PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help ContactDijous BO 2013 .pdfOriginal filename: Dijous BO_2013.pdf
Title: untitled

This PDF 1.5 document has been generated by Adobe InDesign CS4 (6.0.6) / Acrobat Distiller 8.3.1 (Macintosh), and has been sent on pdf-archive.com on 07/11/2013 at 15:41, from IP address 79.152.x.x. The current document download page has been viewed 671 times.
File size: 15.8 MB (68 pages).
Privacy: public file
Download original PDF file

Document preview


G
GH QRYHPEUH
GH Q
QRYH
H P EU H

Os deseamos Felices Fiestas
Dijous Bo 2013
79Ô;,:0: 69;6+65*0( ,:;i;0*( +,5;(3
*09<.Ð( , 0473(5;,: 6+65;636.Ð( .,5,9(3

Si nos visitas el día de la fiesta, te realizaremos
un estudio completo totalmente gratuito
3,172 &DOOH +RVSLWDO

,1&$ $YHQLGD *UDQ 9tD &ROyQ

GH QRYHPEUH

Pregó del Dijous Bo 2012

2
#PO WFTQSF B UPUT
&O BRVFTUB FTHMÏTJB B 4BOUB .BSJB MB .BKPS N IJ
IBO CBUJBU FO BRVFTUB FTHMÏTJB IJ IF GFU MB DPNVOJØ
FO BRVFTUB FTHMÏTJB IF WFOHVU BNC FMT NFVT QBESJOT B
NJTTB FO BRVFTU UFNQMF GBTDJOBOU PO N FNPDJPOBWB J
TF N QPTBWB MB QFMM EF QVOUB GB VOT JOTUBOUT FTDPMUBOU
VO KPWF EF BOZT RVF N IBO EJU RVF ÏT PSHBOJTUB FT
DPMBOFU FO BRVFTUB NFSBWFMMPTB OBV EF 4BOUB .BSJB MB
.BKPS DSFD RVF T IJ IBVSJB EF WFOJS NÏT DPN B NÓOJN
B SFTQJSBS QBV RVF ÏT FM RVF BWVJ FO EJB OFDFTTJUBN
UPUT QBV FTQJSJUVBM
4FOZPS CBUMF HSËDJFT QFS IBWFS NF DPOWJEBU ÏT UPU
VO IPOPS QFS B VO JORVFS 1SFTJEFOU VO MVYF UFOJS MP
BRVÓ EF WFSJUBU * B UPUT WPTBMUSFT
&N TFOU VO DBQFMMË VO DBQFMMË EJFOU BJYÛ QFSÛ MB
WFSJUBU ÏT RVF FM NJTTBUHF TFNQSF ÏT JNQPSUBOU QFSÛ FM
DPN IP ÏT TFNQSF NPMU NÏT .JSBV IF UFOHVU MB TPSU
EF DPOÒJYFS FMT NFV RVBUSF QBESJOT MB QBESJOB $BUBMJ
OB FM QBESÓ .POUTFSSBU FM UJUP 5PNFV J MB UJUB .BSJB RVF
TF O WB BOBS GB NPMU QPD UFNQT
%F WFSJUBU RVF TØO E BRVFTUFT QFSTPOFT RVF MFT UFOD
BRVÓ J MFT UFOD BRVÓ B USBWÏT EFMT WBMPST BRVFTUB FT
TÒODJB FTQJSJUVBM RVF KP DSFD RVF USJTUBNFOU OP IFN EF
QFSNFUSF RVF TF TFHVFJYJ QFSEFOU 4FSJB NPMU GËDJM BSB
PNQMJS NF MB CPDB QBSMBOU E JEFOUJUBU QBSMBOU EF MMFO
HVB

4Ó UPUT IP TBCFN QFSÛ TJ UPUT TBCFN QFS RVÒ FT
UBN E BRVFTUB NBOFSB &M 4S #BUMF BSB FOT DPNFOUBWB
RVF FTUBN FO VO NPNFOU DPNQMJDBU J OP FO TPSUJSFN
RVJ IP IB EJU BJYÛ RVF OP FO TPSUJSFN &M NFV QBESÓ
WB NFOKBS SBUFT B MB CBUBMMB EF M &CSF FN DPOUBWB J FO
WB TPSUJS J FN WB FTUJNBS 7BSFO QBTTBS VOB HVFSSB ²T
DMBS RVF UBNCÏ ÏT VOB TJUVBDJØ IPTUJM MB RVF FT WJV BWVJ
FO EJB J RVF NPMUT EF KPWFT TF O WBO EFTQSÏT E IBWFS
BDBCBU MB DBSSFSB
1FSÛ FM NØO FTUË FO VO NPNFOU EF DBOWJ J KP TFHVJ
SÏ DSFJFOU EF NBOFSB PQUJNJTUB GFSNBNFOU RVF RVBO
WF VO DBOWJ M IFN E BGSPOUBS J GPSB QPS ²T DMBS RVF FOT
WÏOFO TBCBUBEFT EF QFSUPU ÏT DMBS RVF O IJ IB RVBMDVO
RVF WBMESJB NÏT RVF RVFEËT B DB TFWB ÏT DMBS RVF IJ
IB TJUVBDJPOT RVF OP QPEFN DPOUSPMBS JNQPOEFSBCMFT
)J IB CPOB HFOU J IJ IB HFOU RVF ÏT qualificable E VOB
BMUSB NBOFSB QFSÛ BJYÛ ÏT DPOEJDJØ IVNBOB
5FOD VO CPO BNJD DBQFMMË RVF M BMUSF EJB N FYQMJDB
WB i+PBO FOT RVFJYBN EF UPU w ²T MFHÓUJN FOT RVFJ
YBN EFMT QPMÓUJDT FOT RVFJYBN EF MB TPDJFUBU 6O NP
NFOU /PTBMUSFT TPN MB TPDJFUBU FMT QPMÓUJDT RVF UFOJN
TØO EF MB OPTUSB TPDJFUBU * TJ SFTVMUB RVF OPTBMUSFT FOT
IFN FYDFEJU J RVF ÏT MB TPDJFUBU MB RVF IB FTUBU VO QPD
NBMBMUB * TJ TPN OPTBMUSFT NBUFJYPT FMT RVF FO DPNQ
UFT EF RVFJYBS OPT IBVSÓFN EF QFOTBS FO QPTJUJV QFO
TBS FO FM RVF UFOJN BWVJ FO EJB QFS TPSUJS FOEBWBOU +B
O IJ IB QSPV

5FOD MB TFOTBDJØ RVF FOT FTUBN QPTBOU VO FTDVU
B EBWBOU J BJYÛ GB RVF DPTUJ NPMU HSBUBS J USPCBS FM DP
SFU RVF KP TFNQSF DSFVSÏ RVF CBUFHB $SFD GFSNBNFOU
RVF DPN EFJB MB NFWB QBESJOB $BUBMJOB BM DFM TJB IFN
EF EPOBS VOB EJUBEB EF NFM confiar VO QPD NÏT FO MB
HFOU OP BOFN B DSFNBS M BSCSF UPU E VOB B QPD B QPD
&TDPMUFN MFT QFSTPOFT RVÒ EJVFO QFOTFN FO QP
TJUJV +P DSFD RVF TJ DBEB VO SFBMNFOU IP GFJN BJYÓ
DPN FMT OPTUSFT QBESJOT TPSUJSFO E VOB HVFSSB UFSSJCMF
E BRVFTUB CBUBMMB FO TPSUJSFN HVBOZBEPST QFSÛ IFN
EF DPNFOÎBS DBEB VO EJOT FM TFV SFEPM
+P UFOD NPMUT EF SFDPSET E *ODB ÏT WFSB RVF BSB
OP IJ WJTD WJTD B "MDÞEJB TØO DJSDVNTUËODJFT QFSÛ ÏT
WFSB RVF FMT NFVT QBSFT UPUB MB NFWB GBNÓMJB ÏT E *ODB
FODBSB RVF QFS WFOUVSB IJ IB VO SFQBESÓ RVF FN TPOB
RVF WB QFSESF FM DBSSP QFS -MVCÓ
/P IJ IB EJB RVF KP OP WÏOHVJ BM QPCMF J RVF OP SF
DPSEJ UPUB MB NFWB JOGËODJB 3FDPSE FM NFV QBESÓ .POU
TFSSBU RVF FN EFJB i"OFN B MB finca, BSB SFHBSËT MFT
UPNBUJHVFSFT UVw B M FTUJV J NF O BOBWB J N BNPMMBWB
VOB NËOFHB HSPTTB P KP FSB QFUJU J BMMÛ QBSFJYJB NÏT
HSPT QFSÛ FSB VOB NBOHVFSB VO EPMM E BJHVB J KP CFWJB
E BRVFMMB BJHVB SFHBWB MFT UPNBUJHVFSFT FO FMT TPMDT
J FSB GFMJÎ .F O SFDPSE E VO MMPD RVF MJ EFJFO FM DBSSJ
UP PO WFOJFO MMFQPMJFT J BMUSFT DPTFT KP EFWJB UFOJS P
BOZT J MB QBESJOB FN EFJB i2VÒ ÏT RVF WPMT BSB w
i7VMM BRVFTUB DBSFUB EFM EJNPOJ w * FN WB DPNQSBS VOB
DBSFUB E BRVFTUFT EF QMËTUJD RVF GFJFO WFSNFMMFT EFM
EJNPOJ 7ËSFN WFOJS B NJTTB DPN RVBMTFWPM EJVNFOHF
J FOT WËSFN TFVSF QFS EBSSFSF +P IP WBJH QBTTBS NPMU
NBMBNFOU QFSRVÒ FO FM NPNFOU FO RVÒ FM DBQFMMË EJV
iRVF UPUIPN FT QPTJ ESFUw KP OP N IJ WPMJB QPTBS QFS
RVÒ UFOJB MB DBSFUB BNBHBEB J MFT EPOFT EF EBSSFSF FN
NJSBWFO J KP MJ EFJB i1BESJOB QBESJOB RVÒ GBJH BNC
MB DBSFUB w
"RVÓ KP IJ IF WJTDVU NPNFOUT FTQFDJBMT )J IBWJB VO
CBS RVF FT EFJB T "SHFOUÓ KP IJ BOBWB B CFSFOBS FMT EJ
KPVT BNC FM QBESÓ )J IB VOB GSBTF RVF N BHSBEB NPMU

RVF ÏT OP ÏT WJVSF B .BMMPSDB ÏT WJVSF .BMMPSDB 1PESÓ
FN BQMJDBS MB B *ODB OP ÏT WJVSF B *ODB ÏT WJVSF *ODB
-FT QFSTPOFT BNC FMT TFOUJNFOUT RVF VO UÏ EFM QBTTBU
J RVF WPM QFS BM GVUVS 5BNCÏ WBJH GFS FM TFSWFJ FO BRVFMM
RVBSUFS EF DBWBMMFSJB RVF BSB FTUË QSFDJØT J PO BSB WBO
GFOU BRVFMMFT JOTUBMrMBDJPOT GSBODBNFOU NPEFSOFT
.JSBV FMT NBJFT EJVFO RVF EJB EF EFTFNCSF
T BDBCB FM NØO 1FSEPOBV NF QFSÛ FM NØO QFS WFO
UVSB OP T BDBCBSË BNC VO DBUBDMJTNF DPN FO VOB QFM
MÓDVMB PO RVFJFO UPUT FMT edificis, RVF FSB VO EFTBTUSF
QFSÛ UBM WFHBEB OP ÏT WFSB RVF BDBCBSË BJYÓ "SB CÏ
UBM WFHBEB UPUT IFN E BENFUSF RVF FM NØO DPN FM DP
neixíem fins ara sí que s’està acabant...
"JYÓ J TJ FO MMPD EF QFOTBS FO MB QPS EFMT DBOWJT QFS
RVÒ OP QFOTBN DPN EFJB BCBOT FO QPTJUJV 1FS RVÒ
OP QFOTBN RVF QFS WFOUVSB DBOWJBS EF QBSUJUVSB QFS
B BRVFTUB OPWB NÞTJDB RVF FOT UPDBSË JOUFSQSFUBS JO
EJWJEVBMNFOU J DPMrMFDUJWBNFOU B MB TPDJFUBU OP ÏT VOB
PQPSUVOJUBU EF DBOWJ /P QFOTFN FO OFHBUJV OP QFO
TFN RVF UPU E VOB TJ IJ IB E IBWFS VO DBOWJ FO FM NØO
FO MB TPDJFUBU FOUSF MFT QFSTPOFT KB WPM EJS RVF BJYÛ
TF O WB FO PSSJT /P RVF T BDBCJ 4FNQSF DSFVSÏ RVF
EF WFHBEFT ÏT CP UPDBS GPOT
%F WFHBEFT RVBO UPRVFT GPOT ÏT QFSRVÒ TBQT DPOT
DJFOUNFOU RVF FM RVF U JOUFSFTTB ÏT UPDBS FO UFSSB QBJS
VO JOTUBOU BRVFMM NPNFOU J QFOTBS RVF BSB UFOT UPUFT
MFT PQPSUVOJUBUT EFM NØO QFS QSFOESF DBQ BM DBNÓ RVF
WVMHVJT ²T CP EF WFHBEFT UPDBS GPOT QFSÛ B DPOTDJ
ÒODJB " NJ N IB QBTTBU FNPDJPOBMNFOU QSPGFTTJPOBM
NFOU 2VJ NÏT RVJ NBODP IP IB GFU OJOHÞ TF O TBMWB
²T WFS RVF EFJB VOB DPTB EF MB QBSUJUVSB J IP EFJB
FO VO TFOUJU NÏT P NFOZT figurat. -B QFÎB RVF FTUË TP
OBOU BSB OP BHSBEB B HBJSF EF HFOU 1BSMBWB EF SFMJHJØ
EF QPMÓUJDB QPESÓFN QBSMBS EF DPOFJYFNFOUT E FEVDB
DJØ ²T VOB QBSUJUVSB RVF OFDFTTJUB TFS SFFTDSJUB 'FJN
NPMUB EF WJB
"CBOT QBSMBWB BNC FM QBSF 4JNØ oB RVJ WVMM BHSBJS
EF WFSJUBU RVF N IBHJ EPOBU UPUFT MFT GBDJMJUBUT QFS FT

