Image1 .pdf

File information


Original filename: Image1.PDF

This PDF 1.3 document has been generated by Canon / , and has been sent on pdf-archive.com on 17/05/2011 at 22:13, from IP address 89.123.x.x. The current document download page has been viewed 1237 times.
File size: 888 KB (1 page).
Privacy: public file


Download original PDF file


Image1.PDF (PDF, 888 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


-

/
CAMERAEXECUTORILORruDECATORESTIDE PE LANGA CURTEADE APEL CLUJ
BIROUL EXECUTORULUIJUDECATORESC
STOLNEANROMEO MARIUS
CLUJ-NAPOCA,
CALEADOROBANTILORNR.9.I
I, AP. I,
TEL 0264-596016;FAX 0264-450446,cSM072280 99 62;
C.I.F.RO 20237720
e-mail:bej_stolnean@yahoo.com
Contbancarnr. RO05BTRL 0130 1202960889XX BancaTransilvaniaSucursala
Clui

DOS EXEC NR. 17712010
DATA 05.05.2011
PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Noi, STOLNEAN R. MARIUS, executor judecatoresc,
Avand in vedere ordonanta civila nr. 43512010 a Trib. Cluj; sentinta civ, nr" 703/
2010 a Trib. Cluj in baza careiadebitorul SUCIAGHI OVIDIU IOAN, cu domiciliul
in Cluj-Napoca, str. Primaverii, nr. 2, bl. 54, ap. 18, jud. Cluj, este obligat sa
plateasca creditorului BLANK LIRON, cu domiciliul in Cluj-Napoca, bd. 2l
Decembrie 1989, nr. 104, bl. Ll, ap. 8, jud. Cluj, sumade 213. 624 EAR + ll4. 444,
35 LEI reprezentanddebit + cheltuieli de executare.* raport de expertiza tehnica.+
inscrieresomatiein CF
In temeiul art 504 Cod Pr Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua
de 03 IUI\IE 2011 ora f2.00 se va vinde la licitatie publica (locul vanzaii): Biroul
ExecutoruluiJudecatorescStolneanR. Marius din Cluj-Napoca,C. Dorobantilornr 9-11,
ap 1,jud Cluj, imobilul (identificareasi descrtereaiui): "teren" in suprafata de 818mp,
pe care este ediJicat un bloc de 20 de opartamente, cu regim de inaltime P+2E+M,
realizat pe fundatii de beton armat, structura din zidarie portanta din caramida cu
termoizolatie, plansee din beton armat, acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare
din tigla, sitaat in Floresti, str" Eroilor, nr" 92E, corp C8, jud. Cluj, inscris in C.F"
53068 Floresti, nr. cadastral 7059, imobil care este evaluat la pretul de 336. 401
EUR.(pret ce se reduce cu25o/")
Invitam pe toti cei care pretind vreun drept asupraimobilului sa anunteexecutorul
judecatoresc
inaintede datastabilitapentruvanzare.
Persoanele
carevor sa cumpereimobilul la licitatiesuntobligatesa depunala CEC la
judecatoresc
dispozitiaexecutorului
panala termenulde vanzareo cautiunede l0o/odin pretulla
carea fost evaluatimobilul. Dovadaconsemnariiseva atasala ofertade cumparare.
Toti cei carevor sa cumpereimobilul se vor prezentala termenulde vanzare,la locul
fixat in acestscopsi panala aceltermensaprezinteofertede cumparare"
Nu au obligatia de a depunecautiuneacreditorii care au creantain rang util, potrivit
ordineidepreferintaprevazut
de art.563si 564CodPr Civila,nici eventualiicoproprietari
pe cote
partidin imobil.Debitorul
nu poatelicitanici personal,
nici prin altepersoane.
Publicatiade vanzares-aafisatla sediulExec.judecatoresc,
la Judecatoria
Cluj-Napoca,
la PrimariaCluj-Napoca,pe imobilul supusvanzariisi la (locul licitatiei) BIR. EX. JUD.
STOLNEANR. MARIUS,Cluj-N,C. Dorobantilor
nr 11,ap 1,jud Cluj.
Cateun exemplars-acomunicatcreditoruluisi debitorului"
Publicatiilede vanzareau fostafisatela datade05"05.2011
Executorj {d."$tgr...,

sroLNEA\ fl/lv{ARTUS
xt

(l


Document preview Image1.PDF - page 1/1


Related documents


image1
clujkolozsv rklausenburg
notificare mini anonimizata
programpdf
cv tip simplu
dosarul nr

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file Image1.PDF