Předsedající: Kohout P., Pešková M.

1.) 9 .15.–9.45 hod.
MOŽNOSTI NUTRIČNÍ PODPORY U ONEMOCNĚNÍ HORNÍHO GIT
Kohout P.
Interní oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha
2.) 9 .45 hod.
KVALITATIVNÍ HODNOCENÍ SLOŽENÍ REFLUXÁTU POMOCÍ 24HODINOVÉ
MULTIKANÁLOVÉ INTRALUMINÁLNÍ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU
A JEHO VZTAH K MIMOJÍCNOVÝM PROJEVŮM REFLUXNÍ CHOROBY
Konečný Š.1, Vladařová M.1, PavlíkT.2, Dolina J.1
1
Interní gastroenterologická klinika FN Brno, 2Institut biostatistiky a analýz Masarykovy
Univerzity, Brno
3.) 1 0.00 hod.
ANTITROMBOTICKÁ MEDIKACE – ANO/NE? (NEUROLOG VS. KARDIOLOG
VS. GASTROENTEROLOG)
Farská L.1,Toušek F.2, Ostrý S.3,Shonová O.1
1
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., 2Kardiologické oddělení
Nemocnice České Budějovice, a.s, 3Neurologické oddělení nemocnice České Budějovice, a.s.
4.) 1 0.15 hod.
ABDOMINÁLNÍ ANGÍNA
Konvička P. 1, Staňka B.1, Jevíková E.1, Jevík P.3, Köcher M.2, Marek D.1
1
Interní oddělení Nemocnice Přerov, 2Radiologická klinika FN Olomouc,
3
Radiologické oddělení Nemocnice Přerov
5.) 1 0.30 hod.
RECIDIVUJÍCÍ OPRESE NA HRUDNÍKU – KAZUISTIKA S DIFERENCIÁLNÍ
DIAGNÓZOU
Foral D.
Kardiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s

10.45–11.15 hod.: Přestávka