3

GH QRYHPEUH

4

TFS BRVÓ BWVJo RVF MB TPDJFUBU GB NBTTB WJB J RVF EF
WFHBEFT ÏT DFSU RVF BM final EFM EJB OP FOT BUVSBN B
EFNBOBS OPT RVÒ IFN GFU BWVJ RVÒ IFN WJTDVU BWVJ
DPN FOT IFN TFOUJU BNC OPTBMUSFT NBUFJYPT )FN GFU
FM CÏ B BMHÞ
4VQÛT RVF FTUBSFV E BDPSE RVF GFS FM CÏ B RVBMDÞ
UPSOB FM EPCMF P FM USJQMF 4J IP GFJN FTUJD DPOWFOÎVU
RVF GVODJPOBSFN NÏT CÏ TJ IFN EF DBOWJBS VOB QBS
UJUVSB DPN FO BRVFTU NPNFOU MB DBOWJBN J OP QBTTB
SFT 'PSB QPS EFMT DBOWJT GPSB QPS EF MFT OPWFUBUT / IF
FOGSPOUBEFT J NPMUFT QFSTPOBMT QSPGFTTJPOBMT )F DBJ
HVU DPN IF EJU QFSÛ IF BJYFDBU FM DBQ J TPN BRVÓ HSË
DJFT B MB NFWB GBNÓMJB J BMT WBMPST RVF N IBO JNCVÕU FO
FMT RVBMT N IBO TVCNFSHJU FM EJB B EJB J FMT FOZPS
4PN EFMT RVF QFOTFO RVF BJYÛ KB OP ÏT VOB DSJTJ FM
RVJ FT QFOTB RVF T BDBCBSË FTUË FRVJWPDBEÓTTJN /P
FO TPSUJSFN OJ E BRVÓ B DJOD BOZT OJ E BRVÓ B EFV OJ
E BRVÓ B WJOU 1FSÛ ÏT RVF OP O IFN EF TPSUJU ÏT RVF
FOT IFN EF NFOUBMJU[BS RVF ÏT VOB OPWB ÒQPDB RVF
IFN EF TFS GPSUT RVF ÏT VOB BMUSB IJTUÛSJB KB FTUË 0
WPMFN FM RVF QBTTBWB BCBOT RVBO GÒJFN IJQPUFRVFT
RVF OP IBWÓFN EF GFS
²T VOB TJUVBDJØ EFTBHSBEBCMF QFSRVÒ ÏT VOB USBOT
JDJØ VO DBOWJ TJNQMFNFOU IFN E BQSFOESF B BEBQUBS
OPT IJ )FN EF UFOJS VO QPD EF GF EF confiança, EF
QFOTBNFOU FO QPTJUJV QSJNFS EJOT DB OPTUSB BM OPTUSF
SFEPM J BJYÛ BVUPNËUJDBNFOU FT USBOTNFUSË B UPUIPN
O FTUJD BCTPMVUBNFOU DPOWFOÎVU
- ÞOJDB NBOFSB EF TPSUJS OF ÏT BTTVNJOU VOB HSBO
DBQBDJUBU oRVF FTUJD DPOWFOÎVU RVF UPUIPN QPU UFOJSo
E BEBQUBDJØ . BHSBEB NÏT TFOUJS BRVFTU NPNFOU DPN
VOB DPOWFSTB BNC WPTBMUSFT WFJH TPNSJVSFT J KP TPN
EFMT RVF QFOTFO RVF VO TPNSJVSF GB NJSBDMFT J OP ÏT
VOB EJUB RVBMTFWPM

"CBOT BNC FM TFOZPS CBUMF QBSMËWFN EF QPMÓUJDB
E FTHMÏTJB &MT OPVT UFNQT PCMJHVFO B OPVT NJTTBUHFT J
B OPWFT NBOFSFT EF DPNVOJDBS MPT
&M QBSF 4JNØ N IB EFNPTUSBU VOB PCFSUVSB NFOUBM
VOB UPMFSËODJB VOB HFOFSPTJUBU ÏT VOB QFSTPOB FT
QMÒOEJEB 4PV MB HFOU RVF UFOJV M PQPSUVOJUBU EF GFS RVF
NBOUFOJOU BRVFTUT WBMPST FO QPMÓUJDB FO MB SFMJHJØ FM
NJTTBUHF EF %ÏV BSSJCJ J RVF MFT FTHMÏTJFT OP FTUJHVJO
UBOU EF UFNQT QMFOFT QFSÛ QMFOFT E BJSF OPNÏT TJOØ
QMFOFT EF MFT QFSTPOFT RVF WVMHVJO DSFVSF
" M FVDBSJTUJB IJ IB VO NPNFOU NPMU CFMM RVF ÏT
RVBO FM DBQFMMË EJV iEPOBV WPT MB QBVw .JSBOU BM EFM
DPTUBU J GFOU VO TPNSJVSF EFTFOFT E ËOJNFT BNC VOB
TJNQMF NJSBEB QPEFV USBOTNFUSF BNPS TJNQBUJB VO
TPNSJVSF
"SB WPMESJB EFNBOBS MB DPMrMBCPSBDJØ EF UPUT FMT OJOT
RVF TVSUJO BRVÓ BM EBWBOU B M BMUBS J EF EVFT QBESJOFT
4Ï RVF ÏT FM QSJNFS QSFHØ OP FTDSJU EFM %JKPVT #P
HSBWBV MP USBOTDSJWJV MP FMT UFNQT DBOWJFO OP ÏT FM
RVÒ ÏT FM DPN ²T USBOTNFUSF NPMU FNPDJPOT EFT EF
MB QBSBVMB MB NÞTJDB "RVFTU NPNFOU OP ÏT NËHJB
ÏT VO EFUBMM RVF FTQFS RVF VT BHSBEJ $BEB VO EF WP
TBMUSFT BHVBOUBSË VO TPCSF 4J M PCSJV IJ UFOJN MB % MB
* MB + MB 0 MB 6 MB 4 MB # J MB 0 " NJ N IBO JOTQJSBU FM
RVF DSFD RVF ÏT BRVFTUB HSBO fira J QFS RVÒ OP EJS IP
VOB GFTUB CFO OPTUSB WJTDB FM %JKPVT #P QFSRVÒ ÏT VO
EJB *NQPSUBOU +PJØT 0SJHJOBM ÁOJD 4FOTBDJPOBM #P J
0NOJQSFTFOU ÏT OPTUSF J OP FOT FM MMFWB OJOHÞ 7*4$"
&- %*+064 #0 7*4$" */$" 7JTDB #POB OJU B UPUT
HSËDJFT

+PBO .POTF
1SFHPOFS EFM %JKPVT #P

GH QRYHPEUH

Premis Dijous Bo 2013

6

&M 1MF NVOJDJQBM BNC MB TFMFDDJØ QSÒWJB EFM
$POTFMM .VOJDJQBM EF $VMUVSB WB BQSPWBS MB EFTJHOBDJØ
EFMT HVBSEPOBUT FO FM NBSD EF MB DPOWPDBUÛSJB EFMT
1SFNJT %JKPVT #P "RVFTUT QSFNJT WPMFO TFS VO
SFDPOFJYFNFOU BMT IPNFT J EPOFT J B MFT FOUJUBUT RVF IBO
GFU MB TFWB BQPSUBDJØ QFSRVÒ MB OPTUSB DJVUBU QSPHSFTTJ
EFT EF EJGFSFOUT WFTTBOUT %FT EF M "KVOUBNFOU J FO
OPN EF MB DJVUBEBOJB FYQSFTTBN MB OPTUSB GFMJDJUBDJØ
BMT HVBSEPOBUT
1SFNJ E )POPS %JKPVT #P B MFT NPOHFT KFSÛOJNFT E *ODB
-FT NPOHFT KFSÛOJNFT TØO MB JOTUJUVDJØ SFMJHJPTB
NÏT BOUJHB E *ODB %FT EF M BOZ EF GPSNB
JOJOUFSSPNQVEB FTUBO B *ODB QSJNFS BM QVJH EF 4BOUB
.BHEBMFOB J EFTQSÏT BM TFSSBM EFMT .PMJOT
&M DPOWFOU EF 4BOU #BSUPNFV IB FTUBU VO MMPD EF
QSFHËSJB NPMU FTUJNBU QFS UPUT FMT JORVFST J QFSTPOFT EF
MB DPNBSDB -FT NPOHFT IBO UFOHVU DVSB EVSBOU TFHMFT
E VO QBUSJNPOJ BSUÓTUJD RVF FODBSB BSB DPOTFSWFO J RVF
IBO QPUFODJBU BNC M PCFSUVSB NÏT FYUFOTB E VO NVTFV
RVF QPU TFS WJTJUBU "RVFTUB QBTTB M IBO EVJUB B UFSNF
BNC MB DPMrMBCPSBDJØ EFTJOUFSFTTBEB E VO DPMrMFDUJV
E JORVFST
" NÏT EVSBOU UPU M BOZ FT SFBMJU[FO WJTJUFT HVJBEFT
DPODFSUBEFT EF MB 6*# J DPMrMFHJT E *ODB &M UFNQMF J FM
DPOWFOU IBO FTUBU TFNQSF PCFSUT B HSVQT J QFSTPOFT
RVF DFSRVFO FTUPOFT EF QSFHËSJB 4 IB EF UFOJS FO
DPNQUF RVF UPU FM DPOWFOU UÏ MB classificació EF CÏ
E JOUFSÒT DVMUVSBM
" UPU BJYÛ TF MJ IB EF TVNBS MB GBNB FTUFTB QFS UPU
.BMMPSDB QFS MB WJEB J WJSUVUT EF MB WFOFSBCMF TPS $MBSB
"OESFV RVF WB WJVSF FO BRVFTU DPOWFOU
1SFNJ %JKPVT #P EF $PNVOJDBDJØ B *ODB 3BEJP IFSFWB EF
3BEJP #BMFBS *ODB J B UPU M FRVJQ IJTUÛSJD EF QFSJPEJTUFT
&OHVBOZ T IB EFDJEJU HVBSEPOBS VO NJUKË JOGPSNBUJV

RVF T IB PDVQBU J QSFPDVQBU QFS SFDPMMJS FM RVF QBTTB FO
MB OPTUSB SFBMJUBU NÏT RVPUJEJBOB J EJGPOESF MFT QFUJUFT
IJTUÛSJFT EF DBEB EJB MFT OPTUSFT
1BSMBN E VOB FNJTTPSB DPN 3BEJP #BMFBS *ODB RVF
WB OÏJYFS FM FO VO NPNFOU EF NPMUT DBOWJT &O
FMT JOJDJT WB UFOJS VOB QSPHSBNBDJØ MPDBM FMT
TFU EJFT EF MB TFUNBOB J UFOHVÏ DPN B QSJNFS EJSFDUPS
M IJTUÛSJD 1BDP 'MJY
1FS M FNJTTPSB MMJHBEB B M BWJOHVEB EFMT 3FJT $BUÛMJDT
IBO QBTTBU NPMUT QSPGFTTJPOBMT RVF IJ IBO UFOHVU VO
QVOU E JOJDJ P EF GPSNBDJØ FO MFT TFWFT DBSSFSFT
1BSMBN FOUSF E BMUSFT EF $SJTUØCBM 1FMÈF[ ,JLB
3BNJT .BSHBMJEB 4PMJWFMMBT .BSJB $BNQBOFS 1FSF
4VSFEB .JRVFM -MBCSÏT -JOB 1POT 4BOESB -MBCSÏT P
$SJTUØCBM .V×P[ 5BNCÏ IJ IB IBHVU DPMrMBCPSBEPST
IJTUÛSJDT EFTUBDBUT DPN "OESFV 2VFUHMBT #JFM 1JFSBT
P 4BOUJBHP $PSUÒT
"RVFTUFT QFSTPOFT IBO QBSUJDJQBU E VO NBUFJY
FTQFSJU E VO NBUFJY QSPKFDUF RVF FSB FM E BSSJCBS B
USBWÏT EF MFT POFT B MB HFOU E *ODB * EF UPUB MB DPNBSDB
&M NBUFJY FTQFSJU EFMT DPNFOÎBNFOUT MFT NBUFJYFT
dificultats NBMHSBU RVF UFOHVJO VO BMUSF OPN J MB NBUFJYB
JMrMVTJØ ÏT FM RVF DPOUJOVB NBSDBOU MB MÓOJB BDUVBMNFOU
1SFNJ %JKPVT #P E "DDJØ $ÓWJDB J 4PDJBM B "NBEJCB
-B TPMJEBSJUBU J MB UBTDB FO GBWPS EFMT BMUSFT TØO
WBMPST RVF BWVJ EJB FOT GBO NÏT GBMUB RVF NBJ &OHVBOZ
M FOUJUBU HVBOZBEPSB GB GFJOB FO M ËNCJU EF .BMMPSDB
QFSÛ UÏ EFT EF GB BOZT VOB FTQFDJBM WJODVMBDJØ BNC
*ODB 1BSMBN E "NBEJCB VOB FOUJUBU TFOTF ËOJN EF
MVDSF GVOEBEB FM
"RVFTUB PSHBOJU[BDJØ WB TPSHJS QFS EPOBS SFTQPTUB B
MFT OFDFTTJUBUT E BUFODJØ EF MFT GBNÓMJFT BNC fills BNC
EJTDBQBDJUBU JOUFMrMFDUVBM J EBWBOU MB GBMUB EF SFDVSTPT
E PDJ J EF DPODJMJBDJØ EF MB WJEB GBNJMJBS J MBCPSBM
FYJTUFOUT MMBWPST

