RATOWNICTWO LODOWE scenariusz .pdf

File information


Original filename: RATOWNICTWO LODOWE scenariusz.pdf
Author: Windows XP

This PDF 1.5 document has been generated by Microsoft® Word Starter 2010, and has been sent on pdf-archive.com on 03/03/2015 at 18:36, from IP address 89.68.x.x. The current document download page has been viewed 3076 times.
File size: 149 KB (2 pages).
Privacy: public file


Download original PDF file


RATOWNICTWO LODOWE scenariusz.pdf (PDF, 149 KB)


Share on social networksLink to this file download pageDocument preview


SCENARIUSZ ZAJĘĆ
Z RATOWNICTWA LODOWEGO
Z UŻYCIEM PROWIZORYCZNEGO SPRZĘTU RATOWNICZEGO

Cel główny: Zapoznanie uczniów z niebezpieczeństwem związanym z zamarzniętymi zbiornikami
wodnymi.
Umiejętności: Uczeń potrafi użyć prowizorycznego sprzętu w celu ratowania człowieka.
Wiadomości: Uczeń wie, że najbezpieczniejszym sposobem poruszania się na zamarzniętym
zbiorniku wodnym jest czołganie się na brzuchu.
Akcent wychowawczy: Przestrzeganie ustalonych zasad podczas „burzy mózgów” .
Miejsce pogadanki: sala gimnastyczna
Czas: 45 minut
Klasa: II- IV
Ilość osób : 20
Przybory dydaktyczne: szalik, lina, kij, sanki, drabina, związane kurtki, karimaty, hula-hop, komputer,
projektor, ekran

Tok
Zadania szczegółowe
pogadanki
1 Rozłożenie sprzętu dydaktycznego
1 Czynności
organizacyjne 2 Powitanie
2 Nastawienie
do aktywnego
udziału w
pogadance
3 Część
wstępna

4 Część
główna

Uwagi
1`

Podanie tematu pogadanki możliwość wygrania
nagrody za aktywny udział na zajęciach

1`

1 Prowadzący pyta uczniów:
- czy jeżdżą na łyżwach?
- gdzie jeździli na łyżwach?
- czy można jeździć na łyżwach na zamarzniętych
stawach, jeziorach i rzekach?
- czy łowili ryby na zamarzniętym jeziorze ?
- kiedy istnieje największe prawdopodobieństwo
pęknięcia lodu (stojąc na nim czy leżąc) ?
- jakie są telefony alarmowe?
- czy można bezpośrednio podać dłoń tonącemu w
zamarzniętym zbiorniku wodnym?
2 Pokaz poruszania się po lodzie

9`

- cukierek

- na to pytanie
uczniowie
otrzymają
odpowiedz na końcu
naszej pogadanki

1 Ratowanie tonącego z użyciem szalika- tonący
znajduje się w wodzie, krzyczy ratunku. Na pomoc
przybywa ratownik czołgając się po lodzie z
bezpiecznej odległości podaje szalik i wyciąga
tonącego z wody.

3`

- wybór tonącego
(który najgłośniej z
tłumu krzyczy
pomocy)
- wybór ratownika

2 Ratowanie tonącego z użyciem kija- ratownicy
czołgają się po lodzie ratownik 1 trzyma kij
ratownik 2 trzyma kolegę za kolana. Tonący
podciąga się po kiju i wzdłuż ratowników czołga

4`

1 tonący
2 ratowników

Inscenizacja scenek tematycznych

się w bezpiecznym kierunku.

5 Część
końcowa

3 Ratowanie tonącego z użyciem sanek – ratownicy
posyłają sanki w kierunku tonącego trzymając je na
linie. Tonący chwyta sanki a ratownicy ciągną za
linę.

4`

1 tonący
3 ratowników

4 Ratowanie tonącego z wykorzystaniem drabinyratownicy czołgają się z drabiną po lodzie (po
dwóch ratowników z każdej strony). Podają drabinę
i wracają w bezpieczne miejsce

4`

1 tonący
4 ratowników

5 Ratowanie tonącego z wykorzystaniem własnej
odzieży- ratownicy zdejmują kurtki wiążąc rękawy
tworzą linę, którą rzucają tonącemu i wyciągają go
z wody.

3`

5 ratowników
1 tonący

6 Łańcuch ludzkich ciał – ratownicy tworzą z
swoich ciał łańcuch łapiąc osobę leżącą przed sobą
za kolana, czołgają się w kierunku tonącego,
pierwszy podaje mu patyk. Tonący wdrapuje się na
taflę i wzdłuż ratowników czołga się w
bezpiecznym kierunku.

4`

5 ratowników
2 tonących

7 Debata na temat czy w razie potrzeby można
podać tonącemu dłoń będąc samemu.

2`

8 Pokaz - co może się wydarzyć gdy bezpośrednio
podam rękę tonącemu- ratownik wpada do wody .

2`

9 Projekcja filmu instruktażowego z
wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu.

5`

1 Podsumowanie zajęć

3`

2 Ogłoszenie konkursu plastycznego na temat
ratownictwa lodowego.
3 Podziękowanie za aktywny udział w zajęciach.
4 Pożegnanie

3 najładniejsze
prace wygrywają
nagrody.
Czekolada
Baton
Lizak


Document preview RATOWNICTWO LODOWE scenariusz.pdf - page 1/2

Document preview RATOWNICTWO LODOWE scenariusz.pdf - page 2/2

Related documents


ratownictwo lodowe scenariusz
program i regulamin 2
konspekt zaj zimowych
cv01
cv01 1
opracowanie elektronika1

Link to this page


Permanent link

Use the permanent link to the download page to share your document on Facebook, Twitter, LinkedIn, or directly with a contact by e-Mail, Messenger, Whatsapp, Line..

Short link

Use the short link to share your document on Twitter or by text message (SMS)

HTML Code

Copy the following HTML code to share your document on a Website or Blog

QR Code

QR Code link to PDF file RATOWNICTWO LODOWE scenariusz.pdf