1 scalone(1) (PDF)
File information


This PDF 1.4 document has been generated by , and has been sent on pdf-archive.com on 16/04/2019 at 09:15, from IP address 217.96.x.x. The current document download page has been viewed 905 times.
File size: 81.27 MB (27 pages).
Privacy: public file
File preview


Karol Jeliński


UX/UI designer portfolio

Systemy zarządzania pracą

01.

System zarządzania parkiem trampolin

Urządzenia: Desktop i tablety

Klient: Producent trampolin do parków rozrywki oraz akcesorii sportowych.Celem projektu było stworzenie kompleksowego systemu, który umożliwia
sprawną obłsługę parków rozrywki. Użytkowników systemu można podzielić
na 3 kategorie:

- Producent urządzeń do parków rozrywki

- Pracownicy parku rozrywki

- Osoby korzystające z parkówNajważniejsze funkcje systemu:

- lista inwestorów wraz z historią płatności

- lista parków wraz z danymi kontaktowymi

- statystyki na temat parków, ilości osób w danej strefie, ilości rezerwacji

w danym dniu, liczbie skoków na danym urządzeniu itd.

- zarządzanie fakturami

- komunikacja między pracownikami

- zgłaszanie usterek urządzeń wraz z historią usterek

- rezerwacja stref w danym parku

- zarządzanie rezerwacjami przez pracownika

- tworzenie list zakupowych brakujących części

- stany magazynowe części do urządzeń

- ustalanie grafiku pracowników wraz z urlopami

- przypisawanie uprawnień do danego typu użytkownika

- powiadomienia systemowe oraz e-mail
01.

System zarządzania parkiem trampolin

Moduł inwestorów wraz z rozwiniętą listą.

Moim zadaniem było zapoznanie się z działaniem firmy oraz specyfikacją
systemu, zaplanowanie działania i funkcji systemu, a następnie wykonanie do
niej makiety funkcjonalnej, dzięki której mogłem zdiagnozować problemy
napotkane przez użytkownika w trakcie jej używania. Po zaakceptowaniu
makiety przez klienta przeszedłem do projektowania systemu od strony
wizualnej. Sporym wyzwaniem stanowiło przedstawienie hierarchii danych
inwestora

której podkategoriami były:


- nazwa parków

- pracownicy w danym parku

- strefy w danym parku

- urządzenia w danej strefie

- rezerwacja w danym parkuPowyższe dane zostały przedstawione za pomocą listy rozwijanej działającej
na zasadzie drzewa.

Struktura danych

Inwestor

Lista parków

Pracownicy

Strefy

Rezerwacje

Lista pracowników

Lista stref

Lista rezerwacji

Urządzenia strefy

01.

System zarządzania parkiem trampolin
Moduł ustalania grafiku pracu oraz urlopów dla pracowników.
Ciekawym zadaniem było zaprojektowanie modułu do ustalania grafiku pracy
oraz urlopów pracowników tak, aby ta czynność nie wymagała dużej ilości
czasu.
1
5

1

Możliwość wyświetlania grafiku jako dzień, tydzień oraz cały miesiąc

2

Dodatkowe menu po kliklnięciu na panel prawym przyciskiem myszy

3

Możliwość dadawania zmiany bądź urlopu dla konkretnego pracownika

4

Funkcja kopiowania bądź przenoszenia grafiku do innego pracownika lub

2

innego dnia metodą ‘drag and drop’
5
3

4

Funkcja przypisawania więcej niż jednego pracownika do grafiku

01.

System zarządzania parkiem trampolin
Moduł rezerwacji miejsc w parku.
Jednym z problemów jakie napotkałem przy planowaniu działania tej aplikacji
było zaprojektowanie modułu rezerwacji pobytu w danym parku, ponieważ
życzeniem klienta było uwzględnienie obłożenie każdej ze stref parku,
natomiast przy standardowej rezerwacji użytkownik wybiera jedynie godzinę
pobytu. Obłożenie godzinowe stref zostało przedstawione w postaci tabeli,
gdzie kolumny stonowią godziny, a wiersze nazwy stref. W komórkach tabeli
wyświetlane są kolory, które oznaczają status obłożenia strefy

- kolor zielony oznacza dużo wolnych miejsc

- kolor pomarańczowy kilka wolnych miejsc

- kolor szary oznacza brak możliwości rezerwacji stref.