- PCKFDUJV E "NBEJCB ÏT BVHNFOUBS MB RVBMJUBU EF
WJEB EF MFT QFSTPOFT BNC EJTDBQBDJUBU JOUFMrMFDUVBM J MB
EF MFT TFWFT QSÛQJFT GBNÓMJFT J FT configura QFS TFSWJS
EF YBSYB EF TVQPSU JOUFHSBM
1SFUÏO EPOBS SFTQPTUB EF GPSNB HMPCBM B MFT TFWFT
OFDFTTJUBUT PGFSJOU TFSWFJT EF DPODJMJBDJØ GBNJMJBS
BUFODJØ EJàSOB SFTJEFODJBM SFTQJS GBNJMJBS J PDJ B NÏT EF
DSFBS VO GÛSVN EF USPCBEB SFMBDJØ J EFTFOWPMVQBNFOU
QFS B MFT GBNÓMJFT J RVBMTFWPM BMUSF RVF FT QSFDJTJ
1SFNJ %JKPVT #P EF M &TQPSU B #FSOBU $BCSFS (PO[ÈMF[
#FSOBU $BCSFS IB EFEJDBU NPMT BOZT EF MB TFWB WJEB
BM GVUCPM E *ODB EF GPSNB BMUSVJTUB 4 IB EF SFDPSEBS MB
TFWB UBTDB DPN B ËSCJUSF BJYÓ DPN MB GVOEBDJØ EFM $MVC
&TQPSUJV #FBUP 3BNPO -MVMM FO FMT QSJNFST UFNQT BNC
BMVNOFT EF M FTNFOUBU DPMrMFHJ J NÏT FOEBWBOU BNC
OJOT E BMUSFT QSPDFEÒODJFT
"RVFTUB UBTDB GPV FOPSNFNFOU QPTJUJWB QFS BM GVUCPM
JORVFS KB RVF WB BOJNBS B UPU VO HSVQ JNQPSUBOU EF
OJOT J BEPMFTDFOUT B QSBDUJDBS FTQPSUT J B JNQMJDBS MFT
GBNÓMJFT FO BRVFTU NØO
5BNQPD OP FT QPU EFJYBS EF CBOEB MB TFWB UBTDB
JOGPSNBUJWB SFGFSFOU BM GVUCPM EFTUBDB DPN B DSPOJTUB
FTQPSUJV BM TFUNBOBSJ %JKPVT J BMUSFT NJUKBOT FTDSJUT J
EJHJUBMT
1SFNJ %JKPVT #P EF MFT "SUT MFT $JÒODJFT J MB $VMUVSB B
1FESP #BMMFTUFS EFM 3FZ
-B TFWB biografia ÏT BNQMÓTTJNB 7B BSSJCBS B *ODB
EFTUJOBU DPN B NFTUSF EFT EF 7BMÒODJB QFS GFS GFJOB B
MFT MMBWPST DPOFHVEFT DPN iTFT &TDPMFT /PWFTw RVF
EFTQSÏT BHBGBSJFO FM OPN EF $PMrMFHJ -MFWBOU %FT EFM
QSJNFS NPNFOU J fins B MB TFWB KVCJMBDJØ WB FYFSDJS DPN
B EJSFDUPS
&O FM USBOTDVST EFMT BOZT WB GFS GFJOB QFS EPOBS NÏT
RVBMJUBU BM DFOUSF QFS BHFSNBOBS B UPUT FMT QSPGFTTPST
J QFS FTUBS BM DPTUBU EFMT BMVNOFT J EFMT QBSFT 7B TFS

BSUÓGFY E VOB FTDPMB eficient FO VO NPNFOU FO RVÒ MFT
FTDPMFT FTUBUBMT OP FTUBWFO B QSJNFSB MÓOJB FEVDBUJWB
FOGSPOU EF M FNQFOUB EFMT DPMrMFHJT QSJWBUT B *ODB
7B TFS DSFBEPS EF MB SFWJTUB FTDPMBS 1VJH .BKPS
TFNQSF BNC VO HSBO DPOUBDUF BNC MB SFWJTUB NFOTVBM
RVF TPSUJB EF MB QBSSÛRVJB EF 4BOUB .BSJB MB .BKPS
/PWB +PWFOUVU EF GFU TF O SFBMJU[BSFO BMHVOT OÞNFSPT
EF GPSNB DPOKVOUB
5BNCÏ EFTUBDË M PSHBOJU[BDJØ EFM $PODVST EF $PSBMT
&TDPMBST RVF WB BSSJCBS B UFOJS VO HSBO QSFTUJHJ BJYÓ
DPN FM $PODVST -PDBM EF 5BSHFUFT EF /BEBM RVF FODBSB
BSB QFSWJV &T WB JOWPMVDSBS FO FM .FOKBEPS 4PDJBM
E *ODB J UBNCÏ DPN B SFHJEPS FO MB NJMMPSB EF MB DJVUBU
4F M DPOFJY QFS TFS VO USFCBMMBEPS JODBOTBCMF VOB HSBO
QFSTPOB J QFS MB TFWB JNQMJDBDJØ FO FM NØO EF MB DVMUVSB
JORVFSB
1SFNJ %JKPVT #P E &DPOPNJB B M FTUBCMJNFOU $BO 1FSF
" final EFM TFHMF 9*9 WB OÏJYFS B *ODB VOB HSBO CPUJHB
EF UFJYJUT J NFSDFSJB #FO BWJBU FT EPOË B DPOÒJYFS QFS
MB TFWB CPOB GFJOB QFS MB NJMMPS DBQBDJUBU E FTDPMMJS
CPOT QSPEVDUFT J QFM TFV CPO USBDUF
&M OFHPDJ GBNJMJBS T BOË BNQMJBOU fins B MÓNJUT
JNQFOTBCMFT %FTQSÏT EFM QBT EF MFT EVFT QSJNFSFT
HFOFSBDJPOT GBNJMJBST M BOZ BMMÛ RVF FSB $BO 1FSF
FT WB EJWJEJS FO EVFT CPUJHVFT MB EF TFNQSF FT RVFEË
BNC FMT UFJYJUT J FT DSFË VOB NFSDFSJB
"WVJ $BO 1FSF KB WB QFS MB DJORVFOB HFOFSBDJØ
GBNJMJBS ÏT FODBSB BSB DPOFHVU BNC FM OPN PSJHJOBSJ J
EPOBOU VO TFSWFJ QSPQFS J QFSTPOBM B MB QMBÎB E &TQBOZB
-B TFWB USBKFDUÛSJB DPOUJOVBEB fins BMT OPTUSFT EJFT J
FODBSB FO BDUJV J MB DBQBDJUBU EF TFS VO FTUBCMJNFOU
RVF T IB BOBU BDUVBMJU[BOU J SFOPWBOU BNC FM QBT EFMT
BOZT M IBO GFU NFSFJYFEPS E BRVFTU HVBSEØ ²T UBNCÏ
VO SFDPOFJYFNFOU BM QFUJU DPNFSÎ EF TFNQSF BM EF UPUB
MB WJEB E *ODB BM RVF FTUË B QSPQ EFM DJVUBEË J DPOFJY FM
DMJFOU EF QSJNFSB NË

7

GH QRYHPEUH

El Dijous Bo, una tradició que perdura

8

4J WPMFN ÏTTFS TJODFST IFN EF EJS RVF B *ODB OP
TPN HBJSF BGFDUBUT B DPOTFSWBS J SFWJVSF MFT OPTUSFT
USBEJDJPOT NÏT BWJBU FO DSFBN EF OPWFT J NPMUFT
WFHBEFT TFOTF TFOUJU OJ DPOUJOHVUT
/P PCTUBOU BJYÛ IFN EF DPOWFOJS RVF FM %JKPVT
#P QFSEVSB BOZ SFSF BOZ QFM OPWFNCSF UFOJN VOB
fita JNQPSUBOU QFS B MB OPTUSB DJVUBU 6OB fita RVF IFN
IFSFUBU EFMT OPTUSFT NBKPST J RVF DPOUJOVB QFSRVÒ KB
GPSNB QBSU EF MB OPTUSB JEJPTJODSËTJB EFM OPTUSF UBSBOOË
2VÒ TFSJB E *ODB TFOTF FM %JKPVT #P 5BM WFHBEB UBNCÏ
QPESÓFN EJS RVÒ TFSJB .BMMPSDB TFOTF FM %JKPVT #P
"RVFTU ÏT VO EJB EF UPU .BMMPSDB EF UPUFT MFT DPOUSBEFT
EF M JMMB FT QSPHSBNFO QFS QPEFS WFOJS B *ODB BRVFTUB
EJBEB 'B NPMUT BOZT KB WBJH FTDSJVSF
%F .BMMPSDB O ÏT VO EJB
*ODB MB DBQJUBM
$JVUBEBOT OP IP QSFOHVFV B NBM
RVF OPNÏT ÏT QFS VO EJB
* EF GFU FODBSB RVF UBO TPMT TJHVJ QFS VO EJB UPUT FMT
DBNJOT TFNCMB RVF EVFO B *ODB * BRVFTU EJB UPUT TØO
VO QPD JORVFST J HBVEFJYFO EFM OPTUSF %JKPVT #P &N
EJSFV RVF OP ÏT FM NBUFJY FM %JKPVT #P E BOUBOZ BM E BSB
J VT EJSÏ RVF OP VT NBODB SBØ FMT UFNQT IBO DBOWJBU
OPTBMUSFT NBUFJYPT OP TPN FMT E BIJS TPN FMT E BWVJ
&ODBSB RVF TPN NPMUT FMT RVF SFDPSEBN RVBO FSB VO
EJB QVSBNFOU DPNFSDJBM PO FT GFJFO HSBOT PQFSBDJPOT
DPNFSDJBMT FMT QBHFTPT FT QSPWFÕFO EF UPU FM OFDFTTBSJ
QFS B MB TFNCSB J QFS GFS MFT NBUBODFT EFM QPSD .PMUB
NBRVJOËSJB OPWB FT DPNQSBWB BRVFTU EJB UBNCÏ
MB HFOU aprofitava QFS DPNQSBS DPTFT RVF FO BRVFMM
NPNFOU FSFO NBUÒSJB EF MVYF QFS FYFNQMF VO DPUYF
VOB CBSDB P OP UBOU EF MVYF DPN QPEJB TFS VO USBDUPS

VO SFNPMD P TJNQMFNFOU BTTBCFOUBS TF EFMT EBSSFST
EFTDPCSJNFOUT RVF T IBWJFO GFU FO FMT EBSSFST BOZT QFS
BMMFVHFSJS P GBDJMJUBS MFT GFJOFT EFM DBNQ P MFT EF MB DBTB
5BNCÏ FSB VOB CPOB PDBTJØ QFS DPNQSBS MFT PMJWFT QFS
USFODBS TBMBS P MFT QBOTJEFT QFS USFNQBS &MT JOGBOUT
UBNCÏ FTQFSBWFO FM TJVSFMM P MB MMFQPMJB 1PUTFS BWVJ MB
HFOU OP IJ WÏOHVJ BNC MB JEFB EF GFS HSBOT DPNQSFT
BWVJ UFOJN UPU M BOZ QFS DPNQSBS J BSB BNC MB DSJTJ IP GB
NBODP QFSÛ FM %JKPVT #P ÏT VO HSBO NPTUSBEPS PO MB
HFOU WFV NPMUFT DPTFT J E BMHVOFT T FOBNPSB RVBO OP
UBTUB BRVFMM USPT EF DPDB P VOB QBOBEB P VOT CVOZPMT
J TJ TØO EFMT NÏT TPSUBUT QPEFO UBTUBS MFT EFMÓDJFT EFMT
OPTUSFT DFMMFST * NÏT TJ DPNQBSUFJYFO MFT USBEJDJPOT
JORVFSFT DPNQSBSBO FM SPTBSJ QFS BMT NÏT QFUJUT FM
UPSSØ J FMT CVOZPMT KB RVF MB USBEJDJØ EJV

(BTØMFPT
.BMMPSDB

3FBMJDF ZB TV QFEJEP

(BTPJM EF DBMFGBDDJØ B EPNJDJMJ

GH QRYHPEUH

Antonio Corró, campió de lliga (1944 /45) amb el
FC Barcelona

10

(MPTBS MB QFSTPOBMJUBU J USBKFDUÛSJB FTQPSUJWB E "OUP
OJP &TUFWF $PSSØ
ÏT BOBMJU[BS J SFDPSEBS MB figura E VO
EFMT NJMMPST GVUCPMJTUFT EF UPUT FMT UFNQT
'VUCPMÓTUJDBNFOU QBSMBOU "OUPOJP &TUFWF $PSSØ BSSJ
CË B DPUFT EF HSBO BMÎBEB B MB EÒDBEB EFMT BOZT RVB
SBOUB
%FTQSÏT EF USJPNGBS J EFTUBDBS EF NBOFSB QPEFSP
TB FO MFT files EFM $POTUËODJB EFMT BOZT IJTUÛSJDT FMT
FRVJQT HSBOT EF MB 1FOÓOTVMB WBO QPTBS FM TFV JOUFSÒT
FO MB DPOUSBDUBDJØ EFM KVHBEPS JORVFS &OUSF BRVFTUT DBM
EFTUBDBS FM 'VUCPM $MVC #BSDFMPOB RVF EFTQSÏT E BD
UJWFT HFTUJPOT BNC MB EJSFDUJWB CMBODB WB BDPOTFHVJS FM
TPTQJSBU USBTQËT
5&.103"%" $033» ²4 "-*/&"5 "
1"35*54
&O MB TFWB QSJNFSB UFNQPSBEB DPN B CMBVHSBOB
"OUPOJP $PSSØ FT WB IBWFS E BEBQUBS UBOU B MB WJEB RVP
UJEJBOB EF #BSDFMPOB DPN B M FRVJQ RVF FTUBWB GPSNBU
B CBTF EF HSBOT KVHBEPST #BTJMJP 4FSSB "MEBOB 3J
CBT .POUTFSSBU 7BMM J HFSNBOT (PO[BMP
&O BRVFTUB UFNQPSBEB $PSSØ TFSJB BMJOFBU FO EFV
partits oficials.
$033» $".1*» %& --*(" ".# &- #"3$&-0/"
-B UFNQPSBEB TFSË SFDPSEBEB BNC
NBSDBU JOUFSÒT QFMT TFHVJEPST CMBVHSBOB KB RVF FM TFV
FRVJQ WB BDPOTFHVJS FM UÓUPM EF DBNQJØ EF MMJHB BNC VO
UPUBM EF QVOUT
- FOUSFOBEPS OP FSB BMUSF RVF FM NÓUJD 4BNJUJFS RVF
WB TBCFS EPUBS BNC VOB NPSBM EF GFSSP B UPUT J DBEBT
DVO EFMT DPNQPOFOUT EF MB QMBOUJMMB EF KVHBEPST
" "OUPOJP $PSSØ UÏ M IPOPS EF GPSNBS QBSU E BRVFMMB

