ders 2 .pdf

File information


Original filename: ders-2.pdf
Title: Kısım 1-Eleştirel Düşünme
Author: onur

This PDF 1.4 document has been generated by Nitro Pro / Nitro Pro 7 (7. 0. 1. 5), and has been sent on pdf-archive.com on 11/11/2014 at 23:49, from IP address 5.46.x.x. The current document download page has been viewed 699 times.
File size: 167 KB (10 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


ders-2.pdf (PDF, 167 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


Kısım 1-Eleştirel
Düşünme

Düşünmeyi Düşünme
• Problem çözme sürecini anlamak en sık kullanılan
düşünme becerilerini geliştirme yöntemidir.
• Problem çözme alıştırmalarında izlenecek yol nedir?
1. Mevcut ve ihtiyaç duyulan bilgi toparlanır.
2. Eylem planı hazırlanır.
3. Eylemi gerçekleştirirken kişi kendini izlemelidir.
4. Gerektiğinde eylem planı tekrar gözden geçirilerek
değerlendirilir ve sonuçlar çıkarılır.
5. Amaç bir problem çözmekten çok, problem
çözme sürecini anlamaktır.

Düşünme becerilerinin ayrı bir ders olarak okutulmasını
öneren ve bunu başarıyla uygulayan De Bono’nun
programındaki düşünme becerilerinden bazıları:
• Bir problemin veya fikrin artı, eksi ve ilginç olabilecek
yanlarının belirlenmesi
• Karar verme sürecinde tüm faktörleri göz önünde
bulundurabilme
• Eylemlerin kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını
görme
• Amaç belirleme
• Amaçta odaklaşma
• Öncelik sırasına koyma

Problem çözümüne başka bir
yaklaşım : Eleştirel Düşünme
• Elestirel düşünme; tenkitçi, değerlendirmeci, şüpheci,
analitik, açık, dikkatli, mantıksal ve bağımsız düşünme
anlamlarında kullanılmaktadır. Bu tür düşünmede önemli
olan yetenekler, önyargı, varsayım, tutarsızlıklar ve
düşünce ve olguları tanımak olmak üzere aşağıdaki gibi
sıralanır.
1. Önyargı ve tutarlılığı değerlendirme
2. Birinci el ve ikinci el kaynakları ayırdetme
3. Çıkarsamaları ve nedenlerini değerlendirme
4. Varsayımları, fikirleri ve iddiaları ayırdetme
5. Argümanın eksik taraflarını ve açıklamalardaki
belirsizlikleri görme
6. Tanımlamaların yeterliligini ve sonuçların uygunluğunu
ölçme

Basit bir başlangıç…

• Merkezdeki hangi daire daha büyüktür?

• Harika bir iş bulma sürecinden geçtiniz ve sonunda
üç ayrı işyerinden eşzamanlı işe kabul aldınız?
Hangisini seçeceğinize nasıl karar verirsiniz?
• Tahtada birlikte bir şema oluşturalım ve oylayalım.
Öncelikler sırası nasıl şekillenecek inceleyelim.
(öncelikler sırası oluşturmanın da eleştirel düşünmenin
bir parçası olduğunu hatırlayarak…)

• 2014 Kasım ayında UFO’ların Bakırköy sahilden
incelenmek üzere 18-25 yaş arasındaki gençlerden
oluşan 3 kişiyi Pluton gezegenine götüreceği AA
ajansı tarafından doğrulandı.

• Gezegen olma koşulları:
• 1) Güneş (ya da her hangi bir yıldız) etrafında dönme.
2) Kendi kütlesinden dolayı küresel bir yapıya sahip
olma.
3) Yörüngesindeki “enkazı” (yani her türlü başka küçük
gök cismini) temizlemiş olma.
• Plüton Güneş etrafında dönüyor: ✔
• Küresel bir yapıya sahip: ✔
• Yörüngesindeki enkazı temizleme: X
• Plüton, yörüngesindeki dönüşünü 248 Dünya yılında
tamamlar. Bu kadar uzun sürede dolaşılan yörüngeyi
“temizlemek” imkansızdır.

’Trafik canavarı’ kavramı ve ‘trafik canavarı olmayın’
sloganı neden düşünüldüğü kadar etkili olmadı?


Related documents


prim iadeli ozel sartlar
arabuluculuk nedir
secim doland r c l k
mesele makalesi
adam gibi adam anl erdoan
thomas nagel her ey ne anlama geliyor 1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file ders-2.pdf