BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz.pdf


Preview of PDF document budjovice-gastroenterologick-program-wwwbudejovicegastro2015cz.pdf

Page 1 2 3 45620

Text preview


PROGRAM | LÉKAŘSKÁ SEKCE
Dům kultury Metropol | čtvrtek 16|4|2015

II. BLOK – CHIRURGIE – PROKTOLOGIE
Předsedající: Šerclová Z., Fráně F.

1.) 1 1.15–11.45 hod.
CHIRURGICKÁ LÉČBA PERIANÁLNÍCH ABSCESŮ A PÍŠTĚLÍ
Šerclová Z.
Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice
2.) 1 1.45 hod.
BILIÁRNÍ ILEUS
Štěpán M.1, Vojteková V.1, Falt, P.1, 2, Bolek M.3, Foltys A.3, Krátký J.4, Fojtík P.1, Urban O.1, 2
1
Centrum péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava, 2Lékařská fakulta Lékařské
univerzity v Ostravě, 3Chirurgické oddělení Vsetínské nemocnice, a.s., Ostrava,
4
Radiologické oddělení Vítkovické nemocnice, a.s., Ostrava
3.) 1 2.00 hod.
NOVÉ MOŽNOSTI ZVÝŠENÍ OPERABILITY NEMOCNÝCH S ROZSÁHLÝM
METASTATICKÝM POSTIŽENÍM JATERNÍHO PARENCHYMU KOLOREKTÁLNÍM
KARCINOMEM POMOCÍ APLIKACE KMENOVÝCH BUNĚK
Fichtl J.1, Třeška V.1, Skalický T.1, Liška V.1, Mírka H. 2, Lysák D.3, Šlauf F.2
1
Chirurgická klinika FN Plzeň, 2Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň,
3
Hematoonkologické oddělení FN Plzeň
4.) 1 2.15 hod.
MORBUS CROHN – CHIRURGICKÁ KAZUISTIKA
Dohnal P., Fráně F.
Chirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
5.) 1 2.30 hod.
KOMPLEXNÍ LÉČBA U PERIANÁLNÍHO POSTIŽENÍ U IBD
Ryska O., Šerclová Z.
Chirurgické oddělení Nemocnice Hořovice
12.45–14.00 hod.: Oběd