IJTUÛSJDB QMBOUJMMB RVF WB BDPOTFHVJS FM UÓUPM EF DBNQJØ
)FVT BRVÓ FMT DPNQPOFOUT RVF WBO QPTTJCJMJUBS BRVFTU
UÓUPM OBDJPOBM
1PSUFST 7FMBTDP J 2VJRVF
%FGFOTFT $BMP $VSUB &MJBT J #FOJUP
.JUKBOT 4BO[ (PO[BMWP ** 3BJDI $BMWFU ;BCBMP $PSSØ
%BWBOUFST 3JCB &TDPMB $ÏTBS (PO[BMP *** #SBWP
3VFEB 4FHVFS 7BMM J .BSUÓO
$BM EFTUBDBS RVF $PSSØ DPOUSJCVJS EF GPSNB OPUBCMF B MB
DPORVFTUB EFM UÓUPM DBEB WFHBEB RVF WB TFS BMJOFBU FO
PQPSUVOJUBUT P QBSUJUT
&O finalitzar BRVFTUB UFNQPSBEB $PSSØ WB DBVTBS CBJYB
BM #BSDFMPOB QFS MB RVBM DPTB FO SFTVN WB QFSUËOZFS
EVFT UFNQPSBEFT B M FRVJQ DBUBMË J FO BRVFTU MBQTVT
EF UFNQT WB TFS BMJOFBU FO VO UPUBM EF QBSUJUT
&O DPOTFRàÒODJB "OUPOJ &TUFWF $PSSØ WB TFS J ÏT
EJOT EF MB QSÛQJB IJTUÛSJB EFM #BSDFMPOB FM QSJNFS NB
MMPSRVÓ RVF WB WFTUJS J WB EFGFOTBS MB DBNJTPMB IJTUÛSJDB
EFM 'VUCPM $MVC #BSDFMPOB
* FM TFV OPN figura FO MMFUSFT E PS EJOT EFM QSPQJ IJT
UPSJBM CBSDFMPOJTUB J EFM $POTUËODJB PO WB SFUPSOBS B
MB UFNQPSBEB RVBO FM QSFTJEFOU EF M FOUJUBU
FSB FM TFNQSF SFDPSEBU "OESÏT #FTUBSE BNC FM TVQPSU
EF EJSFDUJVT EF MB UBMMB EF +BVNF %PNÒOFDI J +BVNF
#FMUSBO 'JOBMNFOU FO FMT NPNFOUT EJGÓDJMT EF M BOZ
FO RVÒ M FRVJQ J FM DMVC WBO FTUBS B QVOU EF EFT
BQBSÒJYFS "OUPOJP $PSSØ FT WB GFS DËSSFD EF MB EJSFDDJØ
UÒDOJDB EF M FRVJQ FO MB TFWB DPOEJDJØ E FOUSFOBEPS J
TVCTUJUVÓ FO FM DËSSFD M FOUSFOBEPS "OUPOJP 3FVT

"OESFV 2VFUHMBT .BSUPSFMM
%JSFDUPS EFM TFUNBOBSJ %JKPVT

GH QRYHPEUH

5PUT FMT FMFNFOUT
EF WBMPS
QBUSJNPOJBM
RVFEBSBO
DBUBMPHBUT BCBOT
EF DPNFOÎBS MFT
PCSFT EF SFGPSNB

La història del Teatre Principal comença a recuperar-se

12

&OHVBOZ FT DPNQMFJYFO BOZT EF M PCFSUVSB EFM
5FBUSF 1SJODJQBM "M MMBSH E BRVFTU TFHMF T IB BDVNVMBU
NPMUB IJTUÛSJB FOUSF FMT NVST E BRVFTU FNCMFNËUJD FEJ
fici J UBNCÏ NPMUT FMFNFOUT RVF QBSMFO E BRVFTU DBNÓ
GFU EFMT EJFT E FTQMFOEPS EFM DJOFNB EFM UFBUSF EFMT
HSBOT DBOUBOUT RVF IJ QBTTBSFO
-FT SFTUFT E BRVFTUB IJTUÛSJB RVF FODBSB SPNBOFO
EJOT EFM 5FBUSF J RVF UFOFO VO WBMPS QBUSJNPOJBM P IJTUÛ
SJD RVFEBSBO JOWFOUBSJBEFT J QSPUFHJEFT QFSRVÒ FO QV
HVJO HBVEJS GVUVSFT HFOFSBDJPOT "RVFTUB GFJOB ÏT GSVJU
E VO BDPSE QSFT QFS VOBOJNJUBU EFM 1MF EF M "KVOUBNFOU
B QSPQPTUB EFMT HSVQT EFM 14. J *OEFQFOEFOUT E *ODB
6O FRVJQ EF UÒDOJDT KB GB NFTPT RVF WF GFOU GFJOB
EF WBMFOU SFDFSDBOU FOUSF FM DPOUJOHVU EFM WFMM 5FBUSF
QFS USFVSF MFT KPJFT RVF T IJ BNBHVFO B EJOT %FTQSÏT
QSPCBCMFNFOU QBTTBSBO B GPSNBS QBSU E VOB FYQPTJDJØ

QFSNBOFOU P EF MB EFDPSBDJØ EFM OPV edifici VOB WFHB
EB RVF T IBHJ SFGPSNBU
% BRVFTUB NBOFSB T FWJUB MB EFTBQBSJDJØ E VO QBUSJ
NPOJ PDVMU J EFTDPOFHVU RVF SFTUBWB DBMMBU B M JOUFSJPS
EFM 5FBUSF * ÏT RVF BNC FM DPNFOÎBNFOU EF MFT PCSFT
QSFWJTU QFS B QSJODJQJ EFM QSPQFS BOZ QPTTJCMFNFOU
NPMUT E BRVFTUT FMFNFOUT OP T IBVSJFO SFTQFDUBU QFS
TJNQMF EFTDPOFJYFNFOU EF MB TFWB FYJTUÒODJB
-B WFSJUBU ÏT RVF IJ IB VOB HSBO GFJOB B GFS QFS SF
WJTBS DBEB SBDØ DBEB NFUSF RVBESBU EFM 5FBUSF PO QPU
TBMUBS VOB QFUJUB TPSQSFTB 1FS BRVFTU NPUJV FT USFCBMMB
B DPOUSB SFMMPUHF NBSDBUT QFM DBMFOEBSJ QPTTJCMF E PCSFT
- JOWFOUBSJ EF USPCBMMFT ÏT FOPSNF J OP T IB BDBCBU
OJ NPMU NBODP FO MFT GFJOFT 1FS DPNFOÎBS T IB USPCBU
VOB DPMrMFDDJØ FTQFDUBDVMBS EF QÛTUFST BOUJDT EF DJOF
NB RVF WBO EFT EFMT BOZT B MB EÒDBEB EFMT J

&OTBÕNBEFT
1BTUJTTFSJB
(BUØ
$ .BKPS
5FM J 'BY
*/$"
.BMMPSDB

DBTBEFMBOUF!HNBJM DPN

RVF FO MB NBKPSJB EF DBTPT FT DPOTFSWFO FO CPO FTUBU
5BNCÏ T IBO SFTDBUBU EJGFSFOUT WFSTJPOT IJTUÛSJRVFT
EF MFT DBEJSFT RVF T IBO BOBU VUJMJU[BOU BM MMBSH EF MB IJT
UÛSJB EFM 1SJODJQBM 'PDVT NFHËGPOT CPNCFUFT MMVNT
QSPHSBNFT EF NË FMFNFOUT d’escenografia J fins J UPU
MFT BOUJHVFT KBRVFUFT EFMT BDPNPEBEPST IBO FTUBU USFUT
EF M PCMJU QFS TFS DBUBMPHBUT )J IB IBHVU TPSQSFTFT JN
QPSUBOUT DPN BSB MB USPCBMMB E VOT BOUJDT QSPKFDUPST EF
DJOFNB B MB DBJYB FTDÒOJDB RVF OP GPSFO NBJ JOTUBMrMBUT
J RVF FT HVBSEBWFO FODBSB B MFT DBJYFT FO RVÒ GPSFO
USBOTQPSUBUT
1SFDJTBNFOU B MB DBJYB FTDÒOJDB IJ IB VO EFMT FMF

NFOUT NÏT FTQFDUBDVMBST %VFT QBSFUT DPNQMFUFT GPM
SBEFT EF QÛTUFST IJTUÛSJDT E BDUVBDJPOT UFBUSBMT J EF
DJOFNB RVF DPNFODFO FMT BOZT .BMBVSBEBNFOU
TFSË NPMU DPTUØT J dificultós UÒDOJDBNFOU HBSBOUJS MB
TFWB DPOTFSWBDJØ &M RVF TÓ FT GBSË ÏT fotografiar VO QFS
VO DBEB QÛTUFS QFSRVÒ RVFEJO EJHJUBMJU[BUT
3FTUB FODBSB VOB HSBO UBTDB QFS FOEBWBOU QFSÛ BJYÓ
FT HBSBOUFJY RVF M FTQFSJU EFM 1SJODJQBM TPCSFWJTRVJ SF
BMNFOU J RVF MB IJTUÛSJB MB QVHVFN SFNFNPSBS %FTQSÏT
EF MB DBUBMPHBDJØ RVFEBSË WFVSF PO J DPN FT QPEFO
UPSOBS B DPMrMPDBS BMHVOT E BRVFTUT FMFNFOUT BSB BNC
VO GPSNBU QVSBNFOU EFDPSBUJV

13

GH QRYHPEUH

LA REVISTA DE INCA (1883-1889)

14

%F UPUT ÏT DPOFHVEB MB HSBO afició EFMT JORVFST B MB
QSFNTB FTDSJUB -B QSJNFSB E FMMFT WB OÏJYFS M BOZ
FYBDUBNFOU FM OÞN EJB E PDUVCSF %FT E BRVFMMB
EBUB IBO WJTUB MB MMVN JORVFSB NPMUFT QSFNTFT EF MFT
RVBMT WBM MB QFOB EFTUBDBS OF BMHVOFT RVBOUFT -B 7JMMB
EF *ODB
&M &DP EF *ODB
&M )FSBM
EP EF *ODB &T $B E *ODB J &M )PHBS
-B
#POB $BVTB
&M 3BEJP
$B /PTUSB
J
-B 7FV E *ODB

-B $PNBSDB
&DPT

&M /PUJDJFSP EF *ODB
-B $JVEBE

"WBODF
$JVEBE J

/PWB +PWFOUVU J 1VJH .BKPS
%JKPVT

3BJHVFS
*ODB 3FWJTUB
1JOZPM
7FSNFMM
*ODB $PNBSDBM
$JVUBU E *ODB

FUD
&O BRVFTU USFCBMM E FOHVBOZ GBSÏ VO FTUVEJ EF MB
3FWJTUB EF *ODB QSJNFSB QSFNTB JORVFSB DPOFHVEB
1SJNFS WFVSFN NÏT P NFOZT RVJ TØO 'SBODJTDP .PMJ
OB J 3BNØO .BSUPSFMM NJUKBOÎBOU QBESPOT J USJCVUBDJPOT
JOEVTUSJBMT FYUSFUFT EF M "SYJV )JTUÛSJD .VOJDJQBM E *ODB
").*

i" ) . * &TUBEÓTUJDB 1BESØO EFM WFDJOEBSJP B×P
DVBSUFM  EF 4UP %PNJOHP /ÞN QSPW
$BMMF "MHBSSPCBT OÞN % 'SBODJTDP .PMJOB /FCPU
OBUVSBM EF 1BMNB DBTBEP EF B×PT EF FEBE FN
QMFBEP %‹ %PMPSFT .BSRVÏT /BWBSSP FTQPTB OBUVSBM
EF .BESJE EF B×PT EF FEBE 5SJCVUBDJØO *OEVTUSJ
BM /ÞN QSPW .BUSJDVMB *OEVTUSJBM Z EF $PNFSDJP
B×P 5BSJGB ‹ 'SBODJTDP .PMJOB 1FSJØEJDP .BUF
SJBM &TQFDJBM $BMMF "MHBSSPCBT 5SJCVUBDJØO *OEVTUSJBM
/ÞN QSPW "×P 5BSJGB ‹ 3BNØO .BSUPSFMM
'JHVFSPMB 1FSJØEJDP .BUFSJBM &TQFDJBM $BMMF %VSFUB w
" DPOUJOVBDJØ JOUFOUBSÏ FYQMJDBS NPMU CSFVNFOU FMT
DJOD WPMVNT FORVBEFSOBUT J GPUPDPQJBUT EFQPTJUBUT B MB
#JCMJPUFDB .VOJDJQBM E *ODB HSËDJFT B MB EPOBDJØ EFM 4S
"OUPOJ .BUFV 'FSSFS J MB TFWB FTQPTB
7PM /ÞNFSP EF PDUVCSF EF 3FWJT
UB EF *ODB 4FNBOBSJP EF *OUFSFTFT .BUFSJBMFT oBDBCB
BNC FM OÞNFSP EF EF EFTFNCSF EF o 5JQP
HSBGÓB EF 'SBODJTDP .PMJOB DBMMF EF MB *NQSFOUB oBWVJ
DBSSFS EF MFT (BSSPWFTo *ODB

7PM ** $PNFOÎB BNC FM OÞNFSP EF HFOFS
EF 3FWJTUB EF *ODB 4FNBOBSJP EF JOUFSFTFT NB
UFSJBMFT oBDBCB BNC FM OÞNFSP EF EFTFNCSF
o *ODB 5JQPHSBGÓB EF ' .PMJOB
&O FM OÞNFSP EFM EJTTBCUF EF NBJH EF IJ
IB DBOWJ EF DBQÎBMFSB
7PM *** $PNFOÎB BNC FM OÞNFSP EF EFTFN
CSF EF 3FWJTUB EF *ODB 1FSJØEJDP 4FNBOBM EF
JOUFSFTFT NBUFSJBMFT oBDBCB BNC FM OÞNFSP EF
EFTFNCSF EF o *ODB *NQSFOUB EF 'SBODJTDP
.PMJOB
7PM *7 $PNFOÎB BNC FM OÞNFSP EF HFOFS
EF 3FWJTUB EF *ODB 1FSJØEJDP 4FNBOBM EF JOUF
SFTFT NBUFSJBMFT oBDBCB BNC FM OÞNFSP E EF
TFUFNCSF EF o *NQSFOUB FO *ODB EF 'SBODJTDP
.PMJOB DBMMF EF 4BO #BSUPMPNÏ
7PM 7 5BO TPMT IJ IB OÞNFSPT TPMUT /ÞNFSP EF
PDUVCSF EF 1FSJØEJDP 4FNBOBM EF JOUFSFTFT NB
UFSJBMFT /ÞNFSP EF EFTFNCSF EF *NQSFOUB
EF 3BNØO .BSUPSFMM /ÞNFSP EF GFCSFS EF
/ÞNFSP EF KVMJPM EF $BOWJ EF DBQÎBMFSB
3FWJTUB EF *ODB 1FSJØEJDP EF JOUFSFTFT HFOFSBMFT 4BMF
KVFWFT Z EPNJOHPT "ENJOJTUSBDJØO DBMMF $BNQBOB
%FT EFM OÞNFSP BM QËHJOFT EF Y DN B
DPMVNOFT EF Y DN J B QBSUJS EFM OÞNFSP
fins al darrer número, a 3 columnes de 29 x 6,50 cm.
"ENJOJTUSBDJPOT DBSSFST EF -B *NQSFOUB BWVJ EF
MFT (BSSPWFT
EF 4BO #BSUPMPNÏ J $BNQBOB 1VOUT EF
TVCTDSJQDJØ *ODB B M BENJOJTUSBDJØ FO FMT DBSSFST EF
-B *NQSFOUB 4BO #BSUPMPNÏ J $BNQBOB " 1BMNB B MB
MMJCSFSJB EFM DBSSFS 1BMBDJP
1SFV B UPU &TQBOZB QFTTFUB DBEB USJNFTUSF J
B M FTUSBOHFS 1BHBNFOU BWBOÎBU %FTDPOFJYFN MB UJSB
EB J FM OPNCSF EF TVCTDSJQUPST - JEJPNB FNQSBU ÏT FM
DBTUFMMË "MHVOT FTDSJUT J BMHVOFT QPFTJFT FO DBUBMË EF
.BMMPSDB
" MB QPSUBEB EFM QSJNFS OÞNFSP IJ IB EVFT CSFVT FY
QMJDBDJPOT VOB i" OVFTUSPT DPMFHBTw J M BMUSB i/VFT
USB JEFBw 5BNCÏ EVFT BEWFSUÒODJFT EF MB 3FEBDDJØ
6OB PO FT EJV RVF MB 3FWJTUB BQBSFJY FMT EJMMVOT B DBV
TB EF MB DFMFCSBDJØ EF MFT fires BDUVBMT RVF DPNFOÎBSFO
BIJS J BDBCBEFT BRVFTUFT TPSUJSË B MB MMVN FMT EJWFOESFT

