regulamin pdf.pdf


Preview of PDF document regulamin-pdf.pdf

Page 1 2 3 4 5 6 7 8

Text preview


Ogolne warunki dostepu i uzytkowania strony WWW.IRTVAGD.PL Data: 20.01.2015
• 

POSTANOWIENIA OGOLNE

• 

Postanowienia wstepne

•  Niniejszy dokument okresla Ogolne Warunki dostepu i uzytkowania Strony
Internetowej (zdefiniowanej ponizej) przez Uzytkownika (zdefiniowanego ponizej) oraz
swiadczenia dalszych usług, o ktorych mowa w kolejnych czesciach umowy (wspomniane
Warunki Ogolne okreslane sa dalej jako „OW Strony Internetowej”), swiadczonych przez
firme BESTCENA EU LLC - BESTCENA
EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA, NIP:
SK4020425189, dane kontaktowe: BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711
Newark, DE, USA (dalej BESTCENA EU LLC). BESTCENA EU LLC i Uzytkownik w
dokumencie wystepuja łacznie jako Strony, kazde z nich z osobna zas jako Strona.
 OW Strony Internetowej dostepne sa bezpłatnie dla wszystkich Uzytkownikow na Stronie
Internetowej, kazdy Uzytkownik moze je wydrukowac, pobrac i zapisac na dysku twardym lub tez
zachowac ich tresc w inny sposob. Uzytkownik powinien zapoznac sie z OW Strony Internetowej
przed rozpoczeciem korzystania ze Strony Internetowej, jako ze OW Strony Internetowej okreslaja
prawa i obowiazki zwiazane z uzytkowaniem Strony Internetowej i/lub zawarciem Umowy Najmu
(zdefiniowanej ponizej).
• 

Nazwa, logo, znaki handlowe oraz tresc Strony Internetowej sa objete ochrona prawna.

•  Rozdzielnosc umow Umowy objete OW Strony Internetowej oraz Umowa Najmu
(zdefiniowana ponizej) stanowia rozdzielne
umowy, a postanowienia kazdej z nich odnosza sie tylko i wyłacznie do umow pomiedzy
tymi Stronami.
•  Definicje
 iRTVAGD.PL oznacza przedsiebiorstwo iRTVAGD.PL Sp.z o.o. z siedziba w Czestochowie
przy ul.Waszyngtona 42/15 wpisane do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000512259, z Numerem Identyfikacji Podatkowej 573284861 , okreslane w
niniejszym
dokumencie jako iRTVAGD.PL
 BESTCENA EU LLC oz;nacza BESTCENA EU LLC z siedziba 113 Barksdale Prof. Centre19
711 Newark, DE, USA, Numer Identyfikacji Podatkowej: SK4020425189, dane kontaktowe:
BESTCENA EU LLC 113 Barksdale Prof. Centre19 711 Newark, DE, USA , okreslana w
niniejszym dokumencie takze jako Administrator Strony Internetowej;
 Strona Internetowa oznacza polskojezyczny portal internetowy o adresie domenowym
www.irtvagd.pl;
 Uzytkownik oznacza osobe, ktora, z rejestracja lub bez, korzysta ze Strony Internetowej na
zasadach okreslonych przez OW Strony Internetowej; Uzytkownik moze zarejestrowac sie w celu
uzyskania dostepu do pewnych usług, z ktorych korzystanie przysługuje jedynie zarejestrowanym
Uzytkownikom;
 Klient oznacza zarejestrowanego Uzytkownika, z ktorym BESTCENA EU LLC zawarła