a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95 (PDF)
File information


This PDF 1.5 document has been generated by convertonlinefree.com, and has been sent on pdf-archive.com on 05/02/2015 at 17:33, from IP address 151.248.x.x. The current document download page has been viewed 6182 times.
File size: 577.09 KB (4 pages).
Privacy: public file

File preview


grupa

a

Usługi
.................................................

Imię i nazwisko
................

Klasa

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 36 punktów.
1. Wyjaśnij znaczenie terminu „łączność”.

0–1 p.

..............................................................................

............................................................... ...............

........................................................................... ...

2. Podaj przykłady czterech usług osobistych.

6. Podpisz na poniższej mapie konturowej
odpowiednimi literami i cyframi wymienione
niżej porty.
Porty lotnicze:
A. Gdańsk
C. Zielona Góra

B. Rzeszów
D. Katowice

Porty morskie:
1. Świnoujście

2. Gdynia

0–6 p.

0–2 p.

• ............................................................... .............
• ............................................................................
• ............................................................... .............
• ............................................................... ........... ..
3. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

0–1 p.

Liczba abonentów telefonów komórkowych
w Polsce…
a) systematycznie, lecz powoli rośnie.
b) w pierwszych latach XXI w. gwałtownie
wzrosła.
c) utrzymuje się na stałym poziomie (ok. 10 mln
abonentów).
d) gwałtownie spada.
4. Wymień cztery cechy charakteryzujące transport
kolejowy w Polsce.
0–2 p.
• .................................................. ..........................
• ............................................................... .............
• ............................................................................
• ............................................................... ........... ..
5. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
zdaniach.
0–4 p.
a) Największe znaczenie w Polsce ma transport
lotniczy / kolejowy / samochodowy.
b) Największa gęstość sieci linii kolejowych
jest w województwie mazowieckim / śląskim /
podkarpackim.
c) Najmniejsza gęstość sieci dróg kołowych
jest w województwie małopolskim /
podlaskim / kujawsko-pomorskim.
d) Gaz ziemny przez teren Polski transportuje
gazociąg jamalski / Północny / „Przyjaźń”.

7. Uzupełnij schemat dotyczący komunikacji w Polsce
właściwymi informacjami.
0–3 p.

8. Podkreśl podpunkt, w którym podano prawidłową
lokalizację portu lotniczego.
0–1 p.

12. Wymień po dwa walory przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze pojezierzy.

0–4 p.

Walory przyrodnicze:

a) Szczecin-Strachowice.
b) Bydgoszcz-Rębiechowo.
c) Kraków-Balice.
d) Poznań-Okęcie.

• ............................................................... .....
....................................................................

9. Podkreśl nazwy artykułów, które eksportuje Polska.

• ............................................................... .....

0–2 p.

drewno, gaz ziemny, owoce cytrusowe,
produkty przemysłu high-tech,
silniki spalinowe, szkło

....................................................................

Walory pozaprzyrodnicze:

10. Na podstawie wykresów przedstawiających
głównych partnerów handlowych Polski
w 2008 roku uzupełnij zdania.
0–5 p.

• ............................................................... .....
....................................................................

• ............................................................... .....
....................................................................

13. Na mapie zaznaczono obiekty wpisane
na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego UNESCO. Wpisz nazwy
obiektów obok cyfr, którymi oznaczono je
na mapie.
0–4 p.
1 – ............................................................... .
................................................................

2–

.............................................................. .

a) Główny partner handlowy Polski w imporcie to

............................................................... .

.

3 – ........................................................... .....

....................................................................... ...

b) W 2008 roku wartość polskiego eksportu

............................................................... .

wyniosła około 170 mld USD. Udział Włoch
w polskim eksporcie osiągnął . . . . . %, czyli . . . . . . . . .
mld USD.
c) Kraje członkowskie Unii Europejskiej, z których
Polska importuje towary, to m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................

i .................................

11. Wymień dwa duże ośrodki turystyczne
w Karpatach.


0–1 p.

............................................................... .............

........................................................................................................................................... .............

.......................................................................... ..

4 – ................................................................
............................................................... .

grupa

b

Usługi
.................................................

Imię i nazwisko
................

