KOSZYKOWKA1 (PDF)
File information


Author: Robert.Hauffe

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word 2016, and has been sent on pdf-archive.com on 05/06/2020 at 14:53, from IP address 91.239.x.x. The current document download page has been viewed 135 times.
File size: 212.2 KB (2 pages).
Privacy: public file


File preview


Regulamin Turnieju „NBA - Turniej dla kibiców GKS Tychy”

[Postanowienia Regulaminu]

1. Turniej „NBA - Turniej dla kibiców GKS Tychy” skierowany jest do kibiców GKS-u Tychy
2. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w turnieju jest:
a) Potwierdzenie udziału w turnieju do dnia 11.06.2020
3. Warunkiem koniecznym do zorganizowania turnieju jest zgłoszenie się min. 8 zawodników.
4. W imieniu Organizatora nad prawidłowym przebiegiem wszystkich działań związanych z
organizacją turnieju czuwa Supervisor, który jest niezależny.
5. Liczba miejsc w turnieju jest uzależniona od ilości zgłoszeń.
6. Udział w turnieju jest darmowy.
7. Turniej jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej
„Regulamin") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
8. Turniej nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 201 poz. 1540).
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania poszczególnych osób w przypadku
naruszenia regulaminu turnieju.
10. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie turnieju.
11. Regulamin może być zmieniany i modyfikowany przez Organizatora nie później niż 2 dni
przed rozpoczęciem turnieju. W przypadku wprowadzenia zmian i modyfikacji, Organizator
jest zobowiązany poinformować o tym uczestników, których zgłoszenie zostało już przyjęte.
12. Dane udostępnione Organizatorowi przez uczestników będą wykorzystywane wyłącznie w
celu należytego wywiązania się z obowiązków przez Organizatora.
13. Uczestnicy będą informowani o dalszym postępowaniu droga mailową lub telefonicznie.
14. Turniej rozpocznie się w dniu 12.06.2020, i potrwa około tygodnia.
15. Rozgrywki odbędą się na konsolach Play Station 4, oraz grze NBA 2K20.
16. Uczestnik Turnieju ponosi pełną odpowiedzialność za treść i prawidłowość podanych danych
osobowych.
17. Wszelkie kwestie sporne dotyczące postanowień regulaminu, rozstrzyga Organizator i jego
decyzja jest wiążąca.
18. Rozgrywki będą odbywały się w systemie pucharowym.
19. Mecz finałowy rozstrzygnie się w formule „BO3” – Best of 3/do dwóch wygranych meczów.
20. Organizator określa dzień rozegrania jednej z określonych „faz drabinki pucharowej”, godzina
rozegrania meczu, zależy do zawodników.
21. Mecz, który zostanie przerwany z przyczyn losowych (kwestie te rozstrzyga supervisor)
będzie bezzwłocznie powtórzony od stanu 0:0 z pełnym limitem czasu., za wyjątkiem sytuacji
w której jedna z drużyn uzyskała dwu bramkowe lub wyższe prowadzenie do 3 kwarty
wirtualnego meczu. W takiej sytuacji wynik meczu będzie rozstrzygnięty na korzyść drużyny
prowadzącej.
22. W jakichkolwiek sytuacjach spornych dotyczących pojedynku decydujące słowo posiada
supervisor.
23. W przypadku wystąpienia problemów technicznych należy zgłaszać się do Organizatora.

24. Uczestnik ma prawo zrezygnować z Turnieju w trakcie jego trwania. Rezygnacja - jest
równoznaczna z walkowerem oraz zakończeniem uczestnictwa w dalszych rozgrywkach.
25. W przypadku niestosowania się do zasad określonych w regulaminie następuje
dyskwalifikacja uczestnika.
26. Rozgrywki turniejowe będą prowadzone z następującymi ustawieniami gry:
-Długość kwarty: standardowa dla meczu online
-Sterowanie: Dowolne
-Kamera: Dowolne
-Pojedynki rozgrywamy poprzez mecz online, Drużynami klubowymi, posiadającymi pięć
gwiazdek.
- Tryb - private match current NBA teams
27. Udział w turnieju oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez
Organizatora w celach dokumentacyjnych, reklamowych oraz promocyjnych.
28. Osoby biorące udział w turnieju muszą mieć ukończone 16lat.
29. Za zajęcie miejsc na podium drużyny otrzymają następujące nagrody:
 1 miejsce - voucher upominkowy o wartości 500 zł do wykorzystania w dowolnym
obiekcie NAT - Polskie Hotele i Ośrodki Wypoczynkowe
 2 miejsce - Voucher upoważniający do wejścia na mecze sekcji koszykówki GKSu
Tychy w sezonie 2020/2021, rozgrywanych na hali sportowej przy ulicy Piłsudskiego
20 w Tychach.


Download KOSZYKOWKA1KOSZYKOWKA1.pdf (PDF, 212.2 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file KOSZYKOWKA1.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0001938819.
Report illicit content