[Nacionalizmi dhe fete abrahamike ; shqip english].pdf


Preview of PDF document nacionalizmi-dhe-fete-abrahamike--shqip-english.pdf

Page 12318

Text preview


[Nacionalizmi dhe fete abrahamike –
Nationalism and abrahamic religions]

-PERMBAJTJA1. Pjesa e pare: Parathenie
2. Pjesa e dyte: Islami
3. Pjesa e trete: Krishterimi

Faqe 2 |
Faqe 5 |
Faqe 12|

1. First part: Preface
2. Part two: Islam
3. Part three: Christianity

Page 4|
Page 9 |
Page 16 |

1