QFS TFS FM EJB TFHàFOU EFM NFSDBU TFUNBOBM - BMUSB GB SF
GFSÒODJB BM QBHBNFOU EFMT TVCTDSJQUPST "RVFTU QSJNFS
OÞNFSP TFHVFJY BNC VO MMBSH BSUJDMF TFOTF TJHOBUVSB
DPN TFSË RVBTJ TFNQSF BRVFTU BNC FM UÓUPM i&M KVFHPw
RVF PNQMF MB TFHPOB UFSDFSB J QBSU EF RVBSUB QËHJOFT
"M EBSSFSF EF UPU i/PUJDJBT WBSJBTw FO MFT RVBMT EFTUB
ca la crònica de la 1ª fira inquera.
"OVODJT NÏT SFMMFWBOUT EF MB NBUFJYB SFWJTUB -B
#BMFBS 4PDJFEBE EF TFHVSPT DPOUSB JODFOEJPT B QSJNB
fija), &OMPTBEPT IJESÈVMJDPT .ÈRVJOB EF DPTFS 4JOHFS
"NFOHVBM Z .VOUBOFS -JCSFSÓB Z PCKFUPT EF FTDSJUPSJP

%SPHVFSÓB Z GFSSFUFSÓB EF "OUPOJP 4BMBT Z $PNQB×ÓB
4VDVSTBM FO *ODB EFM $SÏEJUP #BMFBS BOVODJT EF QBS
UJDVMBST DPNQSFT WFOEFT QÒSEVFT PGFSJNFOUT QFS B
DSJBU FUD
'BSNBDJB .PSFZ EF .VSP .ÈRVJOBT BHSÓ
DPMBT WJOÓDPMBT F JOEVTUSJBMFT .PSBUPOB (FOJT #BSDPOT
Z $JB #BSDFMPOB
#JCMJPUFDB FDPOØNJDB EF #BSDFMPOB
FM -JCSP EF &TQB×B TVT NPOVNFOUPT Z BSUFT TV OB
UVSBMF[B F IJTUPSJB .ÈRVJOBT BHSÓDPMBT 1FSGVNFSÓB EF
'SBODJTDP $BOBMT "OUJHVB DBTB 1MBOFMMT 1BQFM UBCB
DP
$PMDIPOFSÓB $MBEFSB 'POEB -B #BMFBS $BSQJOUFSÓB
Z &CBOJTUFSÓB EF 'SBODJTDP 'JPM Z $PMPN 'ÈCSJDB EF
MBESJMMPT MB 1BMNB %SPHVFSÓB Z 'FSSFUFSÓB EF (VBTQ Z
#FMMGPSU *NQSFOUB EF *ODB EF 'SBODJTDP .PMJOB 5JFO
EB EF UFMBT Z USBKFT EF +PTÏ "HVJMØ $PMFHJP 4BO 7JFOUF
'FSSFS $PMFHJP EF *ODB +VBO 'POU %JSFDUPS
$BUBMJOB
$BSEFMM .PEJTUB
"OUPOJB $BTUFMM Z 0MJWFS .PEJTUB

$BTB EF )VÏTQFEFT EF MB DBMMF EFM 0CJTQP 4BWJB EF
QJOP 3FWJTUB EFM *OTUJUVUP "HSÓDPMB $BUBMÈO EF 4BO *TJ
ESP 1B×FSÓB Z OPWFEBEFT EF +VBO .POUBOFS #BODP
7JUBMJDJP EF $BUBMV×B .ÈRVJOBT EF DPTFS 8FSUIFJN
4BTUSFSÓB EF +PTÏ "SOBV 4PDJFEBE EF 4FHVSPT -B &RVJ
UBUJWB 5BIPOB Z CPMMFSÓB &M EF .BZP EF %BNJÈO .BT
Z 'POU 1ØMJ[BT &M «OHFM EFM IPHBS 5FMFGPOÓB Z 5FMFHSBGÓB
EF -BTTBMMF IFSNBOPT Z )PNT $
4JHOBUVSFT /FGBUBMÓ %FM *TMF×P # 'BS Z /BEBM /J
DPMËT $IFMJ 3BNØO .BSÓB "MNFEB &OSJRVF "M[BNPSB
3 EF -VTUPOØ 1 .BSUÓOF[ " -- $BSMPT %ÓB[ 7BMFSP

3 3PJH 5PSSFT &NJMJP 3VJ[ EF 4BMB[BS 4 # 'SBODJT
DP $PMMFU 3PWJSB EF MB 'PSBEBEB . 3BNPT $BSSJØO
1 1BTDVBM " 1VJHSØT %JPOJTJP -PDP &VTFCJP #MBTDP
-VÓT $PMM "CFMBSEP (BSDÓB .PMUBMCÈO $ 7 /y
5FNFT NÏT SFMMFWBOUT BSUJDMFT EF GPOT FM USFCBMM
M PMJ M FTUVEJ MB UPMFSËODJB TBOJUBU MMFJT FUD
WJOZFT J
WJOT TFNCSB WFSFNB QSPEVDDJØ NBMBMUJFT falsifica
DJØ QSPEVDUFT DVSBUJVT WFOEB fil·loxera…), TFSWFJT EF
GFSSPDBSSJMT J WBQPST DPSSFV FTDPMB FMFNFOUBM OPDUVSOB
BHSJDVMUVSB J SBNBEFSJB DBDJRVJTNF QSFVT EFM NFSDBU
FM OPV .FSDBU DBQÓUPMT J NPMUÓTTJNFT OPUFT
BNFU
MMFST J BMUSFT BSCSFT TBOUPSBM EF MB TFUNBOB USFCBMMT
DPQJBUT E BMUSFT QSFNTFT FOTFOZBNFOU SFMJHJØ FM QVJH
E *ODB OPUÓDJFT EFM DPOUJOFOU GVMMFUPOT DPOGFSÒODJFT
WJOÓDPMFT "KVOUBNFOU FEVDBDJØ FTRVFMFT NFEJDJOB
DBSUFT BM EJSFDUPS MFT BJHàFT E *ODB fires J %JKPVT #P
OPUÓDJFT E BMUSFT QPCMBDJPOT geografia EF .BMMPSDB
NJTDFMrMËOJFT J BDVEJUT DPOTVNTy
3FTVMUB EF NPMUB JNQPSUËODJB MB DSÛOJDB RVF IJ TVSU
TFUNBOB SFSF TFUNBOB EF MB MMBWPST WJMB E *ODB "NC UBM
JOGPSNBDJØ FT QPESJB FTDSJVSF VO WPMVN EF UPU BMMÛ NÏT
P NFOZT JNQPSUBOU RVF QBTTBWB QFS MB OPTUSB BWVJ
DJVUBU &N SFTVMUB JNQSFTTJPOBOU MB WJEB BDUJWB MPDBM
RVBOU B FDPOPNJB NJMÓDJB SFMJHJØ QSPEVDUFT EF WFOEB
BM NFSDBU EFM EJKPVT SFGPSNFT VSCBOFT BDUJWJUBUT DP
NFSDJBM J JOEVTUSJBM WJEB QPMÓUJDB NVOJDJQBM QSPKFDUFT J
UPU VO MMBSH FUDÒUFSB
$POFJYFN VO QPD NÏT MB 3&7*45" %& */$" RVF
EØOB JOJDJ B MB QSFNTB JORVFSB RVF NBMHSBU FM NBM
NPNFOU TPDJBM J FDPOÛNJD FOUSF BMUSFT NPUJVT FODBSB
BWVJ TVSB WBMFOUB DPOUSB WFOU J NBSFKPM %JD WJWJN BWVJ
RVBO FM OPTUSF JOUFOU ÏT TPCSFWJVSF B BRVFTUB TJUVBDJØ
SFGFSJEB QFS QBSU NFWB B MB QSFNTB QFS B NJ NBM BOP
NFOBEB 'PSBOB
(BCSJFM 1JFSBT 4BMPN
Cronista oficial i
Arxiver Honorífic de la ciutat d’Inca

15

GH QRYHPEUH

L’Associació de Veïns de
So na Monda, 25 anys de
feina per Inca

16

- "TTPDJBDJØ EF 7FÕOT EF 4P OB .POEB IB DPN
QMFSU BRVFTU FTUJV FMT WJOU J DJOD BOZT EF MB TFWB
GVOEBDJØ &O FM MMVOZË BOZ DPODSFUBNFOU FM
EJB EF KVOZ FT WB DPOTUJUVJS MB QSJNFSB +VOUB %J
SFDUJWB BNC M PCKFDUJV EF SFWJUBMJU[BS MB [POB J TP
MVDJPOBS FMT QSPCMFNFT EFMT WFÕOT EF MB CBSSJBEB
- "TTPDJBDJØ WB DPNFOÎBS FO UFNQT EF NBKPSJB
BCTPMVUB E 6OJØ .BMMPSRVJOB RVBO FSB CBUMF J WFÓ
EF MB [POB "OUPOJ 1POT 4BTUSF J DPOUJOVË EFTQSÏT
BNC FM 1BDUF EF 1SPHSÏT RVBO FSB CBUMF E *ODB
+BVNF "SNFOHPM J FO FMT HPWFSOT EFM 11 BNC 1FSF
3PUHFS J 3BGFM 5PSSFT CBUMFT E *ODB
&M EJB EF KVOZ EF BNC M BTTJTUÒODJB EF WVJ
UBOUB USFT QFSTPOFT FT WB DPOTUJUVJS MB QSJNFSB +VOUB
RVF DPNFOÎBWB B DBNJOBS QFS TPMVDJPOBS FMT QSPCMF
NFT EFMT WFÕOBUT EF MB DBSSFUFSB EF -MVD J MB TFWB [POB
"RVFTUB WB TFS MB QSJNFSB +VOUB %JSFDUJWB +PTÏ (JM
QSFTJEFOU 'SBODJTDP #VKBMBODF WJDFQSFTJEFOU 1BV
"NFS TFDSFUBSJ +BVNF "MCFSUÓ USFTPSFS J FMT WPDBMT
"OUPOJ "SSPN +PTFQ 1FSFMMØ 1FSF $BJNBSJ "OUPOJ /J
DPMBV #BSUPNFV 3BNJT J "OUPOJ 4BTUSF
7B RVFEBS JOTDSJUB FO FM MMJCSF EF 3FHJTUSFT 1ÞCMJDT
EF MB %FMFHBDJØ EF (PWFSO EF MFT *MMFT #BMFBST FM EJB
EF KVMJPM EF BNC FM OÞNFSP RVBO FSB
EFMFHBU EF (PWFSO $BSMPT .BSUÓO 1MBTFODJB $PN B DPTB
DVSJPTB QPEFN EJS RVFS FM DBQJUBM JOJDJBM FSFO EF
MFT BOUJHVFT QFTTFUFT J FM MÓNJU EF QSFTTVQPTU BOVBM FSB
E RVBOUJUBUT RVF B EJB E BWVJ QPEFO DPOTJ
EFSBS TF QFUJUFT QFSÛ FO BRVFMMB ÒQPDB FSFO JNQPSUBOUT
&O FM USBOTDVST EFMT BOZT IBO PDVQBU FM DËSSFD EF
QSFTJEFOU +PTÏ (JM #BSUPNFV -MJOËT (BCSJFM #VTRVFUT
"OUPOJ 'JHVFSPMB -VJT )BSP J (VJMMFN $PMM VO UPUBM EF
TJT QSFTJEFOUT fins BM EJB E BWVJ -B +VOUB RVF QSFTJEFJY
$PMM BDBCB FM TFV NBOEBU FM EF EFTFNCSF EF M BOZ
BMHVOT QSFTJEFOUT E BRVFTUB BTTPDJBDJØ WBSFO GFS
FM TBMU B MB QPMÓUJDB JORVFSB DPN B SFHJEPST
%FT EF MB TFWB DSFBDJØ MB [POB IB DBOWJBU NPMU IFN
EF EFTUBDBS M BNQMJBDJØ EF Gràfiques (BSDJB E VOB FN
QSFTB GBNJMJBS B VOFT ËNQMJFT J NPEFSOFT EFQFOEÒO