- kolor fioletowy oznacza wybranie danej strefy w danej godzinie


Wyświetlane dane w harmonogramie uzależnione są od opcji jaką użytkownik
wybrał wczęśniej w ‘rodzaju wejścia’ ‘liczbie osób’ oraz “dnia” . Dzięki takiemu
rozwiązaniu w przejrzysty sposób użytkownik widzi jakie strefy może
zarezerwować o danej godzinie, a jakie nie.

02. System zarządzania pracą agencji

kreatywnej

Urządzenia: Desktop i tablety
Klient: Jedna z największych agencji 360 w Polsce, która obsługuje znane
krajowe i zagraniczne marki.


Celem projektu było przygotowanie uniwersalnego systemu dla całej
agencji kreatywnej, który umożliwi obsługę wszystkich procesów pracy.
Agencja potrzebuje uniwersalnego systemu, z którego będą mogli korzystać
zarówno zatrudniani specjaliści, jak i kadra zarządzająca.


Funkcję systemu:

- zarządzanie uprawnieniami/stanowiskami

- zarządzanie zespołami

- zarządzanie pracownikami

- zarządzanie klientami

- zarządzanie projektami

- zarządzanie zadaniami

- zarządzanie podwykonawcami

- kalendarz

- zarządzanie spotkaniami

- zarządzanie plikami

- zarządzanie czasem pracy

- chat wewnętrzny

- moduł współpracy z klientem

- planowanie przychodów

- zarządzanie kosztami

- zarządzanie przychodami

- obliczanie marżowości projektów

- zarządzanie delegacjami

- raportowanie

- powiadomienia e-mail

02.

System zarządzania pracą agencji kreatywnej

Kalendarz Gantt’a przedstawiający zadania oraz przypisanych do nich pracowników.

Do moich obowiązków przy tym projekcie było wykonanie makiety
funkcjonalnej oraz zaplanowania sposobu działania następujących funkcji

- kalendarz

- kalendarz Gantta

- liczenie czasu pracy

- moduł statystyk przedstawiający ilość czasu poświęconego na dane zadanie
przez pracownika

- chat wewnętrzny

- zarządzaniem plikami

- tabele przestawne

- zarządzanie fakturami

- powiadomienia systemowe oraz e-mailoweDo moich zadań należało także zaprojekowanie interfejsu systemu, po tym jak
cała funkcjonalność została zaakceptowana przez klienta.

02. System zarządzania pracą agencji kreatywnej
Dodawanie nowego projektu.

Statystki przedstawiające czas pracy pracowników.

03. System zarządzania flotą pojazdów
Urządzenia: Desktop, tablety, mobile
Klient: Firma transportowa zajmująca się transportem krajowym oraz
zagranicznym, posiadająca flotę o wielkości 220 samochodów
ciężarowych.


W branży spedycyjnej czas odgrywa kluczową rolę. Naszym celem było
stworzenie jak najdokładniejszego systemu zarządania flotą, tak aby firma
uniknęła problemów z wykonywaniem zleceń.


Funkcje systemu:

- zarządzanie pracownikami

- zarządzanie pojazdami

- zarządzanie podwykonawcami

- zarządzanie klientami

- tworzenie zleceń i przypisywanie do nich kierowców, pojazdów i naczep

- śledzenie trasy pojazdów w czasie rzeczywistym

- informacje na temat ładunku pojazdu

- ranking kierowców

- giełda zleceń

- komunikacja z klientem

- planowanie trasy po Europie

03. System zarządzania flotą pojazdów
Mapa z funkcją planowania trasy.
Do moich zadań należało zaplanowanie działania wszystkich funkcji oraz
zaprojektowanie strony wizualnej systemu.


