PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactREGULAMIN KONKURSU .pdf


Original filename: REGULAMIN-KONKURSU.pdf
Author: Sylwia

This PDF 1.4 document has been generated by Writer / LibreOffice 5.1, and has been sent on pdf-archive.com on 07/07/2019 at 23:52, from IP address 95.160.x.x. The current document download page has been viewed 137 times.
File size: 22 KB (2 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


REGULAMIN KONKURSU
§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą SIATKARSKIE WAKACJE ORLĄT
2. Organizatorem Konkursu jest UKS ORLĘTA, ul. Unii Europejskiej 1, 05-090 Raszyn, nip:
534-256-39-96
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook
https://www.facebook.com/uksorletaraszyn/ w dniach 08.07.2019 do 10.08.2019 roku (do
godziny 12:00 w południe).
§2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna bezpośrednio
związana z UKS ORLĘTA (zawodnicy, rodzina), która: posiada pełną zdolność do czynności
prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w
Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
2. Zadanie Konkursowe polać będzie na przedstawieniu własnej interpretacji hasła
„Siatkarskie wakacje ORLĄT”. Forma wykonania zadania konkursowego jest dowolna:
zdjęcie, film, grafika.

§3
NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są akcesoria siatkarskie firmy ERREA.
2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym:
https://www.facebook.com/uksorletaraszyn/ zamieszczą wykonane zadanie konkursowe.
Polubienie profilu, będzie dodatkowym atutem uczestnika przy wyborze zwycięzcy.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4.

Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni

o wygranej

w

trakcie

zgrupowania

siatkarskiego w Kortowie . Nagradzane są pierwsze trzy miejsca.
5. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez UKS Orlęta.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez
serwis Facebook, ani z nim związany.

§4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
danych osobowych, tj.: imienia oraz nazwiska.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na
przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą
przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych jest UKS Orlęta Raszyn.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do modyfikacji bądź usunięcia swoich danych.
§5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych.


REGULAMIN-KONKURSU.pdf - page 1/2
REGULAMIN-KONKURSU.pdf - page 2/2

Related documents


regulamin konkursu
regulamin
regulaminkonkursu
regulamin konkursu prus
urodziny pluszowego misia regulamin
regulaminkzb


Related keywords