Poniższy test składa się z 13 zadań. Przy każdym poleceniu podano
liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 36 punktów.
1. Wyjaśnij znaczenie terminu „transport”.

0–1 p.

Klasa

6. Podpisz na poniższej mapie konturowej odpowiednimi
literami i cyframi wymienione niżej porty.
0–6 p.

............................................................... ...............

............................................................................ ..

Porty lotnicze:
A. Poznań
C. Łódź

B. Kraków
D. Wrocław

Porty morskie:
1. Gdynia

2. Szczecin

.............................................................. ................

2. Podaj przykłady czterech usług rzeczowych. 0–2 p.
• ............................................................... .............
• ............................................................................
• ............................................................... .............
• ............................................................... ........... ..
3. Zaznacz prawidłowe dokończenie zdania.

0–1 p.

Liczba abonentów telefonów stacjonarnych
w Polsce…
a) w pierwszych latach XXI w. gwałtownie
wzrosła.
b) utrzymuje się na prawie stałym poziomie
(ok. 10 mln abonentów).
c) gwałtownie spada.
d) systematycznie rośnie.
4. Wymień cztery cechy charakteryzujące transport
samochodowy w Polsce.
0–2 p.
• ......................................................... ...................
• ............................................................... .............
• ............................................................................
• ............................................................... ........... ..
5. Podkreśl prawidłowe informacje w poniższych
zdaniach.
0–4 p.
2

a) Gęstość sieci linii kolejowych na 100 km
powierzchni wynosi w Polsce 6,5 km / 33 km /
65 km.
b) Najmniejsza gęstość sieci linii kolejowych jest
w województwie wielkopolskim / opolskim /
podlaskim.
c) Największa gęstość dróg jest w województwie
śląskim / lubuskim / świętokrzyskim.
d) Najwięcej ładunków przewozi transport
kolejowy / samochodowy / rurociągowy.

7. Uzupełnij schemat dotyczący transportu w Polsce
właściwymi informacjami.
0–3 p.

8. Podkreśl podpunkt, w którym podano prawidłową
lokalizację portu lotniczego.
0–1 p.
a) Gdańsk-Goleniów.
b) Katowice-Pyrzowice.
c) Bydgoszcz-Jasionka.
d) Rzeszów-Ławica.

12. Wymień po dwa walory przyrodnicze
i pozaprzyrodnicze pobrzeży.

0–4 p.

Walory przyrodnicze:
• ............................................................... .....
.............................................. ......................

9. Podkreśl nazwy artykułów, które importuje Polska.
0–2 p.

leki, meble, mięso, papier,
produkty przemysłu high-tech,
ropa naftowa

• ............................................................... .....
....................................................................

Walory pozaprzyrodnicze:

10. Na podstawie wykresów przedstawiających głównych
partnerów handlowych Polski w 2008 roku uzupełnij
zdania.
0–5 p.

• ............................................................... .....
....................................................................

• ............................................................... .....
............................................................... .....

13. Na mapie zaznaczono obiekty wpisane
na Listę światowego dziedzictwa kulturalnego
i przyrodniczego UNESCO. Wpisz nazwy
obiektów obok cyfr, którymi oznaczono je
na mapie.
0–4 p.

1–

...............................................................

............................................................... .

2 – ................................................................
a) W 2008 roku wartość polskiego importu
wyniosła około 210 mld USD. Udział Rosji
w polskim imporcie osiągnął . . . . . %, czyli . . . . . . . . . . . . .
mld USD.
b) Kraj, który ma największy udział w eksporcie
Polski to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) Sąsiedzi Polski, do których eksportujemy towary,
to m.in. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................................... ..............

11. Wymień dwa duże ośrodki turystyczne
w Sudetach.

.

0–1 p.

• ............................................................... .............
............................................................................

• ............................................................... .............
.................................................................... ...... ..

............................................................... .

3 – ................................................................
............................................................... .

4 – ................................................................
............................................................... .


Download a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95.pdf (PDF, 577.09 KB)


Download PDFShare this file on social networks     

Link to this pagePermanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..
Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)
HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog
QR Code to this page


QR Code link to PDF file a993398c4fc21e00055479b3e9f2eb95.pdf


This file has been shared publicly by a user of PDF Archive.
Document ID: 0000207692.
Report illicit content