Ciekawą funkcją systemu jest planowanie trasy, która umożliwia
zaplanowanie najszybszej możliwej trasy z punktu A do punktu B z
możliwością uwzględniania miast, przez które ma przebiegać trasa. Po
wybraniu lokalizacja i wpisaniu ceny frachtu, kalkulator automatycznie wylicza
całkowity koszt trasy z uwzględnieniem cen paliwa, ceny dla kierowcy oraz
ceny utrzymania pojazdu. Osoba wyznaczająca trasę ma takżę możliwość
wybrania tras alternatywnych, sprawdzenie natężenia ruchu, sytuacji na
drodze oraz wyświetlenia, które drogi są płatne. Służą do tego ikony w lewym
górnym rogu na mapie.

$

Drogi płatne
Natężenie ruchu
Wypadki
Drogi zamknięte

03. System zarządzania flotą pojazdów
Mapa z funkcją śledzenia trasy.

Widoki mobilne.

03. System zarządzania flotą pojazdów

Przykładowe powiadomienia dla kierowców.

Szczegóły zlecenia.

Komunkator z szablonowymi odpowiedziami.

Lista zleceń.

Aplikacja ma na celu ułatwiać pracę również samym kierowcom, którzy za
pomocą tabletów mają do niej dostęp gdziekolwiek się znajdują. Wersja
dla kierowców posiada funkcję takie jak:


- komunikator wraz z gotowymi odpowiedziami ułatwiającymi komunikację
podczas jazdy

- listę zleceń, gdzie kierowca widzi jakie zlecenia musi wykonać

- ranking kierowców, gdzie wyświetla się lista najwydajniejszych kierowców

- powiadomienia


Podczas projektowania interefejsu została uwzględniona wielkość
przycisków, tak aby ułatwić korzystanie z aplikacji biorąc pod uwagę, że
większość kierowców posiada masywne palce.

Menu główne.

04.

System zarządzania pracą
przedstawicieli handlowych

Urządzenia: Desktop i tablety

Klient: Polski przedstawiciel rysyjskich samochodów ciężarowych i
dostawczych.


Celem projektu było uporządkowanie zarządzania pracą handlowców, tak
aby mieli dostęp do lepszej organizacji pracy dzięki panelowi w którym
mogą wprowadzić wszystkie spotkania handlowe.


Najważniejsze funkcję systemu:

- zarządzanie uprawnieniami/stanowiskami

- zarządzanie pracownikami

- zarządzanie handlowcami zewnętrznymi

- zarządzanie klientami

- lejek sprzedażowy

- oznaczanie statusy transakcji

- przypisawanie zadań do transakcji

- wysyłanie maili do klienta

- generowanie oferty

- zarządanie plikami

- kalendarz

- czat wewnętrzny

- zgłaszanie usterek pojazdów

- zarządzanie modelami, pojazdami, dodatkami, parkingami

- rezerwowanie pojazdów

- statystki sprzedażowe

- wyznaczanie prowizji i targetów dla handlowców

- integracja z Comarch Optima

- powiadomienia systemowe i mailowe


04.

System zarządzania pracą przedstawicieli handlowych
Makieta systemu przedstawiająca boczny aside, w którym zawarte są wszystkie liczne funkcje.
Do moich obowiązków przy tym projekcie było wykonanie makiety
funkcjonalnej oraz zaprojektowanie sposobu działania wszystkich funkcji.

Najbardziej złożonym modułem w systemie jest współpraca z klientem, który
przedstawia lejek sprzedażowy z aktualnymi szansami sprzedażowymi.


1

2

3

4

5

6

7

8

W bocznym panelu zostały zawarte wszystkie niezbędne informacje na temat
klienta, oraz funkcję ułatwiające organizacje pracy handlowca. Poniżej zostały
opisane najważniejsze funkcje tego panelu:

1

Możliwość zmiany statusy szansy sprzedażowej

2

Dane kontaktowe klienta

3

Działania zaplanowane oraz wykonane przez handlowca

4

Wpisawanie notatek i przypisawanie ich do zadań

5

Dodawanie zadań, które skorelowane są z modułem kalendarza

6

Poczta mailowa z funkcją odbierania, wysałania wiadomości, dodawania
załączników itd.