DJFT MB DSFBDJØ EF M *OTUJUVU 1BV $BTFTOPWFT VOB HSBO
NJMMPSB QFS B UPUB MB CBSSJBEB MB JOTUBMrMBDJØ EFMT KVUKBUT
RVF EFJYBSFO MFT deficients JOTUBMrMBDJPOT EFM $MBVTUSF
EF 4BOU %PNJOHP MB DSFBDJØ E VOB VSCBOJU[BDJØ RVF
IB EPOBU VOB OPWB fisonomia B MB [POB J IB GFU RVF
DSFJYÏT FM OPNCSF EF WFÕOT KB RVF IBWJB RVFEBU FM TFV
DSFJYFNFOU IBWJB RVFEBU VOB NJDB FTUBODBU FO SFMBDJØ
BNC BMUSFT CBSSJBEFT MB JOTUBMrMBDJØ EF MB 6OJUBU #ËTJDB
EF 4BMVU MB EFTBQBSJDJØ EF MB TFSSBEPSB MB JMrMVNJOBDJØ
EF MB DBSSFUFSB EF -MVD DSFBDJØ EFM 1BSD EFM 4FSSBM SF
GPSNB EF MB QMBÎB EFM #FTUJBS FOUSF BMUSFT MB JOTUBMrMBDJØ
EFM NFSDBU EPNJOJDBM EF GSVJUFT J WFSEVSFT J FM NFSDBU
EFMT FODBOUT
7B KVHBS VO QBQFS JNQPSUBOU FO MB SFJWJOEJDBDJØ EF
M )PTQJUBM $PNBSDBM E *ODB J UBNCÏ FO MB 1VKBEB B -MVD
B QFV RVF FT WB GFS EVSBOU NPMUT E BOZT
6OB EF MFT BTTJHOBUVSFT QFOEFOUT EFT EF MB TFWB
GVOEBDJØ ÏT MB DSFBDJØ EF MB SPOEB OPSE QFS FWJUBS MB
EFOTJUBU EF USËOTJU RVF FO BMHVOT EJFT RVF FMT EJVNFO
HFT J B M FTUJV FT JNQPSUBOU J VO QSPCMFNB QFS B NPMUT
EF WFÕOT QFMT SFOPVT J MB CSVUPS "SB QBSFJY RVF definiti
WBNFOU FM QSPCMFNB TFSË TPMVDJPOBU IBO FTQFSBU NPMU
EF UFNQT QFSÛ TFSË VOB JNQPSUBOU NJMMPSB RVBO FTUJHVJ
BDBCBEB
7JOU J DJOD BOZT EF USFCBMM QFS MB DJVUBU J QFS MB CBS
SJBEB NPMUT E BOZT E FTGPSÎ J EFEJDBDJØ BNC VO CB
MBOÎ QPTJUJV FODBSB RVF TFNQSF UPU ÏT NJMMPSBCMF 1FSÛ
OJOHÞ QPTB FO EVCUF M FTGPSÎ MFT HBOFT M BUFODJØ J MFT
IPSFT RVF IBO EFEJDBU QFS BUFOESF FMT WFÕOT J NJSBS EF
TPMVDJPOBS FMT QSPCMFNFT FMT EJTUJOUT QSFTJEFOUT
'B QPD EF UFNQT BNC NPUJV EF MFT GFTUFT EF M "T
TPDJBDJØ FM CBUMF E *ODB 3BGFM 5PSSFT WB WPMFS BHSBJS
QÞCMJDBNFOU MB GFJOB EF UPUB M "TTPDJBDJØ FO BRVFTUT
WJOU J DJOD BOZT J WB GFS FOUSFHB BM QSFTJEFOU BDUVBM (VJ
MMFN $PMM E VOB QMBDB QFS QSFNJBS MB GFJOB EF UPUFT MFT
KVOUFT RVF WB SFCSF BNC FMT BQMBVEJNFOUT EF UPUB MB
HFOU RVF FSB QSFTFOU B MB QMBÎB EFM #FTUJBS
&TQFSFN RVF EVSBOU NPUT E BOZT M "TTPDJBDJØ QVHVJ
DPOUJOVBS USFCBMMBOU QFS MB CBSSJBEB J MB DJVUBU BSB M PC
KFDUJV ÏT BSSJCBS BMT DJORVBOUB BOZT

Amb Nosaltres

BANCA PRIVADA FAMILIAR

DETALL DE LA SEU. MALLORCA

TRADICIÓ
Un banc familiar que duu més de 85 anys creant
valor per als seus clients. Una forma d'enfocar el
negoci bancari que anteposa l'estabilitat a llarg
termini als resultats immediats.
Una tradició que té un benefici per a tu: el teu
patrimoni i el de la teva empresa seran tractats
amb la prudència i experiència que ens han fet
superar totes les crisis de generació en generació.

2010 2011
2012 2013
BEST PRIVATE BANK FOR
SUSTAINABLE GROWTH / EUROPE

BEST PRIVATE
BANK SPAIN

BEST ASSET MANAGEMENT
BANK SPAIN

LÍDERS EN SOLVENCIA
SEGONS TEST D’ESTRÈS 2010 I 2011 DE L’AUTORITAT BANCÀRIA EUROPEA

IHUX\LYZ KLZ KL

GH QRYHPEUH

Posam “Inca, a punt”
18

.JMMPSBN FM NBOUFOJNFOU
EF MFT CBSSJBEFT BNC VO
QMB EF GFJOFT JOUFOTJV

"DPOTFHVJS VOB DJVUBU NÏT OFUB J NÏT DVJEBEB DBEB
EJB "RVFTU ÏT M PCKFDUJV EFM QMB i*ODB B QVOUw JNQVM
TBU QFS M ®SFB EF 4FSWFJT M "KVOUBNFOU E *ODB QFS NJMMP
SBS FM NBOUFOJNFOU EJBSJ EF MFT CBSSJBEFT
%FT EF GB NFTPT B MB UBTDB IBCJUVBM EF NBOUFOJ
NFOU EF MB DJVUBU T IJ IB BGFHJU VOB OPWB NBOFSB E JO
tensificar FMT FTGPSÎPT QFS [POFT %VSBOU VOB TÒSJF EF
EJFT FT DPODFOUSFO FO VOB CBSSJBEB DPODSFUB UPUT FMT
SFDVSTPT IVNBOT J NBUFSJBMT EJTQPOJCMFT
"RVFTUFT BDUVBDJPOT JODMPVFO JSFQBSBDJØ EF MFT WP
SBWJFT J OFUFKB EF EJGFSFOUT FTQBJT J DPOUFOJEPST 5BNCÏ
FT EVFO B UFSNF BMUSFT UBTRVFT DPN SFWJTJØ J NJMMPSB
EF M FOMMVNFOBU J EFM NPCJMJBSJ VSCË J EF MB KBSEJOFSJB
5BNCÏ T IB JODMÛT EJOT BRVFTUFT UBTRVFT MB EFUFDDJØ

EF QPTTJCMFT GVJUFT FO MFT DBOBMJU[BDJPOT E BJHVB
'JOT BM NPNFOU J EFT RVF FT WB QPTBS FO NBSYB
T IBO BQMJDBU B TFU [POFT EJGFSFOUT EF MB DJVUBU EFTQSÏT
E IBWFS finalitzat MFT BDUVBDJPOT B 4P OB .POEB &T $ØT
J QMBÎB EFM #FTUJBS MB CBSSJBEB EF +PBO 99*** T &SNJUB
$BO -ØQF[ MB [POB DFOUSF J VOB QBSU EF $SJTU 3FJ
&MT UÒDOJDT NVOJDJQBMT EVFO B UFSNF VOB UBTDB QSÒ
WJB E JOTQFDDJØ J planificació EFMT QSPCMFNFT FYJTUFOUT B
DBEB DBSSFS B MB WFHBEB RVF FT UFOFO FO DPNQUF UBNCÏ
MFT RVFJYFT J TVHHFSJNFOUT EFMT DJVUBEBOT
-B JOUFODJØ EF M "KVOUBNFOU ÏT BSSJCBS B DPNQMJS
BNC MFT [POFT FO MFT RVBMT T IB EJWJEJU MB DJVUBU QFS
EVS B UFSNF BRVFTUFT BDUVBDJPOT JOUFOTJWFT

VOB NJDB NÏT EJGÓDJM EPOBS DPOUJOVÕUBU B MB QVCMJDBDJØ
&TQFSP J EFTJUKP RVF M FTQFSJU EF MMVJUB KVOUBNFOU BNC
MB SFTQPOTBCJMJUBU FNQSFOFEPSB J EF TFSWFJ BM QPCMF EF
M FRVJQ RVF DPMrMBCPSB BNC MB EJSFDDJØ EF %JKPVT OP EF
DBJHVJ J BNC BJYÛ FT QVHVJ TFHVJS FO BRVFTU DBNÓ RVF
FOT QPSUB B MB DFMFCSBDJØ EFM RVBSBOUÒ BOJWFSTBSJ
*HVBMNFOU DBM EFTUBDBS RVF BRVFTUT RVBSBOUB BOZT
EF TVQFSWJWÒODJB %JKPVT FO HSBO QBSU J NJUKB IB FTUBU

QPTTJCMF HSËDJFT B MB DPMrMBCPSBDJØ EFMT TVCTDSJQUPST
MFDUPST J BOVODJBOUT RVF TFNQSF IBO EPOBU TVQPSU B MB
OPTUSB JOJDJBUJWB FM OPTUSF USFCBMM J FM OPTUSF QBQFS EJOT
EF MB TPDJFUBU JORVFSB EFT E BRVFMM KB MMVOZË
"OESFV 2VFUHMBT .BSUPSFMM
%JSFDUPS EFM TFUNBOBSJ %JKPVT
21

GH QRYHPEUH

L’Ajuntament va
realitzar una visita al
Museu de les Monges
Tancades

22

&M .VTFV EF MFT .POHFT 5BODBEFT E *ODB PCSF MFT
QPSUFT B UPUT FMT JORVFST J BMUSFT RVF WVMHVJO WFVSF MFT
TFWFT PCSFT FM EBSSFS EJKPVT EF NFT EF MFT B MFT
EFM NBUÓ 7BSFO DPNFOÎBS FM NFT EF KVOZ J DBEB NFT
TØO DPOTUBOUT FO BRVFTU TFSWFJ RVF EPOFO B UPUT FMT JO
UFSFTTBUT B DPOÒJYFS MP &O FMT EBSSFST BOZT IBO GFU VOB
USBOTGPSNBDJØ EF MFT EFQFOEÒODJFT J BSB FMT JORVFST
UFOFO MB QPTTJCJMJUBU EF WFVSF VOB JNQPSUBOU DPMrMFDDJØ
EF DFSËNJDB QJOUVSB J UBMMFT SFMJHJPTFT J WJTJUBS FM UFN
QMF RVF WB TFS MB QSJNFSB QBSSÛRVJB EF MB DJVUBU
&M QBTTBU EJB EF TFUFNCSF BM WPMUBOU EF MFT
I EFM NBUÓ FT WB SFBMJU[BS VOB WJTJUB oficial BM NPOFT
UJS EF 4BOU #BSUPNFV QFS QBSU E VOB SFQSFTFOUBDJØ EFM
DPOTJTUPSJ FODBQÎBMBU QFS MB UJOFOUB EF CBUMF 3PTB .‹
5BSSBHØ MB SFHJEPSB E &EVDBDJØ J $VMUVSB .BSJB 1BZF
SBT MB SFHJEPSB EF MB 5FSDFSB &EBE .BMÏO $BOUBSFMMMBT
FM SFHJEPS EF 'FTUFT J 1BSUJDJQBDJØ $JVUBEBOB +PTÏ 1BT
UPS J FM SFHJEPS EF +PWFOUVU %BWJE %FWJT &M CBUMF E *O
DB 3BGFM 5PSSFT RVF WPMJB BTTJTUJS IJ B EBSSFSB IPSB WB
IBWFS EF CBJYBS B 1BMNB QFS QSFOESF QBSU B VOB SFVOJØ
RVF TPCSF FM GBNØT 5*- T IBWJB DPOWPDBEB &O BRVFT
UFT KPSOBEFT FMT WJTJUBOUT UFOFO M PQPSUVOJUBU EF QPEFS
WFVSF FM .VTFV J UBNCÏ M FTHMÏTJB RVF FTUË PCFSUB BM
QÞCMJD 3FDFOUNFOU M IJTUPSJBEPS EF M BSU 1FSF 3BZØ IB
FTDSJU VO QFUJU GVMMFU TPCSF FM UFNQMF NPOËTUJD RVF BKV
EB B WFVSF FMT TFVT EFUBMMT J DVSJPTJUBUT 4BOU #BSUPNFV
EVSBOU NPMUT E BOZT GPV FM QBUSØ EF MB OPTUSB DJVUBU
"SB FO MFT EJTUJOUFT QVCMJDBDJPOT M "KVOUBNFOU EP
OBSË B DPOÒJYFS MB QPTTJCJMJUBU E BRVFTUB WJTJUB J TFOT
EVCUF TFSË VO BMrMJDJFOU KB RVF BCBOT OP FT QPEJB WJTJ
UBS BNC OPSNBMJUBU

6O HSVQ E "NJDT EF MFT .POHFT 5BODBEFT E *ODB
TØO FMT FODBSSFHBUT EF SFCSF J BUFOESF B UPUT FMT WJTJ
UBOUT EPOFO VOB NË B MB DPNVOJUBU BUÒT RVF FMMFT TØO
QPRVFT J NBKPST J OP QPEFO GFS BRVFTU TFSWFJ
/P IFN E PCMJEBS RVF MFT .POHFT 5BODBEFT FTUBO B
MB OPTUSB DJVUBU EFT EF M BOZ B QFUJDJØ EFMT OPTUSFT
KVSBUT RVBTJ DJOD DFOUT BOZT J MB NPTUSB ÏT VOB BQPS
UBDJØ JNQPSUBOU EFM RVF IBO BOBU HVBSEBOU MFT .POHFT
FO BRVFTU UFNQT
$SFD RVF MB JOJDJBUJWB ÏT JNQPSUBOU J DBM GPNFOUBS
MB J FTQFSBN RVF MB HFOU WÏOHVJ QFS QPEFS WBMPSBS MFT
PCSFT RVF FT NPTUSFO -FT SFMJHJPTFT WPMFO BHSBJS MFT
BUFODJPOT RVF MB DJVUBU TFNQSF IB UFOHVU BNC FMMFT
7PMFO RVF BM WPMUBOU EF M BSU QVHVJO UFOJS VOB FTUPOB EF
QSFHËSJB
%FTQSÏT EF WJTJUBS MFT EJTUJOUFT EFQFOEÒODJFT EFM
.VTFV J FMPHJBS MB TFWB JNQPSUËODJB QFS B *ODB TPCSFUPU
FO QBUSJNPOJ SFMJHJØT 3PTB .‹ 5BSSBHØ WB BHSBJS MB JOJ
DJBUJWB EF MFT .POHFT 5BODBEFT RVF NPTUSFO FMT TFVT
USFTPST &M DPOWFOU QFS B NJ J NPMUT E JORVFST ÏT VO MMPD
FNCMFNËUJD QFS MB TFWB QBV J WBMPST RVF USBOTNFU J EFT
EF M "KVOUBNFOU BQMBVEJN FM USFCBMM EFM HSVQ EF WPMVO
UBSJT RVF GBO BRVFTU TFSWFJ
&M EBSSFS EJKPVT EF NFT UPSOBSË B FTUBS PCFSU BM QÞ
CMJD EF MFT B MFT EFM NBUÓ FTQFSBN RVF DBEB WF
HBEB TJHVJO NÏT MFT QFSTPOFT RVF QVHVJO DPOUFNQMBS
BRVFTU JNQPSUBOU QBUSJNPOJ

(VJMMFN $PMM J .PSSP

celler

CAN AMER

Cocina mallorquina contemporánea

C/ Pau 39, 07300 Inca · T. 971 501261 · M. 608 411 391
cellercanamer@gmail.com · www.celler-canamer.com

