Predavanje 09 (PDF)
File information


Title: Zeljko Pekic
Author: Zeljko Pekic

This PDF 1.4 document has been generated by Nitro PDF Professional / Nitro PDF Professional (6. 2. 0. 44), and has been sent on pdf-archive.com on 08/05/2014 at 09:58, from IP address 89.188.x.x. The current document download page has been viewed 995 times.
File size: 2.39 MB (18 pages).
Privacy: public file
File preview


www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me

Prof. dr Radomir Vukasojević
dr Špiro Ivošević

KOTIRANJE
Da bi se predmet mogao izraditi, pored projekcija i određenih presjeka koji
definišu njegov oblik, neophodno je izvršiti njegovo dimenzionisanje. Dimenziono
definisanje predmeta na crtežu vrši se pomoću kota. Sam proces se naziva kotiranje.

Kota je brojčana vrijednost koja se na crtežu prikazuje preko linija, simbola i
oznaka. Pravilo je da sve veličine predmeta imaju svoju kotu na crtežu a svaka mjera
na crtežu se kotira samo jednom. Kotiranje radi konstruktor. Njegova obaveza je da
kote budu prikazane tako da ih radnik koji radi predmet neposredno čita, a ne da ih
dobija oduzimanjem ili sabiranjem.
Kote mogu biti:

Funkcionalne - mjere bitne za funkciju predmeta u nekom sklopu (F na slici ispod),
 Nefunkcionalne - mjere koje (NF na slici ispod) nisu bitne za funkciju,
 Pomoćne - kote informacionog karaktera, ne upotrebljavaju se u procesu proizvodnje i
kontrole, izvode se iz drugih dimenzija na tehničkom crtežu, i pišu se u zagradama.


ELEMENTI KOTIRANJA
Kotiranje se izvodi koristeći elemente kotiranja. Elementi kotiranja su: pomoćna
kotna linija, kotni završetak (strijelica), pokazna linija, i kotni broj.

Pomoćne kotne linije, kotne linije i pokazne linije se crtaju kao pune tanke kao
što je pokazano na slici gore. Pomoćne kotne linije povlače se normalno na veličinu
koja se kotira, ograničavaju kotnu liniju i obavezno je prelaze od 1-3 mm.
Ako je to neophodno, mogu se povlačiti i pod uglom ali uvijek su međusobno
paralelne. Pomoćne kotne linije po pravilu, moraju biti produžene izvan njihovih
presjeka sa konturom. Slika ispod prikazuje pomoćne kotne linije pod uglom.

ELEMENTI KOTIRANJA
Kotna linija se uvijek crta neprekinuta. Na krajevima kotne linije se crtaju
strijelice. Strijelice se formiraju od dvije crte simetrično postavljene u odnosu na
kotnu liniju pod uglom od 150. Strijelica kao kotni završetak mora biti vidljiva i ne
smije prelaziti pomoćnu kotnu liniju ili je ne dodirivati. Presjeci kotnih i pomoćnih
kotnih linija se moraju izbjegavati- Sika ispod.

Bitno je napomenuti da na istom crtežu treba upotrebljavati samo jednu vrstu
strelica. Međutim, kao što prikazuje slika na sljedećem slajdu lijevo, ako nema
dovoljno prostora da se strelica nacrta, ona se može zamijeniti kosom tankom
linijom, a često i tačkom. Strijelice kao završeci kotnih linija se crtaju unutar granica
kotne linije, u slučaju da postoji dovoljno veliki prostor. Gdje je taj prostor ograničen,
strijelice se mogu crtati sa spoljašnje strane. Samo jedna strijelica sa svojim vrhom na
kraju kotne linije kružnog luka se koristi za kotiranje poluprečnika- slika na
sljedećem slajdu desno. Strijelica se može postaviti, bilo na spoljnoj, bilo na
unutrašnjoj strani karakteristične konturne linije zavisno od njene dužine.

ELEMENTI KOTIRANJA

Vrijednosti kota na crtežu se označavaju kotnim brojevima i upisuju se na crtežu
tako da ga ne presjecaju nikakve linije. Postoje dva načina upisivanja kotnih linija:


Način INačin IINačin I
Kotni brojevi se upisuju u sredini i iznad kotne linije. Upisuju se
tako da su čitljivi odozdo ili sa desne strane crteža (slika ispod lijevo). Kotni
brojevi za uglove se upisuju kao što je prikazano na slici ispod desno. Vrijednosti
dimenzija za uglove moraju biti orijentisane poput onih na slici ispod desno.
Preporučuje se izbjegavanje postavljanja kotnih linija pod uglom većim od 900, a
manjim od 1200.Način II
Kotni brojevi se postavljaju tako da se mogu čitati odozdo. Kotne linije koje
nisu horizontalne su prekinute na sredinu i na tom mjestu se upisuje kotni broj.
Kotni brojevi se upisuju uvijek horizontalno- Slika ispod.

KARAKTERISTIČNI OBLICI I DETALJI
Karakteristični oblici ispred kotnih brojeva sadrži sljedeće simbole:
Ø - prečnik,
R - poluprečnik,
□ - kvadarat,
SØ - prečnik sfere,
M - oznaka za milimetarski navoj.
Navedeni simboli se unose za prečnik i kvadrat sa kotnim brojem u
slučajevima kad u projekcijama oblik nije jasno prikazan. Kotiranje prečnika je dato
na slici ispod.

KARAKTERISTIČNI OBLICI I DETALJI
Kotiranje kvadratnog završetka vratila je dato na slici ispod.

Puni krugovi se kotiraju sa Ø i kotnim brojem dok se djelovi kruga kotiraju kao
radijusi. Na slici ispod su prikazani načini kotiranja radijusa.


Download Predavanje-09Predavanje-09.pdf (PDF, 2.39 MB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file Predavanje-09.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000161713.
Report illicit content