7

Repozytorium plików, które zostały wysłane do klienta

8

Generowanie oferty sprzedażowej dla klienta. Po wygenerowaniu oferty,
handlowiec ma możliwość wysłania jej od razu do klienta jako wiadomość
e-mail

Dzięki takiemu rozwiązaniu handlowiec posiada wszystkie niezbędnę funkcję
w jednym miejscu, co przekłada się na jego wydajność pracy.

04.

System zarządzania pracą przedstawicieli handlowych
Filtrowanie danych po kategoriach.
Wszystkie dane na temat dostępnych pojazdów zostały podzielone na 6
kategorii, między którymi istnieje pewna hierarchia. Dodatki oraz pojazdy
przypisywane są do modeli, modele do kategorii, kategorie z kolei
przypisywane są do marek. Pojazdy również przypisywane są do parkingów,
na których się znajdują. Aby w przejrzysty sposób zobrazować te zależności,
postanowiłem wyświetlać je za pomocą filtrowania. Klikając w konkretny
pojazd, wszystkie 6 kolumn zostają przefiltrowane wyświetlając informacje o
dodatkach jakie posiada ten pojazd, jaki jest to modelu, do jakiej należy
kategorii oraz na jakim parkingu się znajduje. Ta metoda filtrowania działa do
wszystkich 6 kategorii. Jeśli użytkownik kliknię w nazwę “Naczepy” zostaną
wyświetlone wszystkie modele należące do tej kategorii, dodatki, pojazdy,
marki oraz parkingi. Jest możliwość wyświetlenia również informacji o danej
kategorii, statystykach oraz załączonych plikach. Jeśli użytkownik nie chcę
korzystać z filtrowania, może przełączyć się na tradycyjny widok, gdzie te
same dane wyświetlane są za pomocą drzewa.

04.

System zarządzania pracą przedstawicieli handlowych
Flowchart przedstawiający kroki od wygenorowania oferty przez handlowca

do zakończenia sprzedaży.

04.

System zarządzania pracą przedstawicieli handlowych
Widok przedstawiający harmonogram rezerwacji pojazdu wraz z mapą parkingów.

Kalendarz ukazujący wszystkie zadania handlowców w danym dniu.

04.

System zarządzania pracą przedstawicieli handlowych
Widok przedstawiający prowizje i targety handlowców.

Zarządzanie pracownikami.

05.

System zarządzania magazynem

Wersja dekstopowa: lista pracowników.

Urządzenia: Desktop i tablety
Klient: Producent specjalistycznej odzieży ochronnej.

Wersja na tablety: widok informujący, gdzie znajduje się dany towar.

Wersja na tablety: Mapa magazynu wraz ze stanowiskami krawieckimi.

Wersja desktopowa: widok startowy.

05.

System zarządzania transportem towaru
Wersja dekstopowa: lista pracowników.

Urządzenia: Desktop i tablety
Klient: Hurtownia mięsa

Wersjaj dla kierowców: lista zleceń transportu.

Wersja dla kierowców: Szczegółowe informacje na temat zlecenia.

Wersja desktopowa: Mapa ukazującą trasę danego kierowcy wraz z punktami
rozładunku.

Projekty stron www

01.

Strona księgani Matras

Urządzenia: Desktop, tablety, telefony

02.

Strona dla biura rachunkowego

Urządzenia: Desktop, tablety, telefony

01. Strona dla kancelarii prawniczej
Urządzenia: Desktop, tablety, telefony

01. Strona dla firmy instalującej wentylacje
Urządzenia: Desktop, tablety, telefony

Dziękuję za uwagę :)
dribbble.com/karoljelinski
behance.net/DIVERSE8000f1c


Download 1-scalone(1)1-scalone(1).pdf (PDF, 81.27 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file 1-scalone(1).pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001928784.
Report illicit content