VIDA
catering

GH QRYHPEUH

Triatge, un taller amb olor de roba i gust d’inserció social

" MB DJVUBU E *ODB $ËSJUBT
.BMMPSDB IB QPTBU FO NBSYB
VO UBMMFS EF SFDVQFSBDJØ
EF SPCB EF TFHPOB NË
RVF BGBWPSFJY QSPDFTTPT EF
QFSTPOFT FO WJTUFT B VOB
QPTTJCMF JOTFSDJØ MBCPSBM
24

(SËDJFT B MB DFTTJØ E VO MPDBM TJUVBU B M BWJOHVEB EFMT
3FJT $BUÛMJDT QFS QBSU EFM TFOZPS +PBO 5SVZPM $ËSJ
UBT IB QPHVU QPTBS FO NBSYB FM UBMMFS EF USJBUHF RVF
SFTQPO B VO EPCMF PCKFDUJV BGBWPSJS FM NFEJ BNCJFOU
BNC MB SFVUJMJU[BDJØ EF MB SPCB EF TFHPOB NË J PGFSJS
TVQPSU FDPOÛNJD J TPDJBM B QFSTPOFT RVF FT USPCFO B
M BUVS J RVF QPEFO NJMMPSBS IBCJMJUBUT MBCPSBMT
%FT E BOZT FOSFSF $ËSJUBT *OUFSQBSSPRVJBM E *ODB
IB BGBWPSJU MB NJMMPSB EFM USBDUBNFOU EF MB SPCB EF TF
HPOB NË KB RVF WB BOBS USBOTGPSNBOU FMT BOPNFOBUT
HVBSEB SPCFT QBSSPRVJBMT FO VO TFSWFJ BDVSBU E PGFSUB
EF SPCB B QFSTPOFT J GBNÓMJFT BNC dificultats FDPOÛNJ
RVFT BNC MB DSFBDJØ EF MB #PUJHB 'JMPTB TJUVBEB B MB
QMBÎB EF M 0SHVF OÞNFSP 6O HSVQ EF WPMVOUËSJFT IB
EPOBU WJEB TFUNBOBMNFOU B BRVFTU TFSWFJ GFOU MP QVOU
d’acollida i àmbit de dignificació.
"NC M BEBQUBDJØ J PCFSUVSB EFM OPV MPDBM FT WB QPTBS
FO NBSYB FM UBMMFS 5SJBUHF RVF BM MMBSH EF M BOZ
T IB DPOTPMJEBU DPN VOB BDDJØ EF NJMMPSB FO FM USBDUB
NFOU EF MB SPCB &M UBMMFS 5SJBUHF BNC TFMFDDJØ IJHJF
OJU[BDJØ J QPTBEB B QVOU EF SPCB GVODJPOB EVSBOU FMT
IPSBCBJYFT EF USFT EJFT QFS TFUNBOB EJMMVOT EJNBSUT J
EJKPVT
%VSBOU BRVFTU BOZ IJ IBO QBSUJDJQBOU QFSTP
OFT MFT RVBMT IBO SFCVU VOB CFDB EF TVQPSU FDPOÛNJD
5BNCÏ IFN DPNQUBU BNC M BKVEB EF WPMVOUËSJFT
&M QSPKFDUF FT QPU EVS FOEBWBOU HSËDJFT B MB HFOF
SPTJUBU EF NPMUT DJVUBEBOT RVF EJQPTJUFO MB SPCB EF TF
HPOB NË BMT EJGFSFOUT QVOUT EF SFDPMMJEB 4* )* 70-4

$0-r-"#03"3 ".# -" 5&7" 30#" 64"%" 530
#"3®4 &-4 4&(Ã&/54 16/54 %& 3&$0--*%" "

$0/5&/*%034
$PMrMFHJ 1VSF[B EF .BSÓB
$PMrMFHJ .JRVFM %VSBO J 4BVSJOB
$PMrMFHJ -B 4BMMF
1BSSÛRVJB EF $SJTU 3FJ

"%3&±"
$ EF -MFWBOU OÞN
$ EF 4FWFSB EF .BEBSJBHB OÞN
$ EF MFT $PWFT OÞN
$ EF $PTUB J -MPCFSB T O

5BNCÏ QPESËT EJQPTJUBS MB UFWB SPCB BM NBUFJY -PDBM EF
$ËSJUBT B M BWJOHVEB EFMT 3FJT $BUÛMJDT FMT EJMMVOT
EJNBSUT J EJKPVT EF B I
1FS B NÏT JOGPSNBDJØ FOT USPCBSËT BM TFHàFOU UFMÒGPO

5"--&3 %& 3&$&3$" %& '&*/"
&T USBDUB E VO TFSWFJ E BKVEB B QFSTPOFT RVF FTUBO FO
TJUVBDJØ E BUVS J UFOFO IBCJMJUBUT QFS BDPOTFHVJS VOB
PDVQBDJØ $ËSJUBT B USBWÏT E BRVFTU UBMMFS GB EF NJUKBO
DFSB FOUSF PDVQBEPST RVF TPMrMJDJUFO FM OPTUSF TVQPSU J
FNQMFBUT RVF OFDFTTJUFO DPCSJS VSHÒODJFT EF USFCBMM
" *ODB EVFT QFSTPOFT WPMVOUËSJFT BUFOFO DBEB EJNF
DSFT MFT QFSTPOFT EFNBOEBOUT EF GFJOB B MFT RVBMT
TF MT GB VO BDPNQBOZBNFOU J TFHVJNFOU VOB WFHBEB
RVF IBO BDPOTFHVJU VOB PDVQBDJØ
&M UFMÒGPO EF DPOUBDUF E BRVFTU UBMMFS EF $ËSJUBT ÏT


Respecte i reconeixement als nostres majors

5FOJN VOB OPWB
DFOUFOËSJB B MB OPTUSB
DJVUBU 1BVMB 1FMMJDFS 1POT
&O VOB TPDJFUBU NPEFSOB DPN MB OPTUSB IFN EF TFS
CFO DPOTDJFOUT RVF OFDFTTJUBN QPTBS FO WBMPS MB fi
HVSB EFMT OPTUSFT NBKPST -B WFV EF M FYQFSJÒODJB EF
UPUB VOB WJEB ÏT TFNQSF TËWJB J ÏT TFNQSF VOB GPOU
E JOTQJSBDJØ J EF reflexió. "GPSUVOBEBNFOU FO QPDT BOZT
IFN BWBOÎBU NPMU FO FM SFDPOFJYFNFOU B MB HFOU HSBO
QFSÛ FODBSB BSB UFOJN NPMU DBNÓ QFS SFDØSSFS
1FS BRVFTU NPUJV ÏT UBO FYUSBPSEJOËSJBNFOU JNQPS
UBOU RVF FTDPMUFN J SFTQFDUFN MFT QFSTPOFT RVF IBO
BKVEBU BNC MB TFWB GFJOB J DPOTUËODJB B DPOTUSVJS MB TP

DJFUBU RVF UFOJN BWVJ EJB MB DJVUBU RVF UFOJN BWVJ EJB
)FN EF TBCFS RVF TFOTF BRVFTUB MMVJUB OP UFOESÓFN MB
TPDJFUBU EF CFOFTUBS BDUVBM
&O BRVFTU TFOUJU JEÛ FTUBN NPMU DPOUFOUT EF DPNQ
UBS FOHVBOZ BNC VOB OPWB QFSTPOB RVF IB BSSJCBU BMT
DFOU BOZT ²T 1BVMB 1FMMJDFS 1POT RVF IB FTUBU GFMJDJ
UBEB QFM CBUMF 3BGFM 5PSSFT J B MB RVBM EFTJUKBN RVF
QVHVJ HBVEJS NPMUT BOZT EF TBMVU FO MB DPNQBOZJB EF
UPUT FMT TFVT GBNJMJBST J DPOFHVUT
25

25 SEAT LEON A 13.250€

),1$1&,$'2 &21 9: ),1$1&( *$6726 75$63$62 12 ,1&/8,'26 '72 3/$1 3,9( ,1&/8,'2

*

SI PIENSAS EN UN SEAT VEN A SEAT MOTOR INCA
SEAT LEON REFERENCE
1.6 TDI 105cv.
MATRICULADOS EN ABRIL 2013

MEJOR PRECIO, MEJOR SERVICIO
AUTOPISTA INCA PRIMERA SALIDA

971 50 73 90

'HV TXH QHL[HV TXH SHQVHV
4X¨ GHXU  VHU DOO² TXH HP IDU  JUDQ"
3RWVHU VHUDQ HOV DQ\V HOV ¨[LWV HOV DSODXGLPHQWV
7HQLU XQ FRJQRP R E© XQ DOWUH
2 KDYHU QDVFXW P©V DO QRUG R P©V DO VXG
3HQVDU V TXH OD MRYHQWXW OD EHOOHVD R HOV GLQHUV
V³Q HO TXH HW IDU  JUDQ
4XH VÍ©V WDQ JUDQ FRP WRW DOO² TXH HV SRVVHHL[
5HV P©V DOOXQ\DW GH OD YHULWDW
3HUTX¨ QRP©V KL KD XQD FRVD HQ DTXHVW P³Q
TXH HW IDU  JUDQ
6HU ILGHO D WX PDWHL[
5GT ǥFGN C VW OCVGKZ
ÅU GN SWG GV HC ITCP
# %CKZC$CPM HC OÅU FG EGPV CP[U SWG UQO ǥFGNU
CNU PQUVTGU XCNQTU + CXWK EQPVKPWGO EQORTQOGUQU
COD NGU RGTUQPGU K COD GN FGUGPXQNWRCOGPV UQEKCN
K GEQPÎOKE FGN PQUVTG GPVQTP + CKZÎ GPU JC HGV ITCPU
r 'N RTKOGT DCPE Fo'URCP[C
r C 1DTC 5QEKCN FGN RCÉU
r /ÅU FG OKNKQPU FG ENKGPVU
r /ÅU FG QǥEKPGU
2GTSWÄ PQ UQO PQOÅU WP DCPE 5QO %CKZC$CPM

YYY %CKZC$CPM EQO

GH QRYHPEUH

El Lledoner va celebrar el seu XX aniversari amb una bona festa

28

$PN KB ÏT IBCJUVBM J USBEJDJPOBM FM EBSSFS EJVNFOHF
EFM NFT EF TFUFNCSF M "TTPDJBDJØ EF (FOU (SBO &T
-MFEPOFS WB DFMFCSBS MB GFTUB EFM TFV 99 BOJWFSTBSJ -B
+VOUB %JSFDUJWB RVF QSFTJEFJY "OESFV $PMM MB WB QSFQBSBS
BNC HBOFT J JMrMVTJØ KB RVF TØO WJOU BOZT EF USFCBMM BNC
EFEJDBDJØ J JMrMVTJØ
-B GFTUB WB DPNFOÎBS BNC VOB NJTTB FO SFDPSE EF
UPUT FMT TPDJT NPSUT RVF FT WB DFMFCSBS B MB QBSSÛRVJB EF
$SJTU 3FJ EF MB TFWB CBSSJBEB GPV oficiada QFS .O 4JNØ
+ (BSBV SFDUPS EF MB 6OJUBU EF 1BTUPSBM E *ODB RVF
FO FM TFV TFSNØ FMT WB FODPSBUKBS B TFHVJS GPNFOUBOU
M BNJTUBU J MFT CPOFT SFMBDJPOT FOUSF UPUT &MT WB GFMJDJUBS
QFS BRVFTU BOJWFSTBSJ J EFTUBDË MB GFJOB RVF WB GFS
"OUPOJ /JFMM FYQSFTJEFOU EF MB 'FEFSBDJØ EF 1FSTPOFT
.BKPST EF MB 1BSU 'PSBOB EF .BMMPSDB SFDFOUNFOU
EFTBQBSFHVU B UPUB M JMMB QFM DPMrMFDUJV EF MB HFOU HSBO
4F M SFDPSEË B MB NJTTB PO FSB QSFTFOU MB TFWB WÓEVB
.BSÓB (PNJMB RVF SFCÏ NPTUSFT E BHSBÕNFOU EF UPUT
FMT QSFTFOUT J MB QSFTJEFOUB FO GVODJPOT EF MB 'FEFSBDJØ
Josefina Colom.
"DBCBEB MB NJTTB FT EJSJHJSFO B MFT $BTFT EF
4PO 4BOU .BSUÓ QFS DPOUJOVBS MB GFTUB FO MB RVBM
QBSUJDJQBSFO NÏT EF DJOD DFOUFT QFSTPOFT FOUSF FMT
TPDJT QSFTFOUT J BVUPSJUBUT " MB QSFTJEÒODJB KVOU BM
QSFTJEFOU EF M "TTPDJBDJØ "OESFV $PMM FT USPCBWFO FM
CBUMF E *ODB 3BGFM 5PSSFT MB SFHJEPSB EF MB 5FSDFSB &EBU
.BMÏO $BOUBSFMMBT Josefina $PMPN J .BSÓB (PNJMB BJYÓ
DPN MB SFQSFTFOUBOU EFM $POTFMM EF .BMMPSDB +PBOB
.BSÓB 4PDJBT J 9BWJFS 3BNJT SFHJEPS TPDJBMJTUB
&M EJOBS GPV TFMFDUF J FYRVJTJU J FO UPU NPNFOU IJ
WB IBWFS VO HSBO BNCJFOU GFTUJV &O FM TFV QBSMBNFOU
"OESFV $PMM BHSBÓ MB DPMrMBCPSBDJØ EF MB +VOUB %JSFDUJWB J
EFMT TPDJT B MFT EJTUJOUFT BDUJWJUBUT FMT BOJNË B TVQFSBS
TF J B DPOUJOVBS BNC HBOFT J JMrMVTJØ " MB UBSEPS IBO GFU
MB USBEJDJPOBM CVOZPMBEB EF MFT 7FSHFT FM WJBUHF DVMUVSBM
B $BOUËCSJB BNC QBSUJDJQBOUT J EJWFSTFT FYDVSTJPOT
J DBQT EF TFUNBOB B NÏT EF CBMM NBOVBMJUBUT

HJNOËTUJDB JPHB DPOGFSÒODJFTy %FNBOË BKVEB B
M "KVOUBNFOU J $POTFMM QFS B MFT BDUJWJUBUT RVF GBO KB
RVF TPMT OP IJ QPEFO GFS GSPOU MFT BDUJWJUBUT UFOFO VO
HSVQ JNQPSUBOU EF QBSUJDJQBOUT
"OESFV $PMM WB UFOJS VO FNPDJPOBU SFDPSE QFS
"OUPOJ /JFMM RVF TFNQSF IBWJB FTUBU NPMU QSPQFS B MFT
BTTPDJBDJPOT JORVFSFT 'JOBMNFOU WB CSJOEBS QFSRVÒ
UPUT QVHVJO TFS QSFTFOUT B MB DFMFCSBDJØ EFM QSPQFS BOZ
4FHVJEBNFOU GÏV FM TFV QBSMBNFOU Josefina $PMPN
QSFTJEFOUB FO GVODJPOT EF MB 'FEFSBDJØ EF (FOU (SBO
EF MB 1BSU 'PSBOB EF .BMMPSDB RVJ BHSBÓ MB DPOWJEBEB
B M BDUF J WB EFTUBDBS FM USFCBMM RVF SFBMJU[B MB +VOUB
RVF QSFTJEFJY "OESFV $PMM .BOJGFTUË RVF MB 'FEFSBDJØ
FTUBWB BM DPTUBU EF MFT BTTPDJBDJPOT J FMT BOJNË B
TFHVJS USFCBMMBOU BNC JMrMVTJØ DPN fins BSB WB BHSBJS MFT
NPTUSFT E BGFDUF DBQ BM TFV BOUFDFTTPS "OUPOJ /JFMM
+PBOB .BSÓB 4PDJBT EFM $POTFMM EF .BMMPSDB RVF
SFQSFTFOUBWB FM WJDFQSFTJEFOU +PBO 3PUHFS EJHVÏ RVF
EFT EFM $POTFMM TFHVJSBO EPOBOU TVQPSU BM DPMrMFDUJV EF
MB HFOU HSBO B QFTBS RVF BRVFTUT NPNFOUT TØO EJGÓDJMT
QFS BM $POTFMM J QFS B UPUFT MFT BTTPDJBDJPOT QFSÛ RVF
FMMT FMT QSFTUBSBO TVQPSU FO MB TFWB CPOB UBTDB RVF GBO
B NPMUT EF QPCMFT
7B UBODBS FMT QBSMBNFOUT FM CBUMF E *ODB 3BGFM 5PSSFT
RVJ WB BHSBJS MB UBTDB RVF M "TTPDJBDJØ GB EVSBOU UPU M BOZ
&MT WB GFMJDJUBS QFS BRVFTU 99 BOJWFSTBSJ J FO OPN EF
M "KVOUBNFOU FMT FOUSFHË VOB QMBDB DPN B SFDPSEBOÎB
EFM TFV USFCBMM FTGPSÎ J EFEJDBDJØ EVSBOU WJOU BOZT FMT
BOJNË B DPOUJOVBS J EFEJDË QBSBVMFT E BHSBÕNFOU BM
USFCBMM RVF GB MB +VOUB E "OESFV $PMM
-B GFTUB WB DPOUJOVBS BNC VO CPO CBMM BOJNBU QFM
%ÞP :FTUFSEBZ - "TTPDJBDJØ DPNQUB BNC VO HSBO
OPNCSF EF CPOT CBMMBEPST RVF EFNPTUSBSFO MB TFWB
IBCJMJUBU B MB QJTUB -B DFMFCSBDJØ BDBCË BNC FM EFTJH
RVF BRVFTUB GFTUB QVHVJ UFOJS DPOUJOVÕUBU NPMUT E BOZT
FO FM GVUVS
. $ (

Divendres
i dissabte

Restaurant McDonald’s® INCA

GH QRYHPEUH

Ajudes per crear llocs de feina i donar suport a emprenedors

32

5FOJS VO MMPD EF GFJOB EJHOF BNC
FM RVBM HVBOZBS TF
MB WJEB ÏT VOB EF MFT
HSBOT QSJPSJUBUT EF
NPMUÓTTJNFT QFSTPOFT
FO BRVFTUT NPNFOUT
EF dificultat FDPOÛNJDB
1FS BRVFTU NPUJV J
BNC MB finalitat UBNCÏ
E BKVEBS MFT QFUJUFT
J NJUKBOFT FNQSFTFT
MPDBMT M "KVOUBNFOU IB
QPTBU FO NBSYB VO QMB EF
TVCWFODJPOT QFS GPNFOUBS
M PDVQBDJØ J BKVEBS FMT
OPVT FNQSFOFEPST
&O UPUBM FM DPOTJTUPSJ IB
EFTUJOBU é B MFT
BKVEFT EFMT RVBMT
FT SFTFSWFO B FNQSFTFT
MPDBMT QFS DPOUSBDUBS BUVSBUT
J FMT SFTUBOUT QFS B MB
DSFBDJØ EF OPWFT FNQSFTFT
1PEFO TFS beneficiaris EF
MFT BKVEFT UPUFT MFT FNQSFTFT
BNC TFV TPDJBM B *ODB RVF
DPOUSBDUJO VOB QFSTPOB
USFCBMMBEPSB FNQBESPOBEB B *ODB J JOTDSJUB DPN
B EFNBOEBOU E PDVQBDJØ B l’oficina EFM 40*# )BO
EF DPNQMJS EVFT DPOEJDJPOT UFOJS NFOZT EF DJOD
USFCBMMBEPST J VOB GBDUVSBDJØ JOGFSJPS B é
BOVBMT
5BNCÏ TF O QPESBO beneficiar MFT QFSTPOFT JOTDSJUFT
B l’oficina E PDVQBDJØ EFM 40*# E *ODB RVF FT EPOJO
E BMUB DPN B BVUÛOPNFT J RVF IBHJO E FYFSDJS MB TFWB

BDUJWJUBU QSPGFTTJPOBM BM NVOJDJQJ
E *ODB
"MT FNQSFTBSJT E *ODB RVF
DPOUSBDUJO QFSTPOFT BUVSBEFT TF MT
QBHB FM EF MB TFHVSFUBU TPDJBM
EFMT OPVT FNQMFBUT DPOUSBDUBUT
QFS VO QFSÓPEF NÓOJN EF TJT
NFTPT
- "KVOUBNFOU TVCWFODJPOB
MB TFHVSFUBU TPDJBM EF
OPVT USFCBMMBEPST J QBSU
EF MB RVPUB E BVUÛOPNT
% BMUSB CBOEB FT DPODFEFJYFO
BKVEFT EF é NFT EVSBOU
TJT NFTPT QFS B FNQSFOFEPST
RVF FTUJHVJO FO BUVS RVF FT
EPOJO E BMUB E BVUÛOPNT B
*ODB J EVSBOU VO NÓOJN EF
NFTPT E BDUJWJUBU 1FS BMT KPWFT
FNQSFOFEPST FOUSF MFT BKVEFT
EF M &TUBU J MFT EF M "KVOUBNFOU
FMT QPESJB TPSUJS HSBUVÕU EVSBOU
NFTPT MB RVPUB E BVUÛOPN
J FTUBMWJBS TF EPCMFST NFOUSF
QPTFO FO NBSYB FM TFV OFHPDJ
"RVFTUFT BKVEFT FT QPEFO TPMrMJDJUBS fins RVF BDBCJ
M BOZ P T FTHPUJ MB QBSUJEB FDPOÛNJDB DPSSFTQPOFOU
- "KVOUBNFOU BMMÛ RVF QSFUÏO BNC BRVFTU QMB
ÏT DPOUSJCVJS B FTUJNVMBS M FDPOPNJB GPNFOUBS
M BVUPPDVQBDJØ MB DPOUSBDUBDJØ QFS QBSU EF MFT FNQSFTFT
EFM NVOJDJQJ EFTFOWPMVQBS JOJDJBUJWFT MPDBMT J BUSFVSF
OPWFT FNQSFTFT RVF HFOFSJO OPVT MMPDT EF GFJOB

GH QRYHPEUH

Plànol de la
CIUTAT D’INCA

COTXES
MAQ. AGRICOLA I EXPOSITORS
EXPOSCIONS - ANIMALS
VENEDORS I FIRAIRES
MERCAT PAGÈS
ZONA APARCAMENTS

GH QRYHPEUH
"SB ÏT NÏT GËDJM RVF NBJ QPEFS BDDFEJS B MB QPTTJCJMJUBU EF
EJTQPTBS E VO BQBSDBNFOU DÒOUSJD B *ODB DÛNPEF J B VO QSFV
NÏT RVF BTTFRVJCMF

- "KVOUBNFOU KB BEKVEJDB
FTUBDJPOBNFOUT BM .FSDBU
$PCFSU FO SÒHJN EF MMPHVFS QFS
OPNÏT FVSPT NFOTVBMT

46

Tenir un aparcament al centre còmode a bon preu és possible
- "KVOUBNFOU IB BEKVEJDBU FMT EBSSFST NFTPT VO QB
RVFU JNQPSUBOU EF QMBDFT E BQBSDBNFOU BM .FSDBU $PCFSU
FO SÒHJN EF MMPHVFS B VO QSFV EF FVSPT NFOTVBMT
"RVFTUT BQBSDBNFOUT FT USPCFO VCJDBUT B MB RVBSUB QMBO
UB TPUFSSBEB RVF ÏT E FYQMPUBDJØ NVOJDJQBM &MT QSFVT
FTNFOUBUT FTUBO QFS EBWBMM EF MB NJUKBOB EFM NFSDBU
- "KVOUBNFOU WB EFDJEJS FM QBTTBU NFT EF KVMJPM SFCBJ
YBS FM QSFV EFMT MMPHVFST QFS GBDJMJUBS MB TFWB PDVQBDJØ
" BRVFTUT JNQPSUT TF MJ IB E BGFHJS RVF TJ FMT VTVB
SJT BCPOFO FM MMPHVFS QFS BOUJDJQBU EF GPSNB TFNFTUSBM
UFOESBO VO EFTDPNQUF EFM J TJ IP GBO QFS FOEB
WBOU UPU M BOZ FM EFTDPNQUF TFSË EFM

."5&3*"- $0/53" */$&/%*04
*/45"-"$*0/&4 4&(63*%"%
$*3$6*50 $&33"%0 %& 5&-&7*4*»/
$ 0NFMBEFT  EDIB 1BMNB
5FM .ØWJM
MMVMMSJCBT!MMVMMSJCBT DPN
&NQSFTB JOTUBMBEPSB DPOUSB JODFOEJPT BVUPSJ[BEB QPS MB $POTFMMFSJB EF $PNFSÎ *OEÞTUSJB J &OFSHJB DPO FM /
&NQSFTB JOTUBMBEPSB EF TJTUFNBT EF TFHVSJEBE BVUPSJ[BEB QPS MB %JSFDDJØO (FOFSBM EF 4FHVSJEBE EFM &TUBEP DPO FM /

- PCKFDUJV EF M "KVOUBNFOU ÏT EPOBS VOB TPMVDJØ EF
NPCJMJUBU B MFT QFSTPOFT RVF SFTJEFJYFO P RVF GBO GFJOB
BM DFOUSF B MB WFHBEB RVF FT USFV VO SFOEJNFOU FDP
OÛNJD E VOB QSPQJFUBU NVOJDJQBM 4 IB EF EJS RVF RVBM
TFWPM QFSTPOB JOUFSFTTBEB QPU BDDFEJS B VO E BRVFTUT
BQBSDBNFOUT JOEFQFOEFOUNFOU EFM TFV MMPD EF SFTJ
EÒODJB P USFCBMM
" MB EBSSFSB PGFSUB WBSFO TPSUJS B MMPHVFS JOJDJBMNFOU
QMBDFT EFM UPUBM EF MFT RVF IJ IB B MB RVBSUB QMBO
UB EF M BQBSDBNFOU -B SFTUB KB IBWJFO FTUBU BERVJSJEFT
FO DPODFTTJØ QFS BOZT P MMPHBEFT QSÒWJBNFOU

GRUPO DCI
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
EXTINT NORD, S.L.
& *HQHUDO 0DU]R 7HO
6$ 32%/$
H[WLQWQRUG#WHOHIRQLFD QHW

&NQSFTB JOTUBMBEPSB NBOUFOFEPSB EF JOTUBMBDJPOFT EF QSPUFDDJØO DPOUSB JODFOEJPT
"VUPSJ[BEB QPS MB $PNVOJEBE "VU EF MFT *MMFT #BMFBST $POTFMMFSJB E &DPOPNJB $PNFSÎ J *OEVTUSJB DPO FM O

Sincro Inca: un club jove que gaudeix amb el que fa
4PN FM $& 4JODSP *ODB &M $MVC FT WB DSFBS B M PD
UVCSF EF QFSÛ UFOJN FYQFSJÒODJB E VOT BOZT
IFN QBSUJDJQBU FO DBNQJPOBUT E &TQBOZB EF #BMFBST J
PCFSUT
" MB UFNQPSBEB IFN UJOHVU BM WPMUBOU EF
OFEBEPSFT FOUSF MFT EJGFSFOUT DBUFHPSJFT FTDPMB
QSFDPNQFUJDJØ BMFWJOB JOGBOUJM J BCTPMVUFT % FMMFT
FSFO M FRVJQ EF DPNQFUJDJØ EJWJEJEFT FO E BCTPMVUFT
E JOGBOUJMT J E BMFWJOFT -B SFTUB IBO FTUBU OF
OFT RVF T IBO JOJDJBU FO BRVFTUB QBTTBEB UFNQPSBEB P
M BOUFSJPS B M FTDPMB
1BSUJDJQËSFN FO FM $BNQJPOBU EF #BMFBST E )JWFSO
FO RVÒ BDPOTFHVÓSFN PST NFEBMMFT EF QMBUB J
EF CSPO[F FO FM 7* $BNQJPOBU EF MB 3FHJØ EF .ÞSDJB

0QFO PO PCUJOHVÏSFN PST QMBUFT J CSPO[FT J FO
FM * $BNQJPOBU 4BOU 3BNPO EF #BSCBTUSP 0TDB
FO FM
RVBM WËSFN BTTPMJS PST QMBUFT J CSPO[FT
&M HSBO PCKFDUJV EFM OPTUSF $MVC ÏT EPOBS B DPOÒJ
YFS BRVFTU NFSBWFMMØT FTQPSU J RVF MFT OFOFT HBVEFJ
YJO BNC MB TFWB QSËDUJDB &O MB OPTUSB NPEBMJUBU GFJN
QSJNFS FM CPO BNCJFOU FTQPSUJV J MB DPNQBOZPOJB NJ
MMPSBOU EJËSJBNFOU B USBWÏT EF M FTGPSÎ J MB TBUJTGBDDJØ
QSÛQJB EF MFT OFEBEPSFT &M NÏT JNQPSUBOU OP TØO MFT
NFEBMMFT TJOØ M FTGPSÎ J RVFEBS DPOUFOUT BNC MB EFEJ
DBDJØ J EPOBS IP UPU UBOU FO FMT FOUSFOBNFOUT DPN FO
MFT FYIJCJDJPOT J DPNQFUJDJPOT 4PN VO DMVC KPWF RVF
HBVEFJY BNC FM RVF GB J FTUBN TFHVST RVF FMT SFTVMUBUT
BSSJCBSBO

www.lottusse.com

47


Related documents


dijous bo 2